Tavle

PST overleverte 12. september rapporten Ekstremisme i Norge til Kontaktgruppen for forebygging av terrorhandlinger.

Rapporten om «Ekstremisme i Norge» ble lagt frem av PST-sjef Marie Benedicte Bjørnland for «Kontaktgruppen for forebygging av terrorhandlinger», som består av toppsjefene i 25 statlige etater og fem næringsorganisasjoner.

Hvem anser PST som farlige? Det vil ikke PST si. Bjørnland vil ikke en gang offentliggjøre en sladdet rapport, men vil inkorporere den i årsrappporten som kommer i februar.

Aftenposten siterer førstemanuensis Inger Marie Sunde ved Politihøgskolen som var redaktør for en rapport om forebygging av ekstremisme på nett, og hvis den hemmelige rapporten er på samme nivå, har PST slått inn på et politisk spor som vil gjøre forebygging svært vanskelig. Sundes rapport var et makkverk, og selv bidragene fra FFI var dårlige.

Det kan også være en annen forklaring på hemmeligholdet: at rapporten er realistisk og usminket og beskriver den islamistiske trussel for hva den er. Det ville også være mer i tråd med årsrapportene. Men pressen har ikke vært helt fornøyd med denne «vekten», de ønsker at trusselen skal balanseres mot høyre.

 

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Advarer-mot-ekstremistene-i-ny-rapport-7344697.html