PST vet at minst 50–60 jihadister har reist fra Norge til Syria og Irak. De vet også at dette er en kontinuerlig strøm.

PST-sjef Benedicte Bjørnland sier til Aftenposten:

– Når de er ute på reise og befinner seg hovedsakelig i Syria og Irak, utgjør de ikke en direkte trussel. Det er ved hjemkomst vi er spesielt bekymret.

Thomas Hegghammer ved Forsvarets forskningsinstitutt har vist at én av ni jihadister senere deltar i en terrorhandling i sitt vestlige hjemland.

Fordi norske politikere foreløpig ikke har maktet å ta innover seg den trusselen som de hjemvendte jihadistene representerer ved å nekte dem innreise til Norge, må PST rangere de hjemvendte terroristene etter risiko. Kriterier for intensjoner og kapasitet skal vektlegges.

– Vi bruker psykologer i en slik type arbeid, og det er gjort med utgangspunkt i forskning. Vi kan ikke sitte og si at dette er en 100 prosent treffsikker metode, men det er mer valid enn bare å vurdere ut fra rent skjønn.

Det er ikke kapasitet til å følge alle disse personene hele døgnet i åresvis fremover. Ingen vestlige land har denne kapasiteten. Men så langt har altså 11% allerede (!) deltatt i terrorhandlinger etter hjemkomst.

Bastian Vasquez (24), født i Norge med chilensk familiebakgrunn, er blant de norske som har vært lengst i Syria (trolig siden høsten 2012). Han skal være én av to nordmenn som skal ha fått lederposisjoner i IS.

 Bastian Vasquez (dessverre født i Norge) har trolig en lederposisjon i IS

 

Dette sier Bjørnland om oppfølgingen:

Det er avhengig av hvor farlig vi vurderer dem til å være. Der har vi hele skalaen av virkemidler. Hvis vi er i den spisseste enden av vårt forebyggende arbeid, kan vi bruke metoder og tvangsmidler etter rettslige kjennelser. Det kan også være at vi ikke vurderer dem som så farlige. Da vil det kanskje være at vi varsler en lokal kommune om at her har man en «krigsveteran». Personen har vært i Syria, og vi forteller at det er grunn til å være oppmerksom på at dere har en slik person i kommunen deres. Vedkommende kan behøve oppfølging fra for eksempel psykolog.

«Oppfølging fra psykolog». Fabian Stang vil sikkert insistere på at psykologene har norske flagg på skrivebordet. Det er viktig i dialogen, må vite.

Hvorfor ta denne sjansen i det hele tatt? De som reiser for å delta i jihad vet nøyaktig hva de reiser til. Ingen kan ha unngått å få med seg at IS-terrorister skjærer hodet av gislene sine. 

Ta fra dem statsborgerskap og pass, send de som kan sendes ut av landet og plasser resten under overvåkning i eget fengsel med tvungen av-islamifisering.