Den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen ble på et møte 1. oktober orientert av regjering og sikkerhetstjenster on jihadister med utspring i Norge som har reist til Syria og andre steder for å utkjempe jihad. Det er Dagbladet som forteller dette.

Regjeringen ønsker denne gang å være i forkant. PST fikk kritikk for at etaten i siste årsvurdering fastholdt at ekstrem islamisme utgjør største trussel mot Norge. Den siste utviklingen har bekreftet denne vurdering til overmål. Et antall jihadister har reist fra Norge for å kjempe i Syria. Anslagene varierer fra en 7-8 til 30-40.

Tallet 40 farlige personer ble nevnt på møtet i Stortinget. Dagbladets kilder sier PST og E-tjenesten skal ha situasjonen under kontroll. Det er høyst tvilsomt om tjenestene makter å skygge så mange på en gang. Skal man ha kontroll må de skygges døgnet rundt. Generell overvåking gir ikke betryggende kontroll. Dette er personer som vet de blir overvåket.

Sammensetningen er ulik. Flere skal være norske konvertitter. Disse vil ha lettere for å begå terrorhandlinger i Vesten enn folk med ikke-vestlig bakgrunn, og er således verdifulle for al Qaida og andre. De aller fleste er fra ikke-vestlige land, selv om de kan være født og oppvokst i Norge.

Overraskelsen skal ha stor da ministerne fortalte om flere navngitte personer som de hemmelige tjenestene mener er potensielle terrorister.

Dagbladet er kjent med flere av navnene Stortings-representantene fikk opplysninger om.

Under tidligere orienteringer skal det aldri ha blitt gitt opplysninger om navngitte personer.

40 mulige terrorister

Totalt skal det i følge opplysningene fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Forsvarets Etterretningstjeneste (E-tjenesten) og Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) være i overkant av 40 personer i Norge som blir sett på som mulige og farlige terrorister. Disse mennene oppholder seg i Norge, men flere av dem reiser mye til konfliktområder.

Flere etniske grupperinger er blant disse vel 40 potensielle islamistiske terroristene.

En håndfull har etnisk norsk opprinnelse, men har konvertert til Islam. De andre skal være av forskjellig etnisk opprinnelse. Noen av dem har norsk statsborgerskap, andre har av forskjellige årsaker fått innvilget oppholdstillatelse i Norge.

Dagbladet får opplyst at Stortingsrepresentantene ble orientert om etniske afghanere, pakistanere, irakiske kurdere og somaliere. Det skal også være menn som har etnisk opprinnelse fra Tunisia og Algerie blant de ekstreme islamistene norske myndigheter frykter skal begå terrorhandlinger i Norge.

Overvåkes

– Vi ble orientert om at disse miljøene blir nøye overvåket. Flere av dem skal ha direkte kontakt med al-Qaida grupper, sier en som var til stede på det hemmelige møtet i Stortinget.

Generalløytnant Kjell Grandhagen, sjef for forsvarets E-tjeneste, bekreftet i forrige uke overfor NRK Dagsrevyen, at minst sju norske statsborgerne opererer sammen med al-Qaida i Syria.

Dagbladet kjenner identitet til flere av disse. Noen av dem ble også navngitt, da statsrådene Faremo og Strøm-Erichsen orienterte Den utvidede utenriks- og forsvarskomité om den økende terrorfaren i Norge.

På spørsmål fra en av Stortings-representantene om hvorfor ikke disse potensielle terroristene ble arrestert, skal svaret ha vært at myndighetene har større nytte av å følge dere bevegelser, enn å pågripe dem


Fra naivitet til aksjonsiver

Norske politikere har vært lite opptatt av terrorfare. Nå forandrer vekten av 22/7 dette: politikerne må ta trusselen på alvor. Men man går fra den ene ytterlighet til den andre hvis man tror at norsk lovverk åpner for å arrestere mennesker som er radikale og ønsker å dra til utlandet. På hvilket grunnlag skulle en slik pågripelse skje? Plutselig er man beredt til å kaste på båten prinsipper man ellers har stått for. Det er ikke tillitsvekkende.

Hva kan man gjøre?

Det mest preventive tiltaket ville være å lekke navnene på de farligste personene. Men norsk presse brød seg ikke om det selv da vestlig etterretning lekket at en nordmann var blitt opplært av al Qaida og utgjorde en trussel mot de olympiske leker i London. Navnet var kjent, men ble ikke offentliggjort. Myndigheter rundt om visste hvem han var, men ikke publikum. Skulle man forebygd maksimalt skulle man offentliggjort. Hadde det vært en høyreekstremist ville både navn og bilde blitt offentliggjort, mediene ville trolig kappes om å gjøre det. Men samme kontante holdning gjelder ikke jihadister, selv om de utgjør en mye alvorligere trussel. Skyldes det frykt?

Stortinget orientert om «norske terrorister»
I et hemmelige Stortingsmøte ble norske topp-politikere orientert om potensielle navngitte islamistiske terrorister i Norge.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂