En iraker, en uighurer og en uzbeker er pågrepet og siktet for forberedelse til terror. Gruppen har kontakter til Al Qaida, og tilsvarende milijøer i Storbritannia og USA.

Uighuren (39) er norsk statsborger, også de to andre har permanent oppholdstillatelse i Norge.

PST-sjefen Janne Kristiansen sier at trusselbildet i Norge minner mer og mer om andre land hvor det er begått terrorhandlinger eller forsøkt begått slike.

Samtidig understerker hun at ekstremistene gjelder et lite miljø, og at enda færre forbereder konkrete terrorhandlinger.

Kristiansen sier at det norske folk ikke trenger være bekymret for trusselbildet. Men det rimer med det hun ellers sier om at Norge begynner å bli mer og mer lik andre land hvor det er begått terror.

Det var en svært ordknapp PST-sjef og statsadvokat Jan Glent som opptrådte på pressekonferansen.

De to ville ikke si om terroren var planlagt i Norge eller utlandet. Det mest alvorlige var punktet om Al Qaida-tilknytning.

– PST ser svært alvorlig på saken, understreket Kristiansen.

Fra hennes presentasjon:

Uighuren kom til Norge i 1999 og er norsk statsborger. Irakeren ble innvilget opphold på humanitært grunnlag, og har nå permanent opphold Uzbeker (31) kom som asylsøker, fikk avslag, men fikk senere opphold pga familiegjenforening. Permanent opphold i Norge

Tidspunkt for pågripelse ble påvirket av at myndighetene fikk opplysninger om at saken sto i fare for å bli eksponert i internasjonal presse. Derfor måtte man slå til tidligere enn planlagt.

Etterforskningen har pågått en periode, med varierende intensitet. fulgt dem over tid. I terrorsaker vanskelig å vurdere når man skal slå til. Ikke vente for lenge.

Bevisst valgt ikke å gripe inn tidligere, personene har vært overvåket av oss. Allmennheten har aldri vært i fare. Tidspunkt påvirket av at vi fikk tips om at internasjonal presse ville omtale saken. Stor fare for bevisforspillelse og unndragelsesfare. Mener vi har en solid sak.

Godt samarbeid med e-tjenesten.

Det kan høres paradoksalt ut, men vi mener ingen grunn til at det norske folk skal gå rundt å være engstelige.

Vil samtidig understreke: svært få personer. Vi mener enda færre som beveger seg i retning av å planlegge aksjoner.

Saken må vurderes for seg. Vi skal være forsiktig med å generalisere. Vi skal vurdere trusselbildet, se på trender og langsiktige utviklingstrekk.

Det generelle trusselbildet er ikke endret.

Sannsynligheten for terrorangrep i Norge er lav. Står ikke overfor akutt terrorfare.

Over tid har sett flere negative utviklingstrekk som samlet sett forsterker hverandre.

Trusselbildet i Norge blir mer likt de land der terroraksjoner er gjennomført eller forsøkt gjennomført.

Norge er ikke vesentlig forskjellig fra andre land. Vi blir minnet om at det demokratiske åpne samfunnet er sårbart. og denne sårbarhet må vi leve med.

Statsadvokat Jan Glent:

Det nasjonale statsadvokatembetet er overordnet påtalemyndighet. Vært inne i saken siden etterforskning startet.

De tre pågrepe er alle siktet for å ha inngått forbund for å begå terrorhandling. En forberedelseshandling. Samarbeidet om å skulle begå en terrorhandling.

Per idag skjellig grunn til mistanke om en slik overtredelse.

Tilknytning til Al Qaida, og linket til lignende saker i USA og Storbritannia.

Vi ser derfor svært alvorlig på saken.

Vi slår til på et tidligere tidspunkt enn det vi ellers ville gjort. Det gjør at vi ønsker å holde kortene tettere til brystet enn det vi ellers ville gjort.