Advokat Andreas Berg Fevang er forsvarer for en 16 år gammel syrisk gutt politiet nå vil forlenge varetekten for. Gutten ble for to uker siden pågrepet og siktet for forberedelser til terrorhandling. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) fikk medhold av Oslo tingrett i fortsatt fengsling av 16-åringen som er siktet for forberedelser til terrorhandlinger.

Gutten ble framstilt i bak lukkede dører i et nytt fengslingsmøte i Oslo tingrett fredag formiddag. PST hadde på forhånd varslet at de vil be om to nye ukers varetektsfengsling,

– Etter rettens syn er fengsling påkrevd for å hindre at siktede på begår terrorhandlinger, ifølge tingretten, som skriver at mistanken mot gutten er styrket og gir politiet medhold i kravet.

Retten skriver videre at 16-åringen virker så radikalisert at han mener drap av vantro er legitimt, og at han var godt i gang med konkrete forberedelser til å begå terrorhandlinger da han ble pågrepet. Selv om 16-åringen har sittet to uker i varetekt, kan ikke retten se tegn til at gutten har endret syn eller intensjon eller at han er blitt avradikalisert på noe vis.

– Nærliggende fare
– Retten mener det foreligger en nærliggende og konkret fare for at siktede vil fortsette arbeidet med å bygge opp kapasitet til å utføre terrorhandlinger som nevnt dersom han løslates, står det i kjennelsen fra tingretten.

Så langt har ikke den syriske gutten latt seg avhøre av etterforskerne. Guttens forsvarer, advokat Andreas Berg Fevang, sa før fengslingsmøtet fredag at han mener det ikke er skjellig grunn til mistanke, og at gutten bør settes fri.

I kjennelsen viser domstolen til at både Al Qaida og IS gjennom sine propagandakanaler har oppfordret til å begå terror med enkle og hverdagslige hjelpemidler som er lett tilgjengelig. Ifølge forrige fengslingskjennelse fra Borgarting lagmannsrett var 16-åringen i full svinge med å blande gift som skulle brukes til å ramme tilfeldige «vantro», og det var allerede en del ferdig blandet giftstoff da politiet aksjonerte.

Rettssak i mai
Gutten er siden forrige fengslingsmøte overført til et eget ungdomsfengsel på Eidsvoll hvor han ikke er plassert med andre voksne innsatte.

– Siktelsen gjelder i utgangspunktet et svært alvorlig forhold, og retten vurderer at en løslatelse vil kunne innebære stor skade for etterforskningen og fare for at siktede fortsetter forberedelser til og gjennomføring av terrorhandlinger, skriver tingretten.

Det er særlig krav om tidsfrister som påligger politiet når de etterforsker straffesaker mot barn. Under fengslingsmøtet varslet PST at de tar sikte på å få gjennomført en rettssak mot 16-åringen i begynnelsen av mai, og at den vil bli gjennomført på mellom 6 og 8 dager.

 

Vi selger bøker av Hege Storhaug! Både enkeltvis og som bokpakke til superpris.

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂