Antall registrerte straffbare forhold i aldersgruppen 10 (sic!) til 17 år gjorde et solid hopp i fjor. Når myndighetene må vise til at flertallet ikke begår lovbrudd, er det et dårlig tegn.

– Oslo er en trygg by, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Nei, det virker ikke slik.

I fjor ble det registrert 2795 straffbare forhold i aldersgruppa 10–17 år. Tilsvarende tall for i 2016 var 2200.

Ikke siden 2009 har antallet lovbrudd i denne aldersgruppa vært høyere.

I alt 1483 ungdommer ble registrert med straffbare forhold i fjor, det høyeste antallet siden 2007, da 1796 ungdommer ble registrert.

Tallene går fram av den såkalte Salto-rapporten, som tirsdag ble lagt fram av politimester Hans Sverre Sjøvold og byrådsleder i Oslo Raymond Johansen på en fullsatt konferanse i Oslo. (NTB)

Hvis referatet er riktig forstått, gjelder dette straffbare forhold med kjent gjerningsmann. Det virkelige tallet på kriminelle forhold har derfor en stor x-faktor.

I fjor sto barn og unge under 18 år for 6,4 prosent av alle straffbare forhold med kjent gjerningsperson i Oslo, går det fram av tallene. I 2015 var tilsvarende andel nede i 4,9 prosent. (NTB)

Hvor stor er den reelle stigningen? Det virker som man ikke ønsker å finne det ut.

– Oslo er en trygg by, understreket Raymond Johansen i sitt innlegg.

Han viser til at det er om lag 50.000 unge i alderen 10 til 17 år i Oslo. Bare 151 av disse er registrert som gjengangere med fire eller flere anmeldelser. (NTB)

Dette virker som plystring i mørket.

Det har haglet med meldinger som forteller om en alvorlig utvikling. Volden i Oslo-skolen er et varsko.

Uro i skolen

Norske elever rapporterer at uro i skolen er et utbredt problem og at lærere sliter med å håndtere bråket. Mange lærere velger å slutte på grunn av uro.

– Hva lærere og ledelse skal gjøre med uro i klasserommet har fått for lite oppmerksomhet, sier universitetslektor Magnar Ødegård ved Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo. Han disputerte nylig til sin doktorgrad om temaet «Uro i skolen».

Ødegårds studie sammenligner hvordan forstyrrende oppførsel håndteres på skoler i Norge og USA. 544 elever i Norge og 609 elever i USA har svart på spørsmål om uro i skolen. Ødegård ville se om det var forskjell i elevers opplevelse av forstyrrende atferd i norske skoler sammenlignet med elevers oppfattelse i amerikanske skoler. Elevene som var med i undersøkelsen, var mellom 15 og 17 år.

Uro et hverdagsfenomen

Ødegård fant at 58 prosent av de norske elevene og 66 prosent av de amerikanske elevene hadde blitt forstyrret i klasserommet den siste uken. Han mener funnene er alarmerende.

Av de norske elevene svarte 49 prosent at atferden var «svært forstyrrende», det høyeste nivået i en skala på tre.

– Mine funn dokumenterer at forstyrrende atferd ikke bare er noe som skjer av og til, men at det er et hverdagsfenomen. Denne atferden er ikke et lokalt problem på enkelte skoler, men kan se ut til å være en generell utfordring på tvers av skoler og utdanningssystem.

Ødegård mener tydelige klasseregler og klare forventninger til hvilke typer atferd som er akseptabel i klasserommet, kan være noe som hjelper.

Et rop om hjelp

Universitetslektoren mener det er et tydelig rop fra lærere om hjelp til å takle problematikken med uro i skolen.

– I tillegg til å forstyrre undervisningen, er uro også en av hovedgrunnene til at lærere slutter i sitt virke i løpet av de første fire årene etter endt utdanning, sier han i en pressemelding.

– At min forskning indikerer at uro i skolen er en av de største utfordringene i norsk skole, burde være et varsku for våre politikere, sier Ødegård.

Doktoravhandlingen er del av et større forskningsprosjekt om uro i skolen, ledet av professor Liv Duesund. (NTB-André Lorentsen)

Da lærer ved Ulsrud vgs fortalte om situasjonen i en vanlig skoletime, fikk han en disiplinærsak mot seg. Det sier mye om holdningen til kritikk: Fasaden er viktigere enn innholdet. Slike signaler fra toppen sprer seg nedover i systemet.

Bestill Douglas Murrays bok “Europas underlige død” fra Document Forlag her!