– Det er mange personer i Norge som har ekstreme ideer om å bruke vold for å nå politiske mål. Et stort antall personer er villig til å gjøre det samme som terrorsiktede Zaniar Matapour, sier PST-sjef Roger Berg.

Berg la ikke fingrene imellom da han ble intervjuet på NRK Dagsrevyen mandag kveld. PST-sjefen la trykk på «mange» og «stort antall» da han beskrev omfanget av islamister som er parat til å bruke vold.

Politiets sikkerhetstjeneste har ikke kontroll på de voldelige islamistene, vedgikk Berg.

– Dette er miljøer vi følger med på, og som vi har delvis oversikt over, men ikke kontroll på. Det er der vi er nå.

Hva fungerende PST-sjef Roger Berg la i «kontroll» gikk han ikke inn på.

– Det er mange personer i Norge som har ekstreme ideer, ekstrem ideologi om det å tillate å bruke vold for å nå sine politiske mål. Og det er rett inn i ansvarsfeltet til PST, hvor vi skal ha en oversikt, vi skal advare, og vi skal si ifra. Det gjør vi nå, vi er i en uavklart situasjon som vi tar på stort alvor. Vi har ansvar for å beskytte befolkningen.

– Men er dette et miljø som gjerningsmannen er en del av? Er dette personer han kjente? spør dagsrevy-anker Åsa Vartdal.

– Gjerningsmannen var en del av et miljø som vi har hatt bekymring for. Og som vi har hatt ganske god oversikt over, men som vi ikke har kontroll på. Og der er det flere personer. Vi har nå relativt god oversikt. Vi har ikke noe som tyder på at det er noe nært forestående som skal skje, men vi er ikke sikre, så vi har usikker informasjon i dette bildet vi står nå.

Ni dager før angrepet vurderte PST at terrortruselen fra islamister var redusert, påpeker Vartdal:

– Etter terroren lørdag ble trusselnivået hevet til høyeste nivå. Visste dere ikke om disse personene i mai (Trusselvurderingen kom 16. juni, red. anm.) ?

– Et stort antall personer

– Vi har visst om disse personene. Vi har ligget på et moderat trusselnivå, det vil si at det er like sannsynlig som usannsynlig at dette skal skje. Det er mange i Norge som vi har et ansvar for, som vi skal ha oversikt over. Vi snakker om et stort antall personer som er villig til å gjøre det samme. Da må vi prioritere skarpt, og den personen som begikk dette på lørdag var i vårt målbilde, men vi vurderte det ikke at han var så farlig at vi skulle følge ham kontinuerlig.

Det er det skeive miljøet som er i de ekstreme islamistenes fokus. PST har ikke grunn til å tro at islamistmiljøene utgjør en trussel mot andre, sier Roger Berg.

– Vi har ikke noen grunn, vi har ikke informasjon som sier at vi skal anbefale avlysning av andre arrangementer. Vi gir råd, og så er det politiet som vurderer hva man skal beskytte, og hvilken risiko man skal ta. Og vi støtter politiet i de vurderingene de gjør her. Vi tåler ikke en terroraksjon til, en følgeaksjon. Vi opplevde natt til lørdag, og vi vil ikke ha en til.

 

 

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.