Nytt

PST-sjef Benedicte Bjørnland bekrefter overfor NRK at de har bedt regjeringen om hjemmel til å installere trojanere på mistenktes tastaturer.

Slik kan PST fjernlese hva folk skriver på sin datamaskin, selv om budskapet ikke sendes noe sted.

Bjørnland nevnte på pressekonferansen tirsdag at islamistiske miljøer blir stadig mer sofistikerte. De kommuniserer ikke lenger åpent, men i lukkede krypterte nettverk.

En enkel måte å skrive eposter og legge dem i kladde i stedet for å sende dem. Hvis andre har brukernavn og passord kan de bare logge seg inn, lese kladden og slette den. Det går ikke ut noe som kan avleses av andre.

Dette ønsker PST å få en slutt på. De vil ha mulighet til å avlese hva som skrives på en bestemt maskin. Det skjer ved å installere såkalte trojanere som registerer alt som skrives.

– Dataavlesning kan bety at vi vil kunne lese av tastaturet, slik at vi kan finne ut hva personen har skrevet, uten at e-posten/dokumentet har blitt sendt til noen andre. Det kan fungere i praksis ved å installere en trojaner, sier Bjørnland.

Flere fagpersoner NRK har snakket med er i tvil om klokheten av en slik hjemmel, og de moralske og juridiske sidene. Hvordan vite hvem som bruker en maskin?

Eva Jarbekk, advokat og leder av Personvernsnemnda:

– Det vil derfor være usikkerhet knyttet til hvem som har skrevet en mail som er skrevet på en datamaskin. PST trenger konkrete bevis om de skal arrestere noen, og bevisene må være holdbare i en domstol, mener Jarbekk. 

..

Professor Ann Rudinow Sætnan ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap på NTNU, tror det vil være avgjørende om hvorvidt PST kan bevise at kladdene i epostene var ment for å deles.

– Dette blir som å lytte i hodet på folk. Hvordan skal PST kan bevise at det er kommunikasjon, dersom det ikke har blitt sendt til noen? IP-adresser kan lede til maskiner og abonnement, men ikke si hvem som sitter ved maskinen og skriver, sier Sætnan til NRK.

Justisminister Anders Anundsen ordlegger seg som at myndighetene må holde tritt med de man mistenker for å utgjøre en trussel, uten å være synderlig opptatt av omkostningene. Han antyder sogar at det kan være aktuelt å utvide bruken til andre typer kriminalitet.

Advokat Jon Wessel Aas sier PST aldri ser ut til å få nok. Fullmaktene vokser.

I 2005 fikk PST adgang til overvåkning i rent forebyggende øyemed, altså før noe straffbart er påbegynt.

I fjor vedtok Stortinget at «forberedelse» til en tenkt, fremtidig terrorhandling er straffbart, selv om en slik forberedelse kun skjer i hodet til en enkeltperson.

http://www.nrk.no/norge/pst-vil-overvake-datatastaturer-1.11583286