Nytt

Deler av det ekstreme islamistiske miljøet i Norge sprer sin voldelige ideologi aktivt på internett. Leder for Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Jørn Holme, sier at PST følger nøye med på utviklingen:

– Ekstreme nettsteder som påvirker ungdommer til å slutte seg til terror som virkemiddel, er et globalt fenomen som også er tilgjengelig for ungdom i Norge, sier han til NRK.

Grovt innhold

I en rapport fra PST kommer det frem at også deler av det ekstreme islamistiske miljøet i Norge er aktive med å spre ideologiske budskap på Internett. Holme sier at flere slike nettsteder er lett tilgjengelig for norsk ungdom, og at nettet blir en stadig viktigere for dem som skal rekruttere.

Holme advarer mot ekstreme islamistiske nettsteder og blogger som i stadig større grad sprer seg i Norge:

Propagandamateriale fra norske, ekstreme miljøer er utbredt, og innholdet er varierende, sier PST-sjefen.

– Vi ser bilder av drap, selvmordsaksjoner, dyp og alvorlig krenkelse av menneskerettigheter og forherligelse av vold, sier Holme.

PST ser også at eldre personer som støtter opp under ekstreme holdninger, går inn i en veilederrolle, blant annet i diskusjonsforumene. Og norsk ungdom lar seg påvirke.

– Ungdom som er sårbare, rotløse og ensomme er lette å få med i slike nettverk, sier Holme.

Men han peker samtidig på at også andre radikale miljøer gjør seg sterkt gjeldende på nettet:

– Vi har vel så store utfordringer med ungdommer med norsk bakgrunn – og deres forhold til ungdom med flerkulturell bakgrunn. Så dette gjelder ikke bare islamister. Det gjelder alle som ønsker å spre vold som et budskap, sier han.

NRK: Ekstremister herjer på nett