Nytt

Politiets sikkerhetstjeneste, PST, har grunn til å tro at ekstreme islamistiske grupper sender medlemmer til Norge som asylsøkere, for å kunne drive planlegging og verving til terror.

Det er PST-sjef, Jørn Holme, som sier dette til VG i anledning fremleggelsen av den årlige trusselvurderingen. Dermed bekrefter Holme realiteten i det som lenge har vært en teori: Norge som et fredelig, rolig hjørne av Europa – og likevel medlem av Schengen – er hensiktsmessig å gjemme seg bort i. Men det er første gang det nevnes konkrete mistanker mot falske asylsøkere.

– En stor utfordring er at det kan være formålstjenlig for terrorgrupper å plassere folk i Norge som asylsøkere, for å drive reisevirksomhet og planlegging av terror, sier PST-sjef Jørn Holme.

Holme advarte nylig mot at eldre islamister driver rekruttering til terror i utlandet blant unge muslimer. Holme sa igår at de overvåker både asylsøkere ned uavklarte oppholdstillatelser og folk som har bodd her lenge.

I årsrapporten advares det mot faren for politisk motivert vold fra islamister. Det kan være aktuelle, tilfeldige hendelser, selv om Afghanistan nok representerer den største utfordringen, heter det.

-Norge kan bli brukt som terror-base