Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) aksjonerte i vinter mot 25 ekstreme islamister i Oslo. PST bekrefter at den ideologiske drivkraften bak gruppen er en voldsdømt, tidligere Taliban-minister som kom til Norge som kvoteflyktning etter Talibans fall i Afghanistan. I en trusselvurdering i mars i år, skriver PST at mannen «bidrar til å radikalisere unge muslimer i den grad at det er en sikkerhetsrisiko».

Mannen har levd på trygd og samtidig fungert som imam i en moskè på Grønland:

Flere av de 25 unge mennene som Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har aksjonert mot, skal ha hatt jevnlig kontakt i en moské på Grønland i Oslo.

PST-sjef Jørn Holme bekreftet i går overfor Dagbladet at sikkerhetstjenesten i vinter gjennomførte en målrettet aksjon mot et bestemt miljø i Oslo-området.

Der skal de ifølge VG ha fått ideologisk opplæring av en 49 år gammel voldsdømt tidligere Taliban-minister.

49-åringen var helseminister i Taliban-regimet i Afghanistan mellom 1996 og 2001. Fra 2001 har eksministeren bodd i en by på Østlandet.

Sverget på Koranen

Ifølge avisa har mannen levd på trygd og har samtidig fungert som ubetalt imam i menigheten i Oslo.

Etter at mannen ble dømt for vold mot en mindreårig datter, skal norske myndigheter ha jobbet for å utvise mannen fra Norge. Han har flere ganger reist til Pakistan, der han i følge PST pleier tett kontakt med terrormiljøer. Flere av de unge mennene som er tilknyttet den tidligere Taliban-ministerens moskè skal også ha vært i Pakistan på møter med det islamistiske terrormiljøet:

Da han oppdaget at hans 14 år gamle datter fikk e-post fra en indisk gutt, slo han henne – samtidig som han sverget på Koranen.

Slo datteren

Ifølge dommene fra tingretten 8. mai i fjor og Borgarting lagmannsrett 16. september i fjor slo mannen datteren gjentatte ganger i ansiktet med flat hånd.

Deretter skal han ha slått henne med en ledning mens hun lå på gulvet, slik at hun fikk blåmerker over hele kroppen og hadde vansker med å gå.

I tingretten ble mannen dømt til fem måneders fengsel, men i ankesaken ble straffen satt ned til fire måneder. Straffen var ikke sonet i vinter, da mannen var på reise i Peshawar-distriktet i Pakistan.

Tett kontakt med terrormiljøer

PST mener mannen på sine reiser i Pakistan pleier tett kontakt med terrormiljøer. Flere av de moskétilknyttede mennene skal også ha vært i Pakistan på møter med terrormiljøet 49-åringen er knyttet til.

Den tidligere Taliban-ministeren kom til Norge som kvoteflyktning etter Talibans fall.

Forebyggende aksjon

Det berørte miljøet knyttes til ekstrem islamisme.

– 25 voksne menn som alle tilhører samme krets ble systematisk oppsøkt av tjenestemenn fra PST, forklarer Jørn Holme til Dagbladet.

– Etter en nøye avveining av tidspunktet valgte vi å gjennomføre fortrolige samtaler med hver enkelt av dem. Dette skjedde som ledd i vårt arbeid med å forebygge mulige terrorhandlinger.

Dagbladet: Taliban-minister bak terrormiljø i Oslo

Taliban-imam i Oslo
Den tidligere helseminsteren for Taliban-styret arbeider som imam for en menighet i Oslo. Den aktive imamen er mistenkt for krigsforbrytelser, men har så langt ikke blitt etterforsket av norske myndigheter.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂