Politiets Sikkerhetstjeneste kjenner til tilfeller der studenter fra såkalte «bekymringsland» var usedvanlig opptatt av teknologi som kan brukes til å fremstille masseødeleggelsesvåpen. PST-leder Jørn Holme ønsker et system hvor sikkerhetspolitiet varsles om slike studenter.

Myndighetene forsøker å holde kontroll med eksporten av sensitiv teknologi. Verre er det med kunnskap. Den kan erverves i Norge og anvendes i tredjeland. Holme sier de har avslørt tilfeller av uønsket interesse for slik teknologi og know-how.

PST frykter at studenter og forskere fra såkalte bekymringsland kan tilegne seg kunnskap og teknologi i Norge, som kan brukes til å utvikle masseødeleggelsesvåpen i hjemlandet. Frykten for kunnskapsspredning gjelder særlig land som ikke anerkjenner internasjonal kontroll med sine våpenprogrammer, men også at studenter eller forskere skal ekspertore teknologi til terroristorganisasjoner.

– Det er det verst tenkelige scenariet, sier PST-sjef Jørn Holme.

Studenter avslørt

Han viser til at PST allerede har avslørt personer i Norge som har forsøkt å skaffe kunnskap for å utvikle masseødeleggelsesvåpen. Holme ønsker ikke å si hvor mange tilfeller det dreier seg om, eller når det skal ha skjedd. Flere er blitt avslørt ved at PST er blitt varslet.

– Vi har hatt saker der vi ble veldig glade for å få en telefon for å si det sånn.

Holme påpeker at Norge er i verdenstoppen når det gjelder forskning på visse typer teknologi som kan misbrukes og etterlyser nå strengere kontroll med utenlandske studenter og forskere.

Et slikt kontrollsystem er opprettet i flere andre land, blant annet i Storbritannia der utlendingsmyndighetene gjør en grundig sjekk av formålet med studiene, og hva de skal brukes til når vedkommende reiser er ferdig.

– Det må være et system der vi får en form for varsel dersom søkeren kommer fra et såkalt bekymringsland eller det er mistanke om at vedkommende skal bruke kunnskapen til våpenproduksjon, sier Holme.

Holme er forsiktig i språkbruken. «Bekymringsland» høres ut som bekymringsmeldingene til barnevernet. Han konstaterer at det er et problem, men at det først skal varslet hvis en student oppførerer seg merkelig, virker altfor defensivt. Skal kontrollen ha noe for seg, må PST på et tidlig stadium vite nasjonaliteten på utenlandsstudentene. Holme går som katten rundt denne grøten, fordi det er politisk ukorrekt med kontroll. Men hvis man sier at problemet eksisterer, burde man ikke da også varsle tiltak som viser at man er på høyden? Man må regne med at de som virkelig vil ha know-how, ikke sender noviser til Norge. WMD er i en spesiell kategori. Tiltakene for å forhindre spredning bør gjenspeile dette.

Frykter terrorstudenter

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂