Justisdepartementet instruerte Utlendingsdirektoratet (UDI) om å nekte en 36 år gammel iransk student oppholdstillatelse etter Politiets sikkerhetstjenestes (PST) inngripen. Den iranske statsborgeren hadde kommet inn på en mastergrad i romteknologi ved Høgskolen i Narvik, og PST grep inn da de fryktet at kunnskapen iraneren ville tilegne seg på skolen kunne brukes til atomteknologi.

– Historien har vist at det ofte er tette bånd mellom et romfartsprogram og et missilprogram. Det er viktig at Norge ikke framstår som et fristed for formidling av kunnskap som man ikke får i andre land, sier politiinspektør Jørn Presterudstuen i PST til NRK.

Justisdepartementet affære og instruerte Utlendingsdirektoratet (UDI) til å nekte 36-åringen oppholdstillatelse.

Per i dag finnes det ingen kontrollrutiner for hvilke nasjonaliteter som søker seg inn på sensitive studier i Norge.

PST er bekymret for manglende kontroll med studenter og forskere som kommer fra land som fostrer terrorister eller sysler med atomteknologi.


Det er en tre år gammel resolusjon fra FN som pålegger Norge å forhindre at iranere kan tilegne seg kunnskap om teknologi som kan benyttes i atomprogrammer.

PST bekrefter at de også holder øye med flere studenter.

I 2008 ble det for øvrig rapportert at britiske etterretningstjenester i løpet av 2007 hadde forhindret opptil 100 utenlandske studenter i å få tilgang til landets laboratorier. Labour-regjeringen bekreftet at potensielle terrorister poserer som studenter og forsøker å infiltrere britiske topp-laboratorier, i den hensikt å skaffe seg materiale og ekspertise for å utvikle kjemiske, biologiske, radiologiske eller nuklære våpen.

ABC Nyheter: PST kastet iraner ut fra romfartsstudier

Document: Ville skaffe seg kunnskap om WMD-våpen i Norge

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂