Også i Norge er det ekstreme islamister, i og utenfor organiserte miljøer, som sympatiserer med ISIL eller al-Qaida, og som ser på Norge som en del av sitt fiendebilde, fremholder PST.

– Det vi frykter i Norge er ikke sentralstyrte angrep fra ISIL, men vi frykter ISIL-inspirerte angrep fra sympatisører, sier seniorrådgiver i PST, Martin Bernsen.

Benedicte Bjørnland, sjef for Politiets sikkerhetstjeneste, PST sier til TV 2:

– De siste ukene har vi innhentet mye informasjon, mottatt mye tips og jobbet med dette. Det har gitt oss muligheter til å ta ned trusler, samtidig som vi har oppdaget nye bekymringer.

– Vi har beslaglagt håndvåpen, automatvåpen fra ekstreme islamistiske miljøer. Det betyr at de er fratatt kapasitet og mulighet til å benytte disse våpnene.

I sin vurdering skriver PST at de i løpet av det siste halve året har sett flere eksempler på radikalisering utenfor kjente nettverk og miljøer. De nye tilfellene er rapportert fra områder utenfor de store byene og i miljøer PST mangler kunnskap om. PST skriver:

Samtidig har vi det siste halvåret sett flere eksempler på radikalisering utenfor kjente nettverk og miljø. Rapportering om nye tilfeller av radikalisering viser at radikalisering også foregår på nye arenaer, utenfor de store byene og i miljøer vi mangler kunnskap om. Radikalisering kan foregå mellom venner, i lukkede miljøer eller på internett. Det kan være betydelige etterretningshull i vår kunnskap om radikalisering i Norge.

Seniorrådgiveren bekrefter at den nasjonale etterretningsoperasjonen har oppdaget flere slike personer, men vil ikke tallfeste hvor mange.

I PTSs vurdering påpekes det samtidig at de organiserte miljøene er nedadgående og framstår som svekket som følge av blant annet rettsprosesser og dødsfall. Ifølge PST har rundt 100 personer reist fra Norge til Syria. Av dem er 20 døde og omkring 40 vendt tilbake til Norge.

 

I april ble vurderingen av trusselbildet hevet to nivåer fra «mulig» til «sannsynlig». Oppjusteringen skjedde dagen etter at en 17 år gammel gutt med russisk statsborgerskap ble pågrepet med en sprengladning på Grønland i Oslo. Dette trusselnivået har PST valgt å videreføre.

PST har siden begynnelsen av april vurdert det som sannsynlig at det kan bli forsøkt gjennomført terrorangrep mot Norge. Det mener de fortsatt.

– ISILs tilbakeslag i Syria og Irak har på ingen måte svekket organisasjonens intensjon om å gjennomføre terrorangrep i Vesten. ISIL og al-Qaida fortsetter å oppfordre sine tilhengere i Vesten til å gjennomføre angrep mot land de bor i, skriver Politiets sikkerhetstjeneste (PST) i en pressemelding tirsdag.

Siden trusselnivået sist ble økt, i april, har PST hatt en nasjonal etterretningsoperasjon i samarbeid med politiet, skriver ABC nyheter. Operasjonen har så langt gjort flere funn som betegnes som interessante og kommer til å fortsette, sier seniorrådgiver i PST, Martin Bernsen.

– Vi har fått ny informasjon om terrortrusler. Det jeg kan si er at det har vært gjort våpenbeslag i forbindelse med operasjonen.

 

TV2     NTB

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.