Innenriks

Terroren i Spania har ikke ført til at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) endrer trusselnivået her til lands.
– Vi følger situasjonen fortløpende og tett og vurderer om dette har noen påvirking på det norske trusselnivået. Det har det ikke foreløpig, sier seniorrådgiver Siv Alsén i PST til NTB.

Hun henviser til den oppdaterte trusselvurderingen fra PST på forsommeren. Der fremkommer det at PST siden begynnelsen av april har «vurdert det som sannsynlig at det kan bli forsøkt gjennomført terrorangrep mot Norge».

Alsén oppfordrer befolkningen til å forholde seg til den informasjonen som kommer fra myndighetene.

– Vi har ansvaret for å forebygge ekstrem islamisme og radikalisering. Det er en av våre hovedoppgaver. Vi jobber med det hele tiden, sier hun.

PST gjennomfører blant annet forebyggende samtaler i aktuelle miljøer og samtaler med personer man er bekymret for. Flere nordmenn som har deltatt i Syria-krigen, er dessuten pågrepet ved hjemkomst. (NTB)