Sakset/Fra hofta

PST har gjort en opptelling som viser en dramatisk økning i antall terrorangrep i Europa de siste årene, skriver VG. PST har oppdaget at det bare så langt i år har det vært dobbelt så mange angrep som i 2014.

Det måtte en opptelling til for å registrere at det har vært en dramatisk økning? Man registrerer ikke dette fortløpende i PST? Det gjør resten av Europas befolkning.

I 2014 teller PST 9 angrep. 2015 startet med terrorangrepet mot Charlie Hebdo i Paris, men det skulle bli totalt 15 angrep før året var omme. Så kom 2016 med 21 angrep.

Og så langt i 2017 har PST registrert 18 gjennomførte angrep. Det er dobbelt så mange som i 2014.

Hvem sto bak disse terrorangrepene? Det må ha vært mange høyreekstreme for det er jo de PST fokuserer på hele tiden.

PSTs tall inkluderer også terrorangrepet i London, hvor en bombe ble kastet inn i en T-banevogn, skriver VG. Ja, hvorfor skulle ikke dette angrepet inkluderes? 30 mennesker ble skadd i det angrepet. Og hvis bomben hadde gått av slik det var planlagt så ville 200 mennesker ha dødd, sier britisk politi.

– Heldigvis ville ikke innretningen detonere skikkelig, den brant istedenfor å eksplodere. Hadde det fungert skikkelig, er vår vurdering at alle i den vognen ville ha dødd. Det var sikkert 200 folk i den vognen, sa Aldworth på Den nasjonale sikkerhetskonferansen i Oslo onsdag.

Det er mange terrorangrep som slår feil. Men intensjonen er den samme: å drepe så mange som mulig.

Etter Stockholm-terroren iverksatte PST det de kaller «nasjonal etterretningsoperasjon» i samarbeid med politiet, noe ifølge Bjørland har gitt overraskende oppdagelser. Gjennom den har de oppdaget nye islamistmiljøer i Norge som var ukjent før bilangrepet i Sveriges hovedstad.

– Islamistmiljøene er svekket. Gjennom at vi har dratt opp takten på etterretning i hele Politi-Norge, har vi fått inn informasjon som viser at «oi, her foregår det radikalisering som vi ikke har sett tidligere», sier PST-sjefen.

En revurdering av egen analyse er på plass. PST mangler kjennskap til islamistmiljøene i Norge. Det er enklere å holde høyreekstreme under oppsyn – det var vel 5-10 stykker som stilte opp på siste demonstrasjon i Fredrikstad.

Islamistene går ikke i demonstrasjonstog i Norge, men kvinnene er nokså lette å få øye på – de går i heldekkende nikab og burka. Hvordan tror PST at miljøet er rundt disse kvinnene? Liberalt og asssimilert?

VG