Det svenske sikkerhetspolitiet (Säpo) og politiet er dypt bekymret over veksten i ekstremistmiljøer. Antallet ekstremister som er beredt til å bruke vold har øket fra noen hundre til flere tusen, og det anslås at ca. 3.000 personer i Sverige er såkalt «voldsforherligende». Säpo får inn flere hundre tips om mulig terror – hver dag.

Selv om det blant de «voldsforherligende» også finnes «hvit makt»-ekstremister og medlemmer av det autonome venstre (antifa), så er det islamistmiljøene som øker mest og som står for den største terror-trusselen, i følge Säpo-sjef Klas Friberg.

– Det är den här gruppen som kan utgöra ett hot mot rikets säkerhet, sier han.

Det som virkelig bør bekymre er at fremveksten av islamisme ikke kobles til at IS mister fotfeste i Midt-Østen eller at jihadister vender tilbake til Sverige, men at islamistene inspirerer hverandre lokalt.

– De utgör inte gärningspersonerna i de attentat vi har sett de senaste åren, säger Ahn-Za Hagström, senior analytiker på Säpo.

Hon tillägger att islamister inspirerar varandra att agera på egen hand, man behöver inte vara medlem i någon organisation för att ha förmåga att begå ett terrorbrott.

– Många människor har förmågan. Alla har en kniv i byrålådan eller tillgång till ett fordon.

Selv om mange tips raskt kan avfeies som grunnløse, får Säpo inn et meget konkret tips om et nærmere beskrevet terrorangrep annen hver dag. Det er med andre ord nok å henge fingrene i, men Rikspolischefen Anders Thornberg ber folket om fortsatt å tipse.

Han uppmanar allmänheten att fortsätta tipsa polisen. Det är också viktigt att alla gör vad de kan för att stoppa tillväxten till extremistmiljöer innan det går så långt att polisen blir informerad om konkreta terrorplaner, säger han.

– Alla krafter i samhället måste hjälpas åt. Det finns alltid en baksida när man går ut med sådana här siffror och uppgifter men vi har också ett ansvar att berätta, det finns inget annat alternativ.

Om «Politisk motivert vold» skrev det norske PST følgende i oppsummeringen i sin Trusselvurdering fra 30. januar i år:

  • Personer og grupper inspirert av ekstrem islamistisk ideologi vil være den primære terrortrusselen mot Norge det kommende året. Det vurderes som mulig at det vil forekomme forsøk på terrorangrep.
  • Et terrorangrep, eller et angrepsforsøk, vil sannsynligvis være lite komplekst, dvs. angrep utført av en til to personer, som anvender stikk- eller skytevåpen, kjøretøy eller enkle, eksplosive innretninger.
  • Det er lite sannsynlig at høyreekstreme vil begå terrorhandlinger i 2018. Ved en eventuell høyreekstrem terrorhendelse, vil denne sannsynligvis være utført av en enkeltperson, eller få personer, som handler på eget initiativ.
  • Det siste året er det registrert økt aktivitet i deler av det venstreekstreme miljøet. Det er imidlertid svært lite sannsynlig at venstreekstreme vil begå terrorhandlinger.

Så langt ganske likt hva Säpo også hevder. Men der det kan se ut som PST skiller lag med Säpo, er når man går ned i detaljene for å se hvor PST mener primærkilden er:

Gjennom sin propaganda fremmer terrororganisasjoner som ISIL og al-Qaida målsettingen om å ramme Vesten med terrorhandlinger. Oppfordringer til sympatisører i Vesten om å gjennomføre angrep med enkle midler der de befinner seg, kan også mobilisere ekstreme islamister i Norge. Derfor vurderer vi det som mulig at forsøk på terrorangrep fra ekstreme islamister vil forekomme i løpet av 2018.

Her mener PST at inspirasjonen kommer utenfra, mens Säpo peker på det motsatte: Den kommer primært innenfra, dvs. den er allerede etablert som egen inspirasjonskilde innenfor Sveriges grenser. Noen god grunn til at dette skulle være annerledes i Norge?

 

Aftonbladet

Kjøp «Den islamske fascismen» av Hamed Abdel-Samad fra Document Forlag her.