Nytt

Leder av det svenske sikkerhetspolitiet, Säpo, Anders Thornberg sier rekrutteringen til IS blant svensker er så høy at politiet snart mister oversikten.

Det er et dramatisk varskorop Aftonbladet formidler. Men vil det bli hørt av svenske medier og politikere?

Situationen med svenskar som ansluter sig till IS är exceptionell enligt Säkerhetspolisen.

Allt fler yngre lockas dess­utom av terrorsektens brutala budskap.

– Det kan inte fortsätta ­rekryteras. Då kommer vi till sist inte klara det, säger Säpo-­chefen Anders Thornberg.

Han er ikke helt konsistent i det han sier. Thornberg sier de har oversikten så langt, men så sier han noe som peker i motsatt retning: Det går for fort.

Han kallar situationen med resande för exceptionell.

– Vi står inför en historisk utmaning på Säpo. Vi har fått ompröva vår verksamhet, vi är utsatta för ett enormt högt tryck.

För att stoppa resandet har ­Säpo bytt taktik och delar numera alla namn på de som åkt, med polisen. Det internationella samarbetet mellan olika länders säkerhetstjänster är också väl utbyggt.

– Vi har väldigt bra koll på hur många som reser, vi vet i princip alla och vi har koll på vilka som kommer tillbaka, säger Thornberg.

Av 300 Syria-krigere har 100 kommet tilbake, og Thornberg sier noen av dem både har til hensikt og har evne til å utføre vold i Sverige.

Men det han sier om utbredelsen av IS retorikk og verdenssyn blant unge mennesker i Sverige, er det mest foruroligende.

En stor del i Säpos arbete går ut på att fånga upp de personer som radikaliseras i Sverige. Och enligt Anders Thornberg blir det allt mer accepterat att sympatisera med IS i vissa kretsar.

– Det finns illavarslande tecken på en normalisering av den retorik som IS använder, även hos mycket unga människor i Sverige. Unga människor kan radikaliseras via nätet och i värsta fall drivas till att begå våldshandlingar här i Sverige eller utomlands.

 

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article20828423.ab