Kommentar

Sjef for Etterretningstjenesten, viseadmiral Nils Andreas Stensønes, da Etterretningstjenesten, Politiets sikkerhetstjeneste og Nasjonal sikkerhetsmyndighet la frem sine åpne trussel- og risikovurderinger. Foto: Terje Pedersen / NTB

Da sjefene for Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og Forsvarets etterretningstjeneste på en felles pressekonferanse mandag presenterte de nasjonale sikkerhetsutfordringene, ble ikke truslene fra islamistisk hold nevnt i medienes omtale – selv om de var et sentralt tema på pressekonferansen.

NRK Dagsrevyen brukte mye tid på det som ble sagt fra de nasjonale tryggingsetatene tidligere på dagen, men underslo bekymringene fra E-sjef Nils Andreas Stensønes og PST-sjef Hans Sverre Sjøvold. Da sistnevnte ble intervjuet på direkten i Dagsrevyen, fikk han ikke ett eneste spørsmål om den trusselen islam utgjør mot det norske samfunn.

I Aftenpostens referat ble ikke islam nevnt i det hele tatt, noe som stemmer overens med medienes holdninger: Islam er fredens religion, og i den islamske verden rår bare fred og harmoni.

Sikkerhetsetatenes holdning er en annen. PST oppgraderte i fjor høst den islamske utfordringen mot det norske folks trygghet. «Trusselen fra ekstreme islamister vurderes som skjerpet», het det i PSTs ugraderte trusselvurdering.

Etterretningssjefen, viseadmiral Nils Andreas Stensønes, pekte i sin redegjørelse på tre fremtredende trekk i trusselbildet: 1. Økt spenning i nord, 2. Fremmed etterretning og påvirkning og 3. Islam. Om islam sier e-tjenesten: «I økende grad vil terrortrusselen utgjøres av personer som er løslatt etter å ha sonet terrordommer». Og videre: «Terrortrusselen fra ekstrem islamisme er den mest nærliggende».

Om dette kom det ikke ett ord i mediene etter pressekonferansen. Det er typisk: I en korona-tid skal det dekkes over at islam er en større trussel enn all verdens samtidige pandemier. Oslo tingrett nekter til og med referat fra en rettssak om islamsk gjengvoldtekt av en ungjente.

Vi syns PST kunne vært mer direkte overfor islam og ikke gjentatt feilene fra datidens PST for vel 80 år siden. Da lukket man øynene for Tyskland og mente Norge var truet av Sovjetunionen.

For få dager siden ble en 16-årig islamist i Oslo siktet og fengslet for forberedelse til terror. Dette er typisk: I strømmen av islamister Norge inviterer, er det mange som har helt andre hensikter enn å få beskyttelse. Også i 1930-årene var det slik. Mange tyskere fikk opphold i Norge. Men alle var ikke som Willy Brandt. Mange var forhåndsplassert, og da Wehrmacht var vel installert på norsk jord i 1940, trådte de frem som medhjelpere for okkupanten. Lesere som googler navn som Georg Angerer, Emmerich Neumayer og Herbert Geicke forstår hva vi sikter til. Sistnevnte var så farlig at Hjemmefronten likviderte ham utenfor Sandnes.

Men det er typisk norsk å være naiv. «Den beste utenrikspolitikken er å ikke ha noen utenrikspolitikk i det hele tatt», erklærte utenriksminister Halvdan Koht på vegne av myndigheter som ikke våknet før Wehrmacht marsjerte ned Karl Johan. 

Det er typisk norsk å være selvutslettende naiv og lukke øynene for virkeligheten. I sin rapport for 2019 pekte Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB) på at pandemi og mangel på legemidler utgjorde den største risiko for kongeriket. Likevel kom covid 19-pandemien overraskende på myndighetene. Erna Solberg & co. har mye å svare for, men vi tror ikke det blir noe oppgjør. Det ble det heller ikke da Jens Stoltenberg tok så lett på folks trygghet at en satan i menneskeklær for snart ti år siden kunne myrde 79 landsmenn.

Erna Solberg tok naiviteten et aktivt hakk videre da hun i fjor inviterte en IS-terrorist med et angivelig sykt barn til Norge – akkurat som det ikke er flust med terroristspirer her fra før! Nasjonens usikkerhet og folkets utrygghet uroer ikke samfunnselitene, fordi terroren i første omgang ikke rammer dem selv. 

Men før vi vet ordet av det, kan islamister også trenge inn i de politiske eliters boble.

Kjøp Halvor Foslis bok her!

Kjøp Hege Storhaugs bok «Islam. Den 11. landeplage» fra Document Forlag her!