Ole Torp gjorde onsdag kveld alt han kunne for å stemple professor Terje Tvedt som rasist og høyreekstrem. At NRK lar Torp brunskvette en hederlig historiker og forfatter slik er skammelig.

Torp: – Bryr du deg ikke, som menneske, om at du, i hvert fall i teorien, kan ha bidratt til å utløse en frykt, et fremmedhat i befolkningen?

Tvedt: – Nei, jeg kan ikke forstå det. Hva er det jeg har skrevet som skulle tilsi det?

Det spørsmålet får ikke Tvedt svar på. Men sitatet er typisk for Ole Torps intervju med Terje Tvedt. Det består av en rekke forsøk på stempling og brunskvetting.

Torp er nedrig og intellektuelt uhederlig. Og bedagelig anlagt; intervjuet virker dårlig forberedt. Men det skal sies at Terje Tvedt kommer godt ut av det. Han svarer godt for seg, og får faktisk også dratt flere meningsfulle resonnementer.

Vi snakker om «Det internasjonale gjennombruddet» av Terje Tvedt, der historikeren gir et nytt og kritisk blikk på de siste femti års norgeshistorie, og skildrer et bistandsland og et innvandringsland med en helt ny statsideologi, basert på multikulturalismen og menneskerettighetstanken.

Er det for mye å forlange at forfatteren tas på alvor? At man gjør et forsøk på å snakke om hovedtankene i boka? Torp er mest interessert i å klistre merkelapper på Tvedt.

Man skulle tro at den eneste research Torp hadde gjort var å lese Aage Borchgrevinks «anmeldelse» av Tvedts bok i Dagbladet, da avisen kom med følgende perle om forfatteren:

«Vil konkurrere med Jens Arup Seip, men minner mer om Hans Rustad.»

Kjetil Rolness hadde, i sin kritikk av Borchgrevinks kritikk, en presis beskrivelse av hvordan dette fungerer:

Men du får ikke argumentene dine tilbakevist. Du får ikke påvist hvor du saklig sett tar feil. Du får derimot høre hvem du ligner på, hvem som har sagt lignende ting, eller hvem som liker det du sier. De er dumme og onde. Vil du være som dem?

Borchgrevink kaller Tvedt «mistenksomhetens historiker», og Ole Torp følger opp.

Torp: – Noen hevder, noen av dine kritikere, blant annet den kritikeren som kalte deg en mistenksomhetens historiker, ehm… noen vil mene at du med dette bærer ved til det fremmedfiendtlige bålet som vi ser i Norge.

Tvedt:- Det kan godt hende, eller jeg vet at noen mener det, men jeg vil da si: Det er stikk motsatt.

Torp: – Det er stikk motsatt?

Tvedt: – Ja, ja. Fordi…

Torp avbryter: – Hvis det er stikk motsatt, hvorfor er det da så mange, øhm, fremmed…skeptikere som tar deg til inntekt for sitt syn?

«Mistenksomhetens journalist» viser at han kan dette med mistenkeliggjøring:

Torp: – Du appellerer litt til ytre høyre-kretser, du appellerer litt til rester av AKP-ml-miljøet; de interesserer seg for dine teorier, er det lett å se. Hvorfor tror du det er slik?

Tvedt: – Jeg vet ikke om du har helt rett i det, det er tross alt 10.000 snart som har kjøpt denne boken, jeg tror det er en veldig feil beskrivelse.

Torp: – Hvis det er stikk motsatt, hvorfor er det da så mange, øhm, fremmed…skeptikere som tar deg til inntekt for sitt syn?

Venstresiden og det humanitær-politiske kompleks (for å låne et utrykk Tvedt har skapt) har god grunn til å legge Tvedt for hat: Han trykker pekefingen rett på flere av deres ømmeste, vondeste punkter, deres vegring mot å forholde seg til fakta, perspektiver og ideer om Norges innvandrings- og bistandspolitikk. Fakta og ideer som utfordrer deres egne holdninger.

– Noen kaller det salatboller og andre hyggelige ting, «godhetstyranni» høres ikke hyggelig ut, fastslår Torp midt i Tvedts forsøk på å forklare hva han mener med begrepet. Det er dette nivået Torp legger seg på: Det reduseres til et spørsmål om å høres hyggelig ut.

Tvedt er analytisk, skarp og klar. Du skal være godt skodd for å ta diskusjonen med ham. Man slipper ikke unna med den typen lettvintheter og kjekkaseri som Torp prøver seg med.

Professoren avrunder intervjuet med et stikk til NRK:

Tvedt: – Hva skal være den norske statens politikk? Skal den være multikulturalistisk? Finnes norske verdier, eller finnes ikke norske verdier? Er det slik NRK foreslår; at man ikke skal snakke om norske verdier i det hele tatt? For det er per definisjon…

Torp avbryter indignert: – NRK foreslår ikke dét. NRK foreslår at vi skal være varsomme med å bruke…

Tvedt: – …altså fordi det kan være diskriminerende. Alle disse spørsmålene må man diskutere…

Torp: …med varsomhet…

Tvedt: – …varsomhet, og mindre polarisert. Og det er i den sammenheng jeg mener at denne boka kan ha en viss funksjon.

Det ville være å håpe at boken har en slik funksjon. Ole Torp demonstrerte at den ikke virker slik på ham. Og heller ikke på NRK.

 

Se hele intervjuet med Terje Tvedt

 

Kjøp Sir Roger Scrutons bok «Svindlere, svermere og sjarlataner» fra Document Forlag her!