Norge ble over noen tiår en flerkulturell stat forpliktet på universalistiske verdier. Norge ble en humanitær stormakt ute. Hjemme inntok staten en nøytral, multikulturell tilretteleggerrolle for et stadig mer sprikende multietnisk «vi».
For å lese denne artikkelen nå, må du bli abonnent eller logge inn hvis du allerede er. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.