Nytt

Gruppen som kaller seg Antifascistisk Aktion, AFA, har i 18 år drevet systematisk kartlegging av høyresiden i Danmark. Mandag ble en 24-åring varetektsfengslet for å ha hatt et kartotek over 1.000 mennesker som AFA anser som politisk suspekte.

Venstrefløyen argumenterer høyt og klart mot politisk overvåking fra myndighetenes side, men har selv ingen skrupler med å drive politisk overvåking. Medlemmene av AFA er grundige og dyktige, skriver Carsten Ellegaard i en artikkel i Jyllands-Posten.

Arrestasjonen mandag var åpenbart ledd i en større aksjon. Det ble foretatt husransakinger flere steder i Danmark. 24-åringen ble siktet for vold, og for å ha deltatt i en gruppe som

ved magtanvendelse vil fremkalde forstyrrelse af samfundsordenen eller indflydelse på offentlige anliggender, som det hedder i straffeloven. En paragraf, som ingen endnu er dømt for herhjemme.

AFA er en liten og svært lukket gruppe, men er effektiv i sin kartlegging av motstandere.

Ved PET’s ransagninger flere steder i landet søndag blev der bl. a. andet
fundet en computer-server, der indeholdt oplysninger om flere end 1.000 højreorienterede danskere.

Den 24-årige blev anholdt i sin bil nær nazi-lederen Johnni Hansens hus i Greve.

At han befandt sig der er typisk for AFA-medlemmer.

Der er ca. 20 personer, der bruger stort set al deres vågne tid på det, som PET beskriver som »privat efterretningsvirksomhed«.

Ikke typisk autonome

En af forcerne for de venstreradikale «efterretningsagent er» er , at de ikke ligner typiske autonome, og de er ikke nødvendigvis en daglig del af, hvad der betegnes som det autonome miljø i København og Århus. I hvert fald ikke når det gælder efterretningsvirksomheden.

AFA-medlemmerne betegnes som særdeles dygtige, når der skal indsamles oplysninger.

Eksempelvis kigges der i fjendens skraldespande for at finde personoplysninger, der filmes åbent, når højreekstremister viser sig på gaden, internettet bruges aktivt, og ifølge PET fremskaffes oplysninger også via hacking.

Tok saken i egne hender

Antifascistisk Aktion oppsto som svar på voldelige overfall på på autonome miljøer i Tyskland, særlig Rostock. I Danmark eksploderte en bombe i København som tok livet av et medlem av Internationale Socialister. Det såkalte bz-miljøet, som drev med husokkupasjon, stolte ikke på at politiet ville eller kunne oppklare saken og stiftet AFA.

Derfor besluttede de at tage sagen i egen hånd. Allerede i 1993 konstaterede PET i et notat, at »AFA er militant i sin ideologi og ønsker voldelige konfrontationer med højrefløjen«. I dag siger kilder i politiet, der har fulgt AFA i årevis, at intet har forandret sig siden da.

Amnesti

Det spesielle med venstreekstremister er at de føler de har et mandat fra samfunnet til å rydde opp overfor ytre høyre. Men høyrefløyen er de senere år blitt et mye bredere spekter. Særlig innvandringsdebatten og debatten om muslimer i Europa, har tilført debatten en ny dimensjon. AFA oppfatter også islam-kritiske som suspekte høyreorienterte. De har fått mer å gjøre.

AFAs selvbevissthet og selvrettferdiggjøring kommer til uttrykk i deres amnesti-program for høyreradikale!

For få måneder siden forsøgte AFA at legalisere en del af arbejdet med
bekæmpelse af højreekstremister. Det skete via det såkaldte exit-program, hvor organisationen opfordrer afhoppere til at henvende sig. En afhoppet højrefløjsaktivist vil da skulle gennemføre en samtale, hvor man fortæller AFA alt om det højreekstreme miljø, »personer, strukturer, aktiviteter m.v.«, som det hedder på gruppens hjemmeside.

Viser man sig ikke igen i højreekstreme kredse, vil man ikke høre mere fra AFA, står der. Samtidig fastslår gruppen, at hvis man uden henvendelse til AFA forlader en højreekstrem gruppe, risikerer man at blive opsøgt og at skulle stå til »ansvar for sin fortid«.

AFA er liten og lukket, men venstrefløyen som sådan har et tolerant forhold til antifascististene. Man tolererer volden pga den gode sak. Det ser man også under de store demonstrasjonene som i København under klimakonferansen: journalistene er opptatt av å kritisere politiet, ikke den sorte blok.

Islam og muslimer i Europa gjør at man for første gang har en sak som polariserer og som har et voldspotensial. Det danske sikkerhetspoliti, PET, skriver i sin siste årsrapport at man ønsker seg våpen.

følge PET har der dog de senere år været flere episoder med voldelige
konfrontationer mellem højre-og venstreekstremister.

Efterretningstjenes ten vurderer, at der er risiko for, at situationen eskalerer. Bl. a. fordi der er »konstateret en øget aktivitet med henblik på at skaffe våben som led i den gensidige voldsudøvelse« , hedder det i den seneste årsrapport fra PET.

Siste konfrontasjon var i Århus 6. februar. White Pride hadde tillyst demonstrasjon, men uteble da AFA mobiliserte. AFA liker ikke selv å bli fotografert, og redaktør av Uriasposten, Kim Møller, ble overfalt sammen med en annen.

Senere angrep to høyreekstremister en 17-åring og en 26-åring i byens latinerkvarter. 17-åringen fikk kjevebrudd og indre blødninger.

Venstreradikale agenter er aktive

Jyllands-Posten 03.03.2010