Nytt

Dagbladet kunne lørdag fortelle at Anders Behring Breivik var aktiv på Unge Høyres nettforum så tidlig som i 2004-2005.

Det er en interessant opplysning. Mediene har i all hovedsak viet oppmerksomhet til ABBs leserinnlegg på FpUs nettforum og document.no, og ellers bare nevnt at han var aktiv de store nettsidene.

Det er mange ubesvarte spørsmål rundt ABBs nettaktivitet, eller sagt på en annen måte: Spørsmålene er ikke en gang stilt.

Til tross for at ord som «nettmiljø» hurtig ble ett av de hyppigst brukte om ABB og hva som kan ha drevet ham, har ikke mediene vist noen interesse for å kartlegge hva han gjorde på deres nettsider.

Vi har politiets ord for at ABB var mer ekstrem på de store nettsidene enn de mindre. Likevel har vi ikke fått noen eksempler. Hvorfor ba ikke Aftenposten om eksempler? Eller hvorfor har ikke pressen offentliggjort alle de 30 nick og 20 eposter ABB opererte med? Da ville offentligheten kunnet delta i jakten på hans nettaktivitet.

VG skrev 7. mars:

VG har søkt gjennom mer enn 34 millioner innlegg på VGs debattforum på jakt etter spor fra Anders Behring Breivik. Søk på 13 epostdrasser, åtte kallenavn og mobilnummer som politiet knytter til massemorderen ga treff på fem innlegg.

Alle er skrevet 23. mars i 2002, mens Breivik var engasjert i Frp.

Politiet har ikke kontaktet VG for å få innsyn i den terrorsiktede 33-åringens aktiviet på debattsidene.

Det fremstår som underlig at politiet, ved etterforskningsleder John Roger Lund, ikke har kontaktet VG for å få innsyn i ABBs aktivitet hos dem. Skulle det samme være tilfelle for nettsteder som Aftenposten og Dagbladet, snakker vi om en forsømmelse fra politiets side som fremstår som uforståelig.

VGs redaktør Torry Pedersen adresserer den kritikken som document.no har rettet mot avisen.

– Document.no og Fjordman har vært sterkt opptatt av at vi skulle offentliggjøre eventuelle innlegg til VG Debat. Det kan synes som deres utgangspunkt er at vi har mange innlegg vi ikke ønsker å publisere. Sannheten er at vi har klart å finne fem, som isolert sett fremstår som helt uinteressante, sier ansvarlig redaktør Torry Pedersen.

Men en slik opplysning besvarer likevel ikke to grunnleggende spørsmål:

1. Hvorfor har ikke politiet kontaktet VG og bedt om et samarbeid for å finne ABBs elektroniske spor. Har det vært en tilsvarende ikke-kontakt med de andre store mediehusene?

2. Hvorfor har ikke mediene selv etterlyst en slik kontakt fra politiets side, all den stund ABBs aktivitet på nett har vært sentral fra første stund?

Det gir ikke Torry Pedersen noe svar på, og det har heller ikke kommet noen oppfølging av artikkelen 7. mars, som bar tittelen: Lot som han var moderat.

I artikkelen fremgår det at politiet har identifisert 500 innlegg fra 20 nettsteder. Hvorfor nevner ikke VG hvilke nettsteder det er snakk om, og hvorfor ringer man ikke Hilde Haugsgjerd og spør hva Aftenposten har foretatt seg?

Her snakker vi om Norges største forbrytelse i fredstid, og den knyttes til internett, likevel har spørsmålet om gjerningmannens liv på nett forblitt merkelig uomtalt, bortsett fra når man kan koble det til et vagt og upresist begrep som kalles «miljøene».

Er det slik at fokus styres etter hvor han ytret seg?

FpU fikk stor oppmerksomhet fordi ABB deltok der, samtidig som han var med i partiets ungdomsorganisasjon.

Men nå hører vi at han også deltok på Unge Høyres nettforum så tidlig som i 2004 og 2005. Det er ingen uvesentlig informasjon, likevel unnlater Dagbladet å highlighte og forfølge den. Avisen personfokuserer på hans nettvenn den gang, som nå må vitne og føler stort ubehag.

ABB kom til document.nos kommentarspalte høsten 2009. I psykiatrirapporten til Synne Sørheim og Torgeir Husby fremgår det at han var aktiv på nett lenge før det. Men heller ikke denne informasjonen har mediene grepet fatt i og fulgt opp.

Nå dukker den opp som biinformasjon i forbindelse med vitneinnkallinger til rettssaken.

Det er flere interessante sider ved ABBs aktivitet på Unge Høyres forum: han var blant dem som imøtegikk folk som var iltre og sinte.

– Den eneste kontakten jeg har hatt med Breivik var da vi chattet sammen på forumet til Unge Høyre i 2004-2005, forteller han til Dagbladet.

– Det var mange tvilsomme personer på dette forumet, mange høyreradikale som prøvde å verve folk. Brevik var faktisk en av dem som utmerket seg ved å virke normal og oppegående, sier mannen.

Han forteller at grunnen til at han og Breivik begynte å chatte sammen var at han selv diskuterte med noen av disse personene.
– En ganske beryktet internettpersonlighet oppfordret til å bruke vold mot staten, fordi det var selvforsvar. Grunnen til at Breivik begynte å chatte med meg var at jeg kranglet med disse. Disse menneskene hater meg og har drapstruet folk på internett. Det er derfor jeg ikke vil vitne, sier mannen, som sier at han ikke har mye å bidra med under rettssaken.
-Breivik som brukte fullt navn og bilde på profilen sin, uttrykte aldri ekstreme holdninger overfor meg, hevder mannen.
– Han prøvde nok å holde fasaden. Han sa at han bare tenkte på penger, og ikke hadde respekt for ære, sier han.

Spørsmålet er om ABB på det tidspunkt ikke hadde entret terrorbanen og at det var derfor han kunne benytte fullt navn og bilde.

Mye tyder på at hatet kom først, så ideologien, så våpnene og til slutt målene. I 2004/2005 var trolig ikke ABB ideologisert. Den klassiske profilen på radikalisering stemmer kanskje ikke.

Han begikk overtramp og viste sine sanne holdninger på nett, og det var i 2009. Da ble han truet med PST av en leser på Hegnar online.

– Jeg måtte holde tilbake i en periode, spesielt to år før operasjonen. Da var det en person som truet med PST, har Breivik forklart i avhør.

At Dagbladet ikke problematiserer de nye opplysningene og plasserer de inne i det vi vet om ABBs nettvirksomhet, er underlig. Hans nettaktivitet er en av de få indikasjoner på hva som har foregått i hans hode, det er derfor uforståelig at ikke Dagbladet reflekterer over opplysningene, som etter hva document.no erfarer, er helt nye.

Det samme er også historien om at han på et så tidlig tidspunkt hadde reist til Afrika for å kjøpe diamanter. Dette var flere år før han angivelig var i Liberia.

– Jeg var så uheldig at han fortalte meg om Afrika-turen sin. Han fortalte at han reiste ned dit for å kjøpe diamanter, at det gikk galt og at han nesten ble drept, sier mannen til Dagbladet.

Dette var i en fase da ABB hadde droppet ut av videregående og skulle realisere seg selv om forrretningsmann, med det ene outsiderprosjekt etter det andre. Alle mislyktes.

Men selvbildet besto og ble etterhvert overført på det ideologiske, og der fant ABB nok varmluft til å blåse seg selv opp til historisk format.

Hvor er analysen av ABBs liv på nett?