Nytt

Terroristen og massemorderen Anders Behring Breivik var ukjent for Politiets etterretningstjeneste (PST). VG skriver at PST nå forsøker å finne ut hvordan han kunne unngå deres oppmerksomhet.

Dette kan imidlertid skyldes at Breivik ikke tilhørte noe spesielt miljø, men opererte alene.

Lederen ved Antirasistisk Senter, Kari Helene Partapuoli støtter denne vurderingen.

– Sammen med andre nettverk følger vi godt med på ekstreme ytringer på Internett. Vi har kjent til Breivik i noen år. Han har vært betraktet som en særing med klare ideologier – men uten noe miljø i ryggen, sier Partapuoli til VG.

I Breiviks internett-manifest fremgår det tydelig at han ble radikalisert av NATO-kampanjen mot Serbia i 1999, men til tross for at redaktør Hans Rustad er en kjent og markant forsvarer av den samme kampanjen, søkte Breivik å utnytte document til sitt formål uten å lykkes. Etter forgjeves forsøk på å skaffe seg innpass gir han opp, og beskriver document som en moderat kulturkonservativ tenketank og Rustad som en rar nasjonal-bolsjevik som liker å håne og latterliggjøre signaturen Fjordman:

*November – 2009*

I’ve spent a few weeks contributing to set up a cultural conservative newspaper with national distribution in Norway. The idea is to develop Document.no, a cultural conservative blog into a newspaper company with 12 publications per year. I’ve developed a relatively complex strategy and forwarded it to Hans, the editor and manager. I have made a few attempts to seek funding although my efforts haven’t materialised yet. I tried to formalise cooperation between the Progress Party and Document (both moderate cultural conservative entities), at least in an incubation period. However, after discussing this with both FrP and Hans it would appear as they do not want to take part in any form of cooperation with eachother.I have spent approximately 50 hours developing potential strategies for Document.no, pro bono, but I will have to limit any further involvement due to my primary operation.

Hans Rustad, the leader of Document.no, seems like an odd fellow. I’m usually excellent in psycho analyzing people but I haven’t figured him out at all. I know he has a Marxist background and I believe he is in fact something of a rarity – an actual national Bolshevik, and thus not a real nationalist. He likes to criticise the multiculturalist media hegemony in Norway but is completely unwilling to contribute to create any form of political platform or consolidation. He seems extremely paranoid and suspect of most people and he likes to attempt to ridicule and mock Fjordman, every time he writes a comment.

Document.no has developed into a kind of moderate cultural conservative think tank where moderate cultural conservatives exchange thoughts and make comments on the articles posted. Hans likes to criticise cultural Marxist media (MSM) but is unwilling to present any solutions or to contribute to any form of consolidation of an “alternative”. Despite of that, I don’t mind contributing somewhat as it benefits our cause, regardless.

Det fremgår også at Breivik har planlagt massakren på Utøya og bombeangrepet på regjeringskvartalet siden 2002. På grunn av pressens uthevelse av Breiviks aktivitet på document spesielt, og enkeltpersoner som Journalistens Helge Øgrims og VGs Anders Giævers harde utfall mot document, finner vi grunn til å minne om at document.no først så dagens lys 14. januar 2003.

Omtrent samtidig som Breiviks aktivitet på diverse norske debattforum, deriblant docment og Minerva, opphørte, registrerte han seg på det svenske, nazistiske nettforumet Nordisk.nu. Nettsiden, som skal ha 22.000 medlemmer, oppfordrer til ekstrem vold som bla å sprenge regjeringsbygninger.

VG har vært i kontakt med en rekke kilder med kjennskap til det høyreekstreme miljøet i Norge. Ingen knytter Breivik til de kjente navnene i miljøet.

– Meningene hans på nettet er ekstreme og det er tydelig at han har forsøkt å hente støtte for synspunktene sine. Samtidig har han nok følt at han ikke passer inn i de tradisjonelle høyreekstreme miljøene, mener Partapuoli.

Til VG sier tillitsvalgte i Politiets Fellesforbund i PST, Lasse Roen, at debatten om PSTs evner og muligheter til å fange opp ensomme ekstremister avhenger blant annet av lovverk og ressurser vil komme, men det er for tidlig nå som hele nasjonen sørger. Det er ikke vanskelig å si seg enig i det.

VG: Breivik var ukjent for PST