Nytt

En egen politigruppe skal kartlegge Anders Behring Breiviks kontakter på internett.

Breivik var aktiv på en rekke debattfora, også de store.

Mediene omtaler de mindre nettstedene som høyreekstreme, høyreradikale eller islam-kritiske og bruker begrepene om hverandre, uten motforestillinger eller nyanser. Det rammer legitim politisk debatt.

Det er vanskelig å forestille seg at ikke dette er en bevisst linje. Aftenposten bruker uttrykket «islamofobe nettsteder» uten anførselstegn i en vanlig nyhetssak.

Etterforskningen er organisert gjennom 28 undergrupper, hvorav én kartlegger Behring Breiviks kontakt med høyreekstreme og islamofobe bloggere på nettet.

Faktum er at Brevik var aktiv på alt fra VG Debatt og Document til høyreekstreme nettsteder i Sverige og Storbritannia.

PST-sjef Janne Kristiansen har konstatert at Breivik opptrådte moderat på de åpne nettstedene.

Har mediene en interesse av å skyve ansvaret over på små nettsteder for å la sine egne debatter gå fri?

Ved å male alle med samme pensel risikerer de å marginalisere store grupper som deler en bekymring over samfunnets utvikling. Det er stikk motsatt utvikling av det Jens Stoltenberg har holdt frem.

De brede, udefinerte begrepene – høyreekstreme, høyreradikale, ekstremisme, islamofobe – gir stort spillerom til å utnytte 22/7 til politiske formål. VG har introdusert begrepet «psykisk medvirkning». Kan bloggere bli siktet for psykisk medvirkning? Det er lite sannsynlig, svarer professor Ragnhild H. Hennum.

Men bare det å stille spørsmålet på en diffus måte er med å legitimere problemstillingen:

Professor Ragnhild H. Hennum ved juridisk fakultet på Universitetet i Oslo (UiO) tviler på at Behring Breiviks kontakter på ulike internettfora kan siktes for såkalt «psykisk medvirkning».
– Hvis det dreier som en flyktig kontakt på et internettforum, kan jeg vanskelig se for meg at man kan bli dømt for psykisk medvirkning, sier Hennum.
Hun presiserer at det ikke finnes noen fast grense for hvilken kontakt som vil kunne defineres som medvirkning.
– På et eller annet punkt vil en ideologisk inspirator kunne pådra seg straffansvar. Men det må være en tilknytning til lovbruddet, som gjør det til medvirkning, sier Hennum.

Utenlandsk politi bidrar i kartlegging av nett-kontakter