– Unge muslimer blir skremt fra å delta i offentlig diskusjon pga redsel for å bli stemplet som ekstremist eller radikal fordi de har meninger som politikere som Raja ikke er enig i, piper leder for det ekstreme Islam Net, Fahad Qureshi i Aftenposten. På to år har den islamistiske organisasjonen blitt Norges største muslimske frivillige organisasjon, og har 1.200 betalende medlemmer.

Det siste er bekymringsfullt, mener Abid Q. Raja, som advarer mot spredning av de ekstreme meningene på organisasjonens nettsted. I tillegg mener Raja at moderate muslimer skremmes til taushet av ekstremistiske ditto, og på Islam Nets debattforum oppfordrer følgelig flere til boikott av Rajas dialogmøter på Litteraturhuset.

Raja mener Islam Net gir muslimer med ekstreme meninger en organisert plattform. Han påpeker at det på kort tid er blitt aksept for å forsvare dødsstraff for homofile, vold mot kvinner, og å kalle liberale muslimer for vantro.

– Dette er helt nytt i Norge. Nå må moderate og konservative muslimer danne felles front mot de ekstreme. Det er et spørsmål om tid før dette får farlige konsekvenser, sier Raja.

Men nei, det er selvfølgelig Raja selv og det omgivende, ikke-muslimske samfunnet som utgjør hovedproblemet, føler Fahad Qureshi. Han får støtte av styremedlem Zakaria Saaliti i Ung Muslim, som også hevder at unge muslimer frykter et ekstremist-stempel.

Og før du kommer med billige vitser om at dersom man ikke ønsker å bli stemplet som ekstremist kan man f.eks. la være å ha og/eller fremme ekstreme meninger, så bør du huske på at dette med ekstremisme bare kommer an på øyet som ser. Hvis noen mener at det er viktig og riktig å avlive homser og du mener at det er en absolutt hårreisende mening det egentlig ikke burde gå an å ha, da kan det tenkes at de førstnevnte vil se på deg som ekstrem. En slags La homsene leve-ekstremist, f.eks. Du er med andre ord ikke noe bedre enn din motpart – så fei for din egen dør du, før du kaller andre ekstremister!

Du kan jo f.eks. være en sekulær ekstremist, noe Aftenposten-skribent Usman Mohammed Rana oppfatter som helt utrolig ekstremt. Han er for øvrig veldig enig med herr ikke-ekstremisten Qureshi i at «hets» fra det ikke-muslimske storsamfunnet per def. er det største problemet for muslimske samfunnsdebattanter:

– Det unge muslimer frykter er å bli stemplet som ekstremister. Raja må klare å skille mellom pietistiske muslimer og muslimer som støtter vold. Når Raja stempler muslimer i Islam Net som ekstreme, er han ute og sykler. Det er en større fare at unge blir stemplet som ekstremister, det kan føre til en selvoppfyllende profeti. Det kan føre til radikalisering av ungdom, selv om jeg ikke tror det vil føre til voldelige handlinger, sier Saaliti.

Samfunnsdebatt Usman Mohammed Rana mener hovedproblemet er hvordan muslimer omtales i ikke-muslimske miljøer og debattformer.

– Jeg mener at muslimer som stikker hodet frem i samfunnsdebatten, først og fremst risikerer hets fra storsamfunnet. Det kan selvfølgelig også komme kritikk fra andre muslimer, men jeg tror ikke at det norske muslimske debattmiljøet er verre enn det man finner på norske nettaviser, sier han.

Som et ledd i bekjempelsen av økende islamsk ekstremisme har forresten regjeringen lagt frem en tiltaksplan der man foreslår å benytte de samme metodene overfor muslimske ekstremistmiljøer som tidligere er blitt benyttet mot nazistiske og høyreekstreme miljøer. Hensikten skal være å forebygge rekruttering og å bidra med en såkalt exitstrategi til personer som er på vei inn i ytterliggående, islamske miljøer. I tillegg til bekymringsamtaler som allerede er i bruk, vil justisminister Knut Storberget bruke konfliktråd og politiråd som er opprettet i alle landets kommuner. Det skal også arrangeres offentlige stormøter og dialoguemøter i politiets regi.

Men etter et dialogmøte om nettopp religiøs ekstremisme opplyste Abid Q. Raja om at ekstreme muslimer hadde skremt folk vekk fra det aktuelle møtet:

– Flere som sa de ville komme og holde innlegg, har holdt seg borte av frykt for å bli stemplet som vantro og frafalne. Slike beskyldninger er så sosialt belastende at folk ikke har tort å delta på dette møtet, sier Raja.

Raja selv hadde ventet bråk etter å ha fått voldsom og truende kritikk for sin moderate islam fra muslimer med ytterliggående synspunkter. Han har også fått mer eller mindre direkte volds- og drapstrusler rettet mot seg av navngitte personer på Facebook, og mener de han betegner som ekstremister er «farlige og samfunnsskadelige».

Nå blir han utsatt for virkelig og personlig hets på det angivelig ikke-ekstremistiske nettstedet Islam Net, hvor en manipulert video av Raja med den subtile tittelen «Idioten Abid Raja angriper Islam Net igjen» er blitt postet og spredd. Videoen inneholder et intervju fra NRK Dagsrevyen der Raja kritiserte vår svinske venn Mohyeldeen Mohammed, som under demonstrasjonene mot Dagblad-grisen kom med terrortrusler mot Norge og forsvarte steining av homofile. På videoen blir det imidlertid fremstilt som om Raja kritiserer muslimenes profet Muhammed, og forumets deltagere reagerer som ønsket.

Og hvis feil er nå det?

Rajas egen, naturligvis:

– Hvorfor sletter du den ikke?

– Den er først postet en rekke ganger på Rajas dialogmøte på Facebook og det er der den trolig er hentet fra. Så det er Raja sin skyld at den blir spredt fordi han ikke slettet den.

– Hva mener du selv om videoen?

– Det jeg kan si meg enig i er at videoen kan virke misvisende fordi man kan få inntrykk av at det er «direkte» kritikk av Profeten, da det egentlig er «indirekte». Men dette blir påpekt av andre forummedlemmer, så folk har fått det med seg.

Det ikke-ekstremistiske Islam Net har også flere ganger blitt kritisert for å invitere foredragsholdere med ekstreme meninger, blant annet aksept og legitimering av vold mot kvinner. Det kan stakkars Qureshi og hans Islam Net heller ikke noe for:

– Jeg synes ikke de er ekstreme, de tar alle avstand fra terror, klager han og definerer dermed ekstremisme på samme måte som flere sentrale Ap-politikere og islamviter Kari Vogt. Islam Net er i det hele tatt så lite ekstreme at PST tok kontakt med dem i 2008, selv om Antirasistisk senter oppfatter det som skikkelig unødvendig å fokusere på noe så marginalt som den 1.200 medlemstunge organisasjonen – samt deres 5000 støtter på Facebook – istedet for Antirasistisk senters yndlingsfokus: kjempeproblemet Norgespatriotene, som fikk hele 184 (etthundreogåttifire) stemmer ved valget i 2009.

Den ultramoderate Fahad Qureshi er på sin side ordentlig lei seg for at fremtiden hans blir ødelagt av det ytterst ufortjente ekstremist-stempelet:

– Hva synes du om å være utpekt som radikal med ekstreme meninger?

– Det er ødeleggende, det ødelegger fremtiden min.

Qureshi understreker at han som norsk muslim er oppdratt til å sette ytringsfriheten høyt.

– Og da må man også tåle at andre har slike synspunkter og man må være villig til å møte det med dialog fremfor å drive sensur, sier han.

– For eksempel ytringsfrihet, religionskritikk og rett til å være homofil. Skal det være lov å være homofil?

– Koranen er klar på at man ikke skal praktisere det, det er en test fra Gud. Samme budskap står i Toraen og Bibelen. Men jeg respekterer norske lover, hvis det er lovlig i Norge, anerkjenner jeg det.

Heldigvis vil ikke Qureshi og hans like bli offisielt regnet for ekstremister før de slår ihjel en homse, en vantro, et ulydig kvinnfolk eller andre de ikke liker – helt uavhengig av at de ellers bruker livet sitt til å fremme en hatefull religiøs/politisk ideologi som legitimerer akkurat slik vold – så inntil videre kan vi trygt omfavne dem som fullt akseptable dialoguepartnere. Og tross alt; konebanking er det så mange som driver med at det neppe kan ansees som særlig kontroversielt å gjøre seg til offentlig talsperson for denne normale og ønskelige aktiviteten.

Så ærlig talt folkens; slutt nå med den intolerante hetsen av Fahad Qureshi, Molly Mohammed og deres unge meningsfeller. De målbærer jo bare legitime meninger på lik linje med en hvilken som helst annen mening, og alle skjønner vel det himmelropende urimelige i å stemple folk som ekstremister bare fordi de har lyst til å avlive homser, ulydige kvinnfolk, frafalne og øvrige blasfemikere?