Nytt

Høgskolen i Oslo har i to år vært misjonsmark og base for Islam Net, det radikale islamistiske nettverket som VG har fått øynene opp for. Det har skjedd under ledelsen ved Høgskolens øyne, og med deres viten. Man kan ikke skylde på at man ikke visste.

En av de første som rettet oppmerksomheten mot Islam Net var Shazia Sarwar fra nettstedet X-plosiv. Hun skrev en artikkel 17. oktober i fjor: Misjonering på Høgskolen i Oslo.

Blant «vanlige» muslimer er man redd de islamistiske vekkelsesbevegelsene. De er radikale og fiendtlige til andre fortolkninger.

Islamnet Student er den største muslimske studentorganisasjonen i Norge. De holder til på Høgskolen i Oslo. Et av hovedmålene til organisasjonen er å » renvaske islams navn». På litt over ett år har foreningen utviklet seg fra en visjon til å ha en medlemsmasse på 400 betalende medlemmer, og det kun med to måneders aktiv rekruttering. Facebook-gruppa er derimot den største muslimske gruppen i Norge med sine over 3000 medlemmer.

Misjonering
Det er fredag og klokken viser halv fem på ettermiddagen. Etter å ha bedt fredagsbønnen i bønnerommet ved siden av, finner de seg til rette i forelsningssalen. Det er dobbelt så mange kvinner som menn. De skal lære å «Hvordan holde dialog med ikke-muslimer». Det kalles «Dawah», altså misjonering. De lærer å i beste fall overbevise motparten, i verste fall nøytralisere dem. På kurset tiltales ingen med navn, alle kalles enten «bror» eller «søster».

«Anne» er etnisk norsk, hun har tatt seg turen til HiO-bygget for å være med på kurset. Dette er første gangen hun er her, og etter at kurset på to timer er over, rekker hun opp hånda, når ordstyrer spør hvem av gjestene som ønsker å binde seg til kurset. «Anne» ønsker å være anonym. Det er bare to uker siden hun konverterte til islam, og familien hennes vet ikke noe om det.

Det karismatiske preget har appell til unge mennesker, både muslimer og ikke-muslimer. Det militante, strenge budskapet gir livet et innhold og en retning.

Nå samfunnet rundt oppdager hva som holder på å skje, er det allerede for sent.

Disse gruppene samarbeider med likesinnede i utlandet. De har ressurser.

Da nynazistene drev rekruttering bla. på Nordstrand, satte politiet inn ressurser for å møte ungdommene og fortelle dem hva de holdt på med, og hvilke konsekvenser det kunne få.

Tør man gjøre noe tilsvarende med Islam Net og tilsvarende grupper? Bare det faktum at Islam Net har operert fritt på Høgskolen, sier at svaret er nei. Men våger knapt å tenke tanken. Det kan bli en dyrekjøpt erfaring.

Det norske storsamfunnet har hele tiden latt som om radikalisering er noe som angår andre. Det er bare ett år siden Aps avtroppende partisekretær Martin Kolberg ble ledd ut og spottet fordi han våget å advare mot radikal islam.