Sakset/Fra hofta

I de deler av verden hvor mafiaen har territoriell kontroll, er det ganske vanlig at butikker, restauranter og andre lokale forretningsdrivende med jevne mellomrom forventes å betale et større eller mindre pengebeløp til kriminelle nettverk. Konsekvensene av ikke å gjøre dette kan f.eks. være at virksomheten utsettes for ildspåsettelse.

Forbrytersyndikatene som driver på denne måten har gjerne andre ditto lyssky inntektskilder også. Pengene som hoper seg opp, blir ofte kanalisert inn i tilsynelatende normal forretningsdrift, hvor de dukker opp som overskudd og med det hvitvaskes. På den måten kan mafiosi skaffe seg en fullstendig respektabel fasade, og man må være en smule lokalkjent for å se hva den skjuler.

Hensikten med å kreve inn beskyttelsespengene er ofte ikke først og fremst økonomisk. Det er vel så viktig at man er kjent og fryktet blant alle i området, og at disse bøyer av for de mer eller mindre uttalte truslene om vold, for på den måten å erklære sin underlegenhet og anerkjenne mafiaens territorielle kontroll. Slik blir man f.eks. mindre tilbøyelig til å snakke med politiet eller vitne i retten hvis man observerer kriminalitet.

Denne assosiasjonen fremkalles av nyheten om at islamistorganisasjonen Islam Net har mottatt 100.000 kroner i statsstøtte for å arrangere en temadag mot tvangsekteskap.

Beskyttelsespenger betales til en voldelig person for at denne ikke skal opptre voldelig. Det staten gjør med nevnte bevilgning, er å betale en kvinneundertrykkende organisasjon for at denne skal opptre noe mindre kvinneundertrykkende.

Bruken av ordet «opptre» er helt bevisst, for med hvilken troverdighet kan en aktør som mener det er forbudt for en ugift mann og en ugift kvinne å omgås privat, bidra til å bekjempe tvangsekteskap? Ville Vigrid ha fått statsstøtte til en temadag mot antisemittisme? Burde det ikke ringe en bjelle når også Linda Alzaghari er skeptisk, en person som neppe flagger denne skepsisen helt kostnadsfritt?

– De gir ikke ungdommene særlig slingringsmonn til å ta egne valg selv. Ungdommene kan gå fra en type sosial kontroll hos foreldrene og slekta til en annen type sosial kontroll hos Islam Net, hevder hun.

På sine nettsider referer organisasjonen blant annet til en islamsk domsavsigelse, kalt fatwa, som kommer med svært strenge regler for hvordan kvinner og menn skal omgås hverandre.

En mann som ønsker å gifte seg med en dame, må aldri snakke med henne alene. Helst bør all kommunikasjon foregå gjennom «meglere», og dersom det ikke er mulig må kvinnen ha heldekkende burka eller gjemme seg bak en dør.

«Du har ikke fridd til denne jenta enda, så du må være veldig forsiktig og unngå å utsette deg for fitnah (fristelse, red. anm.) ved å ta alle mulige forholdsregler for å oppnå dine mål, uten å henvende deg til denne jenta,» er svaret en ung frier får på sitt spørsmål.

En organisasjon med et slikt menneske/ kvinnesyn, møter ikke bare null motstand fra feminister. Nå får den altså penger fra den norske stat. Det er et monument over offentlig feighet og dobbeltmoral uten sidestykke.

En bareier eller kjøpmann på mafiaens territorium kan opplagt ikke klandres for ikke å våge å konfrontere mafiaen på egenhånd. Men hvorfor opptrer den norske staten som om den var en forsvarsløs kjøpmann?

Kanskje den norske staten er en forsvarsløs kjøpmann? Det siste året har vist oss at politiet ikke har utstyr og ikke kommuniserer, og her om dagen kunne man lese at sjøforsvaret av og til må ringe pensjonerte offiserer for å få opplyst hvordan de militære fartøyene skal håndteres.

La oss minne om hva Saera Khan sa om Islam Net i fjor vår:

Jeg kjenner denne organisasjonen som utsprunget fra et miljø med unge, radikale muslimer. De forfekter et svært konservativt religiøst syn, med et kvinneundertrykkende innhold og meninger om menneskerettigheter som ikke hører hjemme i et demokratisk samfunn, sa Khan.

Hun forstår at et slikt arrangement kan skape nysgjerrighet, men er skremt over Islam Nets økende innflytelse.

– Denne typen miljøer har karismatiske ledere som tiltrekker seg unge. Jeg synes det er på tide at miljøet blir konfrontert med sine radikale meninger, sier hun.

Det er litt av en form for konfrontasjon den norske staten har valgt. Men det er kanskje ikke noe langt mentalt sprang å gi Islam Net penger når man i årevis har sponset den islamistiske terrororganisasjonen Hamas, en militær frukt av treet som kalles Det muslimske brorskapet.

Er det nå man skal forsøke å overbevise seg om at det i Norge, i motsetning til Midtøsten, er vanntette skott mellom militante islamister og radikale bevegelser som selv ikke flagger vold?

Anonyme kilder har opplyst til VG at det minst er tre islamister i Norge med forbindelser til al Qaeda.

Da det ble opplyst at en norsk islamist hadde falt i kamp i Syria, omtalte Profetens Ummah ham som «martyr». Islam Net reagerte slik:

Facebook-siden til Islam Net publiserer bilde og navn på den unge mannen med utenlandsk navn med følgende tekst:

– Da er familien hans informert, og jeg ser at de har postet dette bildet flere steder, så vi offentliggjør navn og bildet på vår falne kamerat i Syria.

 

NRK: Får 100.000 av staten – må godta at kvinner og menn kan sitte sammen

Dagbladet: – Den drepte er en martyr