Kommentar

Studentforeningen Islam Net arrangerte i helgen en konferanse kalt «Menneskerettigheter i islam» i Oslo. Utenlandske predikanter forkynte, med den spesielle blanding av fortolkning og ensporethet som preger islamister.

Betegnende nok lød temaet «Menneskerettigheter i islam», ikke menneskerettigheter OG islam. Det siste ville vært et mer krevende tema, fordi det er store motsetninger mellom moderne menneskerettigheter og dagens praktisering av islam. I stedet later man som om menneskerettigheter finnes innen islam.

Det gjør at utlegningene blir spesielle. Siden konferansen finner sted i et vestlig land, må svarene tilpasses. Med humor, vitsing og honnørord.

Men essensen lar seg likevel ikke skjule: De autoritære reglene skal overholdes, for i islamistenes fremstilling er disse grunnlaget.

Det kom tydelig til uttrykk da den malaysiske predikanten Hussein Yee hadde ordet. Da det ble åpnet for spørsmål fra salen kom det spørsmål om bl.a. synet på avstraffing av kvinner. Yee svarte da at dette er lov så lenge det ble gjøres av kjærlighet.

Det spesielle med islamist-konferanser er at islamistene setter rammene for diskusjonen. Man ender dermed opp med å godta premisser som er vanvittige ut fra normale standarder i samfunnet. Islamistene har alltid en kvalifisering som gjør den autoritære varianten spiselig. Som at slagene må være av kjærlighet, eller at stokken skal være liten, at man ikke skal slå på sensitive steder som hodet. Men slå, det kan man.

Bloggeren Olav Elgvin var til stede på konferansen og stilte selv spørsmål. Elgvin er selv en del av problemet. Han nekter å se hvordan islamistene bruker honnørord for å unnslippe kritikk, og bagatelliserer deres autoritære innstilling. Det finnes heller ingen røde linjer for Elgvin, som springer lett over sin egen introduksjon:

Jeg kjente ikke til ham fra før, men hadde sett en video på youtube der han sier at muslimer aldri kan stole på jøder, og at de «jøder dreper palestinere hver dag fordi de er et ondt folkeslag», sånn ca. Hmm.

Hmm…, er alt Elgvin har å si. Alle som har et minimum av kunnskap om islamister vet da hvor landet ligger.

Jeg stilte også et spørsmål. Yee hadde nemlig understreket at en av rettighetene i islam er «the right to choose» – rett til å ta egne valg. Gjelder dette også muslimer, dersom de ønsker å bli kristne, buddhister eller jøder, spurte jeg om. Altså: Har en muslim rett til å konvertere bort fra islam. Det svarte han ikke på.

– Hvorfor skulle en muslim ønske å konvertere bort fra islam? Islam er den sanne religionen. Å være muslim er det beste for mennesker. Ingen som har forstått hva islam er kan ønske å gå bort fra islam, sa han.

Jeg tolket det som et «nei».

Predikantene kommer i alle varianter. Moderne islamister tilkjenner jenter rett til utdannelse og yrkesvalg. Så også Yee, selv om kjøkkenbenken ifølge ham er det mest naturlige.

Men så kom spørsmålet om en mann kan ta seg kone nummer to.

Men så kommer det problematiske. En jente fra salen fortalte om en venninne som var gift. Mannen hennes ønsket å ta seg en kone til. Hun visste at det ville knuse hennes helt dersom det skjedde. Hun lurte på: Hva kan hun si? Hva kan hun si til mannen sin, med støtte i islam?

Jeg ventet at Yee ville åpne med å si at i Norge skal man først og fremst følge norske lover, og at flerkoneri derfor uansett ikke var tillatt. En mann er forpliktet til å behandle begge konene sine likt og rettferdig dersom han skal ha mer enn én, og det er ikke mulig i Norge siden bare den ene kona kan være juridisk legitim. Eller at han skulle si noe annet tilsvarende.

Men det gjorde ikke Yee.

I stedet sa han dette:

– Allah har gitt kvinner to områder der de opplever flere prøvelser enn menn. Det gjelder klesdrakten, der de må dekke seg til. Og det gjelder flerkoneriet.

Jeg begynte å ane uråd. Han fortsatte.

– Og tenk først og fremst på dette: Stol på Allah! Henvend deg til ham. Bare han kan forandre hjertet til denne mannen, sånn at han kanskje avstår fra å ta seg en kone til, sa han.

Neste punkt var om mannen har rett til fysisk avstraffelse av kone og barn.

Først spøkte og lo han mye, og skapte god stemning i salen. Men han endte med å si dette:

– En muslimsk mann har ikke rett til å slå sin kone i sinne eller for å skade. Men man kan gjøre det hvis man gjør det i kjærlighet, ut fra omtanke. I Malaysia har foreldre lov til å slå sine barn, og det anser vi ikke som noe galt – det dreier seg om å oppdra dem, og vi gjør det i kjærlighet. På samme måte har menn en rett til å slå, men bare hvis det er i kjærlighet og utfra omtanke for kona. Dessuten må det ikke være på hodet eller andre plasser som kan være skadelige å slå på, men bare på andre steder på kroppen.

Elgvin reagerer på både flerkoneriet og retten til avstraffelse som uforenlige med norsk lov og norske normer. Men når han skal vurdere Yee, er det pluss og minus:

Hva skal man si? Jeg synes dette er et klassisk case der man kan se på glasset som enten halvfullt eller halvtomt. Hvis en svært anti-islamsk person hadde skrevet om dette foredraget ville han antagelig bare trukket fram det Yee sa om at vold mot kvinner kan være tillatt, og at han ikke kunne si at muslimer har rett til å forlate islam. Her er glasset halvtomt.

Elgvins problem er at han anlegger et islamistisk synspunkt. Det gjør han når han sier det er anti-islamsk å trekke frem det negative. Hvis det er anti-islamsk å være for menneskerettigheter så har Elgvin akseptert en dikotomi: Kritiserer du islam er du anti-islamsk. Folk som forsvarer menneskerettighetene kan aldri godta en slik definisjon. For dem kommer menneskerettighene først. Det er den standarden vi måler etter. Den har kristendommen måtte finne seg i. Nå er det islams tur. Men Elgvin snur problemstillingen på hodet: Når noen kritiserer en muslimsk predikant for å forsvare apostasiforbudet og rett til fysisk avstraffelse og flerkoneri, så er det anti-islamsk!

Dette gjør seminaret som det Elgvin refererer fra til et galehus.

Folk med noen år på baken vil kjenne igjen grunntemaene fra ML-bevegelsens storhetstid. Man diskuterte proletariatets diktatur og væpna revolusjon og nødvendigheten av å sette makt bak krava. Men det var utenkelig å spørre hvor mange liv denne ideologien hadde kostet og om den var forenlig med demokratiet man nøt godt av.

Situasjonen er parallell: En gruppe mennesker argumenterer for en ideologi som er på kollisjonskurs med verdiene i samfunnet utenfor. Dvs. denne gang er det politisert religion, hvilket gjør det enda vanskeligere og farligere.

Radikalisering

Det kan synes som om det skjer forandringer i det muslimske miljøet. Yngre krefter utfordrer de etablerte, de eldre.

Norske politikere viser stadig til at minoritetsungdom tar høyere utdannelse, men de glemmer å spørre hvilke verdier de står for.

Mediene nevner at Islam Net står sterkt på Høgskolen i Oslo. Det var Islam Net som arrangerte møtet med imam Zulqarnai Sakander i mai 2008, der han sa at USA selv sto bak 9/11 og at jødene var varslet på forhånd.

Talerlisten på helgens «fredskonferanse» viser også hva slags fred Islam Net står for.

Var den overraskende store deltakelsen i protestmarsjen mot Dagbladet et uttrykk for denne radikaliseringen? I så fall står det norske samfunnet overfor store utfordringer.

En som later til å ha problemer med de unge radikale er Basim Ghozlan, som tidligere har kunnet ha scenen for seg selv.

– Jeg mener dette er idioti. Det er nettopp slikt som gir grunnlag for misforståelser. Det å gi menn som slår en slags legitimitet og aksept er helt bak mål, sier forstander Basim Ghozlan i Det islamske Forbundet.

Med idioti mener nok Ghozlan at disse radikale unge og deres gjester undergraver hans posisjon, som bygger på at han kan definere islam overfor det norske storsamfunnet.

Den definisjonsmakten er ved å gli ut av hendene på ham og andre, som Islamsk Råd.

Som vanlig når islamistene blir konfrontert med kontroversielle uttalelser, svarer de at de ikke hørte hva som ble sagt.

Arrangørene ønsket tirsdag kveld ikke å kommentere innholdet i foredraget til den muslimske predikanten overfor Aftenposten.no.
– Jeg vet ikke hva han har sagt. Jeg vet ikke hva han mener med dette, det blir umulig for meg å si noe om dette, sier Fahad Qureshi, talsperson for Islam Net.

– Er foredragsholderne representative for Islam Nets syn?

– Det de sier er ikke hva islam Net sier, det de sier er hva islam sier. Men alle er mennesker og alle kan si noe feil, understreker Qureshi.

Et slikt svar kalles full deniability på engelsk.

Norge har fått samme type arrangement som det som ble arrangert i Korsgadehallen på Nørrebro for noen uker siden, der jenter ble tvangssegregert fra mennene.

Man må velge

Stilt overfor islamistenes verden må man velge: deres eller den demokratiske, sekulære.

Elgvin viser hvilket uføre man havner i når man velger å gå inn på deres definisjon av hva som er moderat.

I diskusjonen på hans blogg dukket en Abu Walid opp. Han var mektig vred over kritikken av Hussein Yee.

Dere i vesten dere har ingen rett i blande dere i våre saker. Om dere tenker på kvinner så hadde dere ikke bombet kvinner i andre deler av verden heller ikke torturert dem på bagram og abu ghraib.

Yusuf Estes, og Hussain YEE er lærd og de vet hva de snakker om. En kvinne som ikke hører på sin mann, og et barn som ikke hører på sine foreldre skader fammilliens enhet, og det har sine metoder i Islam. Et klask på skinnet er ikke alltid vold.

Det får motdebattant Sten Norlander til å spørre:

«Dere i vesten dere har ingen rett i blande dere i våre saker. »

Interessant påstand. Et svar her kan være å spørre seg om dere i «muslimistan» har noen rett til å være i «våre» land?

Når dere bosetter dere i Norge må dere regne med at ideene deres utsettes for debatt. Særlig de umoralske ideene

Det får Walid til å gå fra konseptene:

Sten Norland du som kaller flerkoneri for uanstendig?.. Mener du homo samfunnet utenfor er anstendig?.. Homser, urindrikking, uekte sex er anstendig men fler koneri basert på strenge kriterier er uanstendig, sier du. Hvilken idiot du er?

Om jeg vil skjerme mine barn og kone for homo samfunnet utenfor for deres beste og har mine egne regler basert muslimske prinsipper, har du ingenting med det å gjøre. Jeg bestemmer hjemmet, norske regler kan dra til helvete. Det gjelder ikke i mitt hjem.

Umoralske ideer?Ikke snakk om moral, STEN.. Du har ingen ære derfor er det helt greit at din sønn blir homo, og kona fester utover natta havner på naachspiel og det ender at du gjør husarbeidet.. Hele din samfunn er umoralsk og skitten, det må du være enig og jeg har mine regler slik at jeg kan skjerme barna og kona fra denne homo samfunnet.. Og dette har du ingenting med å gjøre på hvordan min famillie enhet blir tilrettelagt. Du kan passe på din kone, du. Ikke bry deg om min.

Her ser man hvordan islamister innfører egne standarder for anstendighet. På et normalt nettsted ville et slikt utbrudd vært slettet, fullt som det er av hets og diskriminering. Men det godtas fordi han gjør det i islams navn.

Når Olav Elgvin skal kommentere Walid er han full av velvilje.

Abu Walid,
takk for kommentar!

Jeg er helt enig i at mange i Vesten ofte er hyklerske når det gjelder menneskerettigheter. Det ene øyeblikket prater vi om kvinnefrigjøring for muslimske kvinner, det neste øyeblikket støtter vi krigen i Afghanistan som bare gjør alt mye mye verre for kvinnene der.

Men akkurat som det finnes muslimer som ikke er enige i at det er ok å bruke vold mot kvinner og barn, så finnes det folk i Vesten som ikke er enige i det NATO driver med i Afghanistan. Meg for eksempel.

Dessuten: DU er også en del av Vesten nå, Abu Walid. Enten du liker det eller ikke. Du og jeg hører til her akkurat like mye begge to. Og da må vi prate sammen. Du kan fortelle meg at regjeringen vår er hyklersk (for det er den), og jeg kan si at jeg ikke synes noe om vold mot kvinner og barn.

Er det en grei avtale?

Debatten stanser egentlig her. Når man unnskylder utbrudd som Walids med at Vesten er hyklersk fordi man fører krig i Afghanistan, så har man slukt søkke og agn. Det som følger er mer av det samme.

Problemet med islamismen som med ML er alle som godtar premissene og fortsetter å diskutere som om man befinner seg i en normal verden.

Den lille kineseren med det doble budskapet

Forsvarte vold mot kvinner på norsk islam-konferanse

Kommentarer er stengt.