Nytt

Det foregår aktiv misjonering blant unge muslimske menn og gutter på Holmlia utenfor Oslo, forteller flere ungdommer til NRK. Det er særlig småkriminelle og unge som har vært med i bander som rekrutteres til den lokale moskeen som tilhører Tabliqi-retningen.

NRKs kilder snakker om «vekkelse» og «omvendelse» på Holmlia. Ingen vil stå frem med navn.

Medlem av bydelsutvalget på Søndre Nordstrand for Arbeiderpartiet, Nadeem Butt, bekrefter at det drives aktiv rekruttering og misjonering blant de unge. Han synes ikke det gjør noe så lenge det skjer til tradisjonell konservativ islam.

Men noen av ungdommene NRK snakker med sier de har møtt voksne med skjegg som har et ekstremt forhold til vantro nordmenn og andre retninger innen islam som shia og ahmadiya.

Storyen i NRK er interessant av flere grunner. Den er skrevet av Mehda Ghalegolabi og er et eksempel på at rekruttering av medarbeidere med utenlandsk bakgrunn kan gi tilgang til ny informasjon.

Måten kildene ordlegger seg på etterlater liten tvil om at det er en fanatisk tro det rekrutteres til.

På Holmlia i Oslo foregår det en aktiv misjonering blant unge muslimske gutter. Det sier flere unge muslimer fra bydelen som NRK har snakket med.

Unge menn med langt skjegg og kjortler stopper muslimske gutter i nabolaget eller oppsøker deres hjem og rekrutterer dem til moskeen.

– Noen av misjonærene som har oppsøkt oss, har hatt ekstreme holdninger til nordmenn og også til andre muslimske minoriteter som sjia- og ahmadiyya-muslimer.

De sier en av ungdommene NRK har snakket med. Ingen av dem ønsker å stå fram med navn eller la seg avbilde.

De sier at mange av de som er rekruttert inn i de radikale muslimske miljøene har vært småkriminelle tidligere, blant annet i gjengmiljøer.

Ghalegolabi tråkker over usynlige grenser når hun karakteriserer Tabliqi-bevegelsen. Hun henger bjella på katten, og påpeker at de deler deres wahhabi-tro med Saudi-Arabia og Osama bin Laden. Det er grader av fanatisme, men noen grunnleggende kategorier er de samme.

Det er sammenhenger som det er politisk følsomt å påpeke i dagens Norge. En av dem som neppe vil være begeistret er APs Nadeem Butt. Ghalegolabis direkte stil blottstiller at han ikke har motforestillinger til fanatisk islam, så lenge den utøves i sømmelige former. Dermed har ikke bare Butt, men også Arbeiderpartiet et problem.

Butt synes det er greit at det foregår islamsk misjonering, så lenge misjonærene holder seg til det som er vanlig og akseptabelt.

– Hva er vanlig og akseptabelt?

– At du kan misjonere for ditt syn og inviterer folk til Guds hus og ber dem praktisere islam, svarer Butt.

– Tror du de holder seg innenfor denne grensa?

– Ikke bare tror, jeg ser at de gjør det, sier Butt.

Butts argumentasjon er ikke konsistent. Han synes det er ok med misjonering. Misjonering betyr som oftest at mennesker blir sterkt troende, i islamsk sammenheng har det ofte en brodd mot samfunnet rundt, hvilket ungdommene bekrefter. Når den samme Butt sier at han aldri har støtt på noen med Mohyeleen Mohammads synspunkt, lyder det ikke overbevisende. Er det først når man står frem offentlig og erklærer samfunnet krig at man blir fanatiker? Er det ok så lenge det holdes innenfor moskeens vegger?

Butt sier til NRK at misjonærene også er utlendinger som kommer på besøk.

NRK Dagsnytt brukte uttrykket «radikalisering» og «radikal islam», også dette er uttrykk som akademikere og muslimer har protestert på. Da Aps daværende generalsekretær Martin Kolberg advarte mot radikal islam i fjor, ble han ledd ut av både Thorbjørn Jagland og Abid Q. Raja.

Muslimsk vekkelsesbølge i Oslo