Nytt

Arbeiderpartiets justispolitiske talsmann, Jan Bøhler, er sterkt bekymret for radikaliseringen blant unge muslimer, og vil ha en egen innsatsstyrke i politiet til å arbeide med problemet, etter mønster av bekjempelsen av gjengkriminelle og nynazister.

Spørsmålet er om de samme midler hjelper mot radikale islamister. Medlem av justiskomiteen for Høyre, Anders Werp, opplevde at Vigrid var i vekst i lokalområdet i Øvre Eiker, da han var ordfører.

Men Høyre-politikeren tror det er andre motiver for å gå inn i en kriminell gjeng enn i en islamistisk bevegelse.

I Øvre Eiker lyktes man ved å søke kontakt med foreldrene for å forebygge rekruttering. Det virket. Vil det virke å kontakte muslimske foreldre? Vil de stille opp? Aftenposten stiller ikke spørsmålet. Ifølge mediene er det stor bekymring blant foreldre for radikalisering blant barna. Imamer fra Storbritannia. Vil de stille opp på samarbeid med den norske staten? Det er det avgjørende spørsmålet.

Bøhler vil at politiet skal lage egen styrke:

 

De siste ukene har Bøhler fått henvendelser fra bekymrede foreldre til ungdommer som utsettes for vervingsforsøk fra radikale islamister og fra personer som har mottatt trusler.

- Det er nå viktig med en felles innsats i samarbeid med andre politidistrikter på Østlandet, der det forebyggende arbeidet også tillegges vekt, sier stortingsrepresentanten fra Oslo.

Men hva forventer foreldrene at staten skal gjøre? Hva vil de selv stille opp på?

Her er mange skjær i sjøen, og på statens side. Myndighetene mener at IslamNet er en samarbeidspartner og har gitt organisasjonen 100.000 kroner. Hvilket signal sender det? Hva sier det om regjeringens dømmekraft?

På dette punkt er det tvilsomt om en Høyreledet reegjering vil representere noen forskjell.

Så lenge man ikke våger noen grenseoppganger vil man heller ikke klare å bekjempe radikaliseringen.

Bøhler gir også et merkelig resgnert svar til Aftenposten:

 

- Skal politiet føre denne kampen alene?

-  Nei, ekstremistenes ideologi ligner på hva nynazister og fascister står for, men i en annen forkledning. De må bekjempes med tankens kraft i alle sammenhenger, sier Bøhler. Han tror de dessverre har et potensial for fortsatt vekst.

Det er momenter i artikkelen som hadde fortjent bedre dekning:

I 2006 ble man så skremt av gjengoppgjør på åpen gate at det ble nedsatt en egen gruppe i politiet som fikk en ekstrabevilgning på 6 millioner kroner. Gjengene er ikke like synlige som før. Men nå leser vi at flere av dem har gått inn i salafistmiljøet.

Minst tre medlemmer av gjengmiljøet skal nå være med i kjernen av militante ekstremister. Også ungdommer fra andre kriminelle miljøer skal være rekruttert. Flere eksperter betegner det som en farlig miks.

 

Det står at politiet stresset gjengene med beslag av våpen og verdier. Har det samme effekt å stresse islamister? Hvordan stresser man dem? Det farlige de har sitter inne i hodene. Hvordan bekjemper man ideer? Med andre ideer. Men hvilke?

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Vil-ha-egen-politistyrke-mot-radikale-islamister-7031192.html