Nytt

En ung muslim ved Høgskolen i Oslo (HiO) forteller VG at han mener Islam Net legger press på muslimske elever ved skolen:

– De har tatt monopol på å være den muslimske foreningen for studenter ved Høgskolen. Men etter å ha deltatt på en lang rekke arrangementer, føler jeg at de har tatt religionen min og bruker den på en måte som skremmer meg, sier studenten.

Rektor ved HiO, Sissel Østberg, sier at misjonering på skolens område ikke er tillatt, men bekrefter at hun har fått et par henvendelser fra enkeltpersoner som har opplevd Islam Net som påtrengende:

– Det gjelder studenter som har fått sterke oppfordringer om å gå på møter, og har følt det svært ubehagelig. Slikt press vil ikke bli akseptert. Det har jeg snakket med Islam Net om, og vi er helt enige på dette punktet.

– Er uheldig

Østberg mener noe av det som er kommet frem om Islam Net de siste månedene, er veldig uheldig for skolen.

– Jeg tenker på flere av møtene som har vært, og som blir assosiert med Høgskolen i Oslo. Vi kan ikke tillate at det oppfordres til vold, og også på dette punktet er det enighet mellom ledelsen ved Høgskolen og styret i Islam Net.

Den radikale islamistiske organisasjonens pågående misjonering ved HiO har ført til flere møter mellom Islam Net og lederen for studentparlamentet.

– Vi har anbefalt at de skal ha et eget styre for studentorganisasjonen, slik at vi vet hvem vi har med å gjøre. Dette har de selv innsett, sier leder for studentparlamentet, Erik Yven.

22 år gamle Fahad Qureshi er imidlertid fortsatt oppført som daglig leder både for den nasjonale foreningen Islam Net og for Islam Net Student i Oslo.

VG: – Misjonspress på Høgskolen i Oslo