Nytt

Historieprofessor med det forpliktende navnet John Peter Collett, forsvarer Islam Nets rett til å bli studentforening og mener islamistene er utsatt for politisk sensur. Leder av Minotenk, Linda Alzaghari, støtter rektor, derimot, og mener avgjørelsen er helt korrekt, ut fra Islam Nets syn på homofile og kvinner.

Islam Net har anket avslaget og Collett iler organisasjonen til unnsetning. Det var like ille på 70-tallet, mener Collett. Da sa man at man skulle henge de kontrarevolusjonære i lyktestolpene. Og menn ville ikke følt seg velkomne hvis de gikk på et feministmøte. Men er det sammenlignbart med islamistenes press og deres bakland?

Når så en historieprofessor mener det berettiget å forsvare en organisasjon som forsvarer dødsstraff, anser homofili for perverst og kjønnssegregerer møter? Er det populisme å si nei til slike foreninger? Hvor meningsfulle blir ordene hvis de stilles på hodet?

– For meg ser det ut til at UiOs ledelse bøyer seg for et populistisk press og går vekk fra den holdningen som de tradisjonelt har hatt overfor studentforeningene, sier Collett til Universitas.
Han mener at Universitetet bruker Serviceerklæringen som et politisk sensurmiddel for å utestenge grupper som mener noe annet enn det som er politisk korrekt.
– Det virker som om universitetsledelsen ikke har mot til å holde på prinsipper som det burde være universitetets oppgave å forsvare. Tidligere har UiO alltid forsvart studentenes fulle organisasjons- og ytringsfrihet.

Collett synes ikke å ta hatespeech på alvor. Der hvor den er eksplisitt og fremføres uten blygsel påberoper han seg ytringsfrihet og kaller det sensur. Det er da ikke kriminelt, sier historieprofessoren som har skrevet universitetets historie. Men det er det. De meninger Islam Net har om homofile er straffbare. Islam Net tester grensene i det norske demokratiet og får assistanse fra en godt voksen professor. Selsomt.

– UiO skal selvsagt ikke støtte eller fremme ulovlig virksomhet. Så hvis UiO mener at dette er en kriminell forening, er de på trygg grunn. Men hvis universitetsledelsen benytter andre regler enn norsk lov for å avvise studentforeninger, forholder det seg annerledes.

Collett bruker 70-årene som rambukk for å åpne døren for en gruppe som åpent vedstår seg diskriminering, utstøtelse og vold, stikk i strid med de mest grunnleggende prinsipper i et moderne samfunn.

I ettertid er det reist spørsmål om den radikale studentbevegelsens omfavnelse av autoritære systemer og tanker. Collett går motsatt vei. Han legitimerer noe som er dagens totalitære tendens. Han var motstander av de røde på 70-tallet og tilhørte den konservative fløy. Nå vil han åpne døren til noe som er dagens totalitære, i toleransens navn.

Nettopp dette punktet tar Linda Alzaghari fatt i. Det går en grense. Islam Net er langt over den grensen. Daglig leder for Minotenk sier at det har skjedd en tilstramming i Islam Net. Det er ikke lov å mene noe annet enn det rådet av salafistlærde bestemmer.

– Man kan ikke akseptere alt. Jeg tror ikke homofile ville satt pris på om en slik organisasjon fikk etablere seg på campus. Dette er et spørsmål om UiO skal tilrettelegge og fasilitere intoleranse i toleransens navn, sier hun.
Alzaghari har fulgt Islam Nets aktiviteter over tid. Ifølge henne har organisasjonens vedtekter blitt snevret inn den siste tiden. I dag har ikke styremedlemmene lov til å være uenig med utvalgte lærde innen salafi-islam.
– Hos teologene de viser til finnes det flere synspunkter som direkte strider mot menneskerettighetene og som innskrenker kvinners rettigheter, sier hun.

Alzaghari mener Islam Net trår over en grense når de eksplisitt fronter syn som at kvinner ikke skal kunne tale foran menn eller fremmer et krenkende syn på homofile.

De to standpunktene er tankevekkende. En norsk konservativ professor med fartstid fra 70-tallet vil åpne universitetet for salafister, med alt det innebærer av hatpredikanter og press på muslimske studenter, en norsk konvertitt gift med en palestiner, som er for det flerkulturelle samfunnet, setter foten ned. Ett sted må grensen gå. Men den norske professoren vil tillate alt. Er det et ønske om å rive taket ned? Ville han forsvart høyreekstreme med samme glød? Ser han ikke at salafistene er religiøse høyreekstreme?

 

http://universitas.no/nyhet/58185/kritiserer-uio-for-prinsipploshet