Historieprofessor med det forpliktende navnet John Peter Collett, forsvarer Islam Nets rett til å bli studentforening og mener islamistene er utsatt for politisk sensur. Leder av Minotenk, Linda Alzaghari, støtter rektor, derimot, og mener avgjørelsen er helt korrekt, ut fra Islam Nets syn på homofile og kvinner. Islam Net har anket avslaget og Collett iler […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.