Universitetsaulaen, Universitetet  i Bergen. Det ærverdige bygget huser for tiden lite ærverdige holdninger. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Professoren vitset om tyske turister. En krenket student fikk universitetsledelsen i Bergen til å beklage professorens uttalelser på hans vegne — uten at professoren ble informert. — Jeg sa som sant var at «tyskerne har vært her før», sier professoren, som mener ledelsen bør beklage til ham.

En student følte seg trakassert og klaget inn professoren for vitsing om tyske turister. Universitetsledelsen i Bergen beklaget uttalelsene på vegne av professoren. Nå vil professoren ha en unnskyldning.

Ledelsen ved Universitetet i Bergen har bedt psykologiprofessor Svein Larsen avstå fra å slå vitser om tyske turister på sine forelesninger etter klage fra en krenket student som følte seg mobbet og trakassert av en vits Larsen fortalte, skriver Khrono:

Ifølge studenten skal foreleseren så ha sagt: «They (Germans) were here before, and now they sneak back in», hvorpå de fleste av studentene i salen skulle ha ledd.

Men den tyske studenten følte seg støtt og klaget Larsen inn via Si fra-ordningen ved universitetet.

Det tyske persillebladet fikk gehør hos universitetsledelsen, som beklaget på vegne av professoren. Mens dekanen sendte en skriftlig beklagelse, ble ikke professoren opplyst om at ledelsen påsto overfor studenten at han ba om unnskyldning for å ha krenket og såret vedkommende.

Dekanen understreker ifølge brevet: «We as faculty pride ourselves in being an inclusive and safe environment and has (sic) no tolerance for bullying or harassment». Hun skriver videre at «The lecturer agreed with your rendering of the situation and are (sic) sorry that it offended or hurt you in any way.»

Psykologiprofessoren reagerer forståelig nok på behandlingen:

Svein Larsen synes at Universitetet i Bergen har et dårlig system for å ivareta de ansatte når det han kaller «en slik filleting» kan medføre at man blir innklaget for mobbing og trakassering, skriver Khrono.

Instituttleder Anette Harris mener at det er hennes «plikt å beklage når studenter opplever å bli krenket».

I notatet skriver Harris at hun har satt seg nøye inn i lovverket og at ifølge likestillings- og diskrimineringsloven har studenten loven på sin side.

Hun viser videre til at «intensjonen betyr ingenting for vurderingen, men det kan ha betydning for straffeutmåling i etterkant».

Til slutt skriver Harris at hun som leder vil benytte styringsretten sin i saken og pålegge den anklagede om å «frastå fra ytringer av denne typen (koblinger mellom tyskere som invaderte Norge og tyske turister i dag) da det nå er blitt klart at dette kan virke krenkende for tyske studenter.»

At universitet legger seg langflate for krenkelseskulturen er mer enn skuffende. Det er grovt uetisk og illojalt overfor den mangeårig ansatte professoren å legge seg langflat for en student som har kjent på vonde følelser. Ikke bare er studentens følelser knekkende likegyldig, det er samtidig hårreisende å henge ut professoren som syndebukk. Universitetsledelsen kunne og burde umiddelbart oppfordret studenten til å ta opp saken direkte med professoren, og sekundært burde ledelsen forklart studenten en ting eller to om ytringsfrihet, vitser og redelig oppførsel.

— De umyndiggjør meg ved å beklage mine ytringer overfor studenten bak min rygg. Og de avslutter notatet med en trussel om «straffeutmåling» og at saken kan havne i personalmappen dersom den utvikler seg, sier Larsen til Khrono.

— Som vitenskapelig ansatt og professor kan jeg ikke finne meg i at ledelsen skal bestemme hva jeg skal si og ikke si i mine forelesninger, sier Larsen.

— Skal jeg nå vente på en oversikt fra ledelsen om hvilke vitser jeg skal få lov til å fortelle, spør han.

Anette Harris er leder ved Institutt for samfunnspsykologi, og har ingen lyst til å be Larsen om unnskyldning:

— Ytringsfriheten står sterkt i akademia og den står sterkt for meg også. Men nå er det jo fint at dette kommer fram så kan vi få en diskusjon om hvor grensene går. Jeg tror ikke at Larsen mente å krenke noen her, men han kan utmerket godt holde sine forelesninger uten å komme med slike uttalelser, sier Harris til Khrono.

Harris’ uttalelse vitner om vitse-sensur i praksis. Han kan jo bare være stille i stedet.

Khrono har også innhentet uttalelser fra øverste leder ved Det psykologiske fakultet, dekan Bente Wold, som signerte beklagelsesbrevet:

— Når noe som blir sagt blir oppfattet som krenkende må vi ta det på alvor, sier hun.

— Vi beklager til studenten at hen opplevde dette som krenkende.

«Hen» der altså. Når norsk akademia skal gjøre knefall for ikke bare krenkelseskulturen, men i samme slengen bli bærere for identitetspolitikkens aller største kjepphest; kjønn som sosial konstruksjon, er det et faretruende frampek om hva vi har i møte. Det er bare å kaste et blikk mot amerikansk akedemia og krenkelseshysteriet som har fått spre seg som ild i tørt gress. Det kommer hit også. Universitetet i Bergen er bare den spede begynnelsen.  Professor Larsen bør kjøpe en hel bollepose og la universitetsledelsen og det kjønnsnøytrale snøfnugget dele innholdet. Her er det ikke nok å ta seg én bolle.

 

Kjøp boken til Kjell Skartveit her!


Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.