Mens sekulære og liberale muslimske ansatte i Tunisia kjemper en desperat kamp mot ytterliggående grupper som salafisters stadig mer voldelige kampanje til fordel for niqab ved landets universiteter etter revolusjonen, kjemper ansatte ved Tromsø Universitet (UiT) for det motsatte.

Under de siste 50 årenes autoritære styre av Tunisia har visse utslag av ytterliggående, politisk islam, som det ansiktstildekkende plagget niqab, vært forbudt, men etter det islamistiske partiet Ennhadas valgseier har salafister særlig utsett seg landets universiteter som kamparena for å islamisere samfunnet og dets institusjoner. I likhet med de ansatte ved UiT gjør de det med slagordet om tilslørte kvinners angivelige rett til å studere. Symbolsaken har allerede ført til flere opptøyer, og etter gjentatte overfall på ansatte på Kunst-og-humaniorafakultetet ved Manouba Universitet, så ledelsen – som til tross for salafistenes voldelige virksomhet ikke tillater niqab ved undervisningen – seg nødt til å stenge fakultet.

Ved Universitetet i Tromsø er tilværelsen helt annerledes. Der er det ikke salafister og uttrykk for salafismen som utgjør problemet, men at professor i samfunnsplanlegging Nils Aarsæther har meddelt at han ikke vil godta bruk av niqab i sine forelesninger.

– I undervisningssituasjoner er jeg veldig prinsipiell på egne vegne. Som lærer krever jeg å se ansiktet på studentene. Det er mitt klare syn, og det har jeg sagt til mine nærmeste overordnede, sa Aarsæther til avisen Nordlys.

– Jeg regner bruk av niqab som maskering, som jeg mener er en uting i det offentlige rom. Det handler om hvordan man samhandler med hverandre, og viktigheten ved at kommunikasjon ikke er maskert. For meg er finlandshette og niqab to sider av samme sak, la han til.

Det har falt førsteamanuensis Britt Kramvig, førsteamanuensis Geir R. Karlsen, førsteamanuensis Anniken Førde, stipendiat Eva Braaten og stipendiat Ingrid Kielland ved UiT så tungt for brystet at de ser det som sitt ansvar å fortelle hvor viktig det er for dem «å understreke at det ikke er instituttets, eller universitetets, politikk å utestenge jenter med niqab fra undervisning.» Selv har de, i møtet den helmaskerte student, blitt konfrontert med sine egne fordommer, betror de oss:

Imidlertid har vi raskt lært å se forbi niqaben og lære studenten like godt å kjenne som enhver annen student. Vi har erfart at studenten, medstudenter og foreleser sammen har skapt gode og fruktbare dialoger.

Og akkurat her ligger det et poeng som blir oversett i debatten: møtet med det fremmede har vært fruktbart for å undersøke våre egne kulturelle forestillinger og orienteringsmåter, og har dermed lagt grunnlaget for kommunikasjon. En niqab kan derfor åpne en samtale i stedet for å lukke den, forutsatt at det finnes vilje til det.

Forståelse og toleranse for kulturelle forskjeller bør være grunnleggende verdier i vår undervisning. Dette håper vi også skal komme til uttrykk gjennom vår undervisningspraksis. Mange av våre studenter har uttrykt frustrasjon over siste ukas mediedebatt, hvor de føler at de blir identifisert med verdier de ikke er bekvemme med. Da er det vårt ansvar å ta til motmæle: å påpeke at et viktig prinsipp for oss er at alle studentene våre skal kunne kjenne seg ivaretatt.»

Og skulle du sett: bare to dager etter de universitetsansattes offentliggjøring av egen forståelse og toleranse, melder ANSAmed om ny vold fra tunisiske salafisters side for å ivareta studenter som bærer niqab – et plagg de aller færreste muslimer, altså bortsett fra salafister og andre ytterliggående grupperinger, anerkjenner som et islamsk påbud:

TUNIS – Tunisian university professors opposed to the attendance of lessons by women wearing the niqab continue to be attacked. The latest case concerns two professors from the Literature, Art and Human Sciences Faculty at La Manouba, who were attacked by dozens of Salafist students after one of them objected, with reference to regulations in Tunisian universities, to the presence of a female student wearing the niqab. The decision was challenged by a group of young Salafists, themselves students at the university, who began to protest outside the hall in which the teacher was holding the lesson. With protesters using loud-speakers to disrupt the lesson, the professor was unable to proceed with the lesson, moving instead to a different hall with his students. After breaking down the door, the Salafists entered the second hall and attacked the professor. Another teacher who tried to intervene suffered a similar fate. The incident has led the management of La Manouba university to suspend lessons.

Med tanke på salafistenes og deres kvinnelige, niqabkledde åndsfrenders foretrukne modus operandi der de får fotfeste, er det mye som tyder på at professor Aarsæther skal være glad for at han befinner seg i Tromsø og ikke i Tunis, Sousse, Bizerte, Sfax eller Manouba. Det er nok d`herrer og damer Kramvig, Karlsen, Førde, Braaten og Kielland også, for som med totalitære og voldelige bevegelser flest; de er langt morsommere å flørte med når man ikke selv må leve med konsekvensene av dem.

Kvintetten mener ellers at forbud mot niqab er menneskerettsstridig – hvilket det for øvrig ikke er, slik Den europeiske menneskerettsdomstolen ser det – og opplyser om at bruk av niqab faktisk går under ytringsfriheten.

Bruk av niqab er en religiøs og ideologisk basert handling som bør være beskyttet både av religions- og ytringsfriheten. Ikke minst, på et universitetet er det ekstra viktig å tåle ulike slags ytringer og rammene bør være ekstra vide her, så lenge de ikke er i strid med andre prinsipper i grunnloven, for eksempel rasismeparagrafen.

Vi kan være enige eller uenige i om bruk av niqab er fornuftig eller rett, men å nekte undervisning på denne bakgrunn er et anslag mot ytrings- og religionsfriheten til enhver norsk borger.

Ytringsfrihet er jo sabla fine greier, så la oss derfor se bort fra at det er høyst rimelig å karakterisere niqab som den ultimate manifestasjon av rabiat kvinnehat et øyeblikk, hva enten man ser den som et utslag av kultur, religion eller politikk – og rekk opp hånden alle som virkelig tror at de forståelsesfulle og tolerante universitetsansatte ville tillatt en student å bære et markant symbol på en europeisk, like menneskefiendtlig ideologi i nettopp deres klasser?