Den ytterliggående organisasjonen Islam Net har søkt om å bli studentforening ved Universitetet i Oslo (UiO), og det eksisterende Det muslimske studentsamfunn (MSS) utelukker ikke et samarbeid dersom søknaden innvilges av universitetsledelsen. Islam Net har blant annet gjort seg bemerket ved å praktisere kjønnssegregering og invitere kjente utenlandske islamister som blant annet forsvarer kvinnemishandling i hjemmet som foredragsholdere på sine årlige konferanser.

Universitetsledelsen vil ikke kommentere saken, men studentmagasinet Universitas.no har fått innsikt i en intern epost-korrespondanse hvor Islam Nets kontroversielle tilstedeværelse ved Høgskolen i Oslo (HiOA) og organisasjonens bruk av kjønnsdelte rom påpekes.

Tor Bach hos nettstedet Vepsen advarer mot å la organisasjonen få fotfeste på UiO:

– Dette er en ytterliggående organisasjon. Ikke i den forstand at de er terrorister eller vil lage bråk og opptøyer. Men organisasjonen er ytterliggående fordi den er kvinnefiendtlig og homofiendtlig, sier Tor Bach, mangeårig observatør av ekstreme, særlig høyreekstreme, miljøer. Han sitter i redaksjonen for nettstedet Vepsen, som har som uttalt mål å overvåke antidemokratiske, rasistiske og totalitære grupper.

– Islam Net bruker predikanter som mener at jøder er avkom av griser og bikkjer. De har en ekstremt pietistisk og streng tolkning av islam, sier Bach.

Bach mener Islam Net består av veldig konservative og til dels radikale, unge muslimer, men understreker at de ikke hyller terrorisme.

– De oppfordrer ikke til voldshandlinger mot staten, og de arrangerer ikke demonstrasjoner. Men dette er likevel en ytterliggående, sektlignende bevegelse, sier han.

Bach legger til at det er absurd å betrakte Islam Net som en studentorganisasjon når den i realiteten er en misjonerende menighet, som hverken har noe på universitetet eller høgskolen å gjøre.

Leder av Venstrealliansen i Studentparlamentet ved UiO, Gabrielle Legrand Gjerdset, ønsker imidlertid Islam Net velkommen på lik linje med alle andre studentforeninger, men understreker at hun forutsetter at de følger gjeldende regler ved universitetet.

Så hvor lurt er det å invitere den ytterliggående organisasjonen inn i varmen?

Skal vi dømme etter erfaringene fra britiske universiteter: ikke veldig.

Flere rapporter har vist at radikal islam blir praktisert åpent av ekstreme islamister og studentforeninger ved universitetene. I kjølvannet av den tidligere studenten ved University College London (UCL), Umar Farouk Abdulmutallab, mislykkede forsøk på å sprenge et fly på vei til Detroit i desember 2009, ble det oppnevnt en parlamentarisk gruppe for å gjennomgå landets universiteter. Gruppens rapport ble publisert i 2011 og advarte om at britiske universiteter i økende grad er blitt utklekkingsanstalter for islamske ekstremister og at ledelsen ved universitetene er dårlig rustet til å takle den økende ekstremismen i deres midte.

I 2010 fant tenketanken Quilliam, som arbeider mot ekstremisme, at radikale muslimske studentforeninger fremmer hardcore islamistisk ideologi og skremmer andre studenter. Studentforeningen Islamic Society (ISoc) opptrådte truende og trakasserte både universitetsansatte og studenter fra minoritetsgrupper:

Radical Islamic extremism is being openly practised at a leading university campus, a report today claimed.
Think tank Quilliam said they had evidence of hard-line Islamist ideology being promoted through the leadership of the university’s student Islamic Society at City University in central London.

The group had intimidated and harassed staff, students and members of minority groups, it was claimed.

The counter-extremism think tank said they had evidence of the president of City University’s Islamic Society, (ISoc) openly preaching extremism during prayers held on the campus during the 2009/10 academic year.

Tenketanken satt blant annet på opptak av lederen for ISoc – som later til å ha mange fellestrekk med Islam Nets leder Fahad Qureshi – Saleh Patel, som tok til orde for steining for utroskap, dødsstraff for frafall fra islam, fengselsstraff for fravær under bønn og avkapping av hender for tyveri:

They said the president – Saleh Patel, was recorded saying: ‘When they say to us ‘the Islamic state teaches to cut the hand of the thief’, yes it does!
‘And it also teaches us to stone the adulterer.
‘When they tell us that the Islamic state tells us and teaches us to kill the apostate, yes it does!
‘Because this is what Allah and his messenger have taught us and this is the religion of Allah and it is Allah who legislates and only Allah has the right to legislate.’
‘When a person leaves one prayer, one prayer intentionally, he should be imprisoned for three days and three nights and told to repent.
‘And if he doesn’t repent and offer his prayer then he should be killed. And the difference of opinion lies with regards to how he should be killed not as to what he is – a kafir or a Muslim’.

I intervjuer fortalte andre studenter at de ledende medlemmene av ISoc skremte studenter som var medlem av foreningen for lesbise, biseksulle og transseksuelle, mens jødiske studenter følte seg intimidert og ordinære muslimske studenter følte seg – i likhet med muslimske studenter ved Høgskolen i Oslo – presset til en mer rigid praktisering av islam. Det siste fikk noen muslimske studenter til å publisere et åpent brev der de klaget over at deres religion var blitt kapret av ISoc.

Rapportens forfatter, Lucy James, uttalte at hun var dypt sjokkert over at slik ekstremisme ble åpent fremmet på et universitet midt i London. – Denne ekstremismen kan skape en farlig splittelse på universiteter og, hvis den ikke blir bekjempet, kan til og med føre til terrorisme. Universitetsledelsen er nødt til å erkjenne dette problemet og gå i spissen for å takle det, sa James.

City University London Students’ Union released a statement which read:
‘The report raises a number of issues so the Students’ Union will be in contact with the authors to review the evidence on which the report is based.
‘The Students’ Union works closely with the University to act in the best interest of its student body and wider University community.’
A spokeswoman for the university added: ‘The University is committed to creating as many opportunities for people of different faiths (and indeed of no faith) to meet and engage in honest and respectful dialogue.
‘The University and the Students’ Union asks that all Students’ Union Clubs and Societies – and any external speakers that they invite into the University – abide by its equality and diversity guidelines and values and behaviours.’
‘The University works closely with its Students’ Union and, on a number of occasions, has offered support to the Students’ Union when the Islamic Society has been found to be in breach of these guidelines.
‘The University and Students’ Union are constantly reviewing their protocols, to ensure that they maintain an environment that is open and welcoming to staff and students.’

Sikkerhetsrapporten i 2011 fant imidlertid ingen tegn på at radikaliseringen av studenter ved britiske universiteter er blitt noe mindre. De respektive ledere var heller ikke blitt mer interessert eller flinkere til å takle den økende ekstremismen på universitetsområdene:

Universities are failing to tackle the growing menace of Islamic extremism on campuses.

Although they have been aware of the problem for many years, university authorities are reluctant to combat it because they fear a decline in the number of foreign students, from whom they make millions of pounds every year, it has been claimed.

A report by a Parliamentary homeland security group said the evidence against universities was ‘damning’ and that there was no sign of the risk of student radicalisation diminishing.

Parlamentsgruppens gjennomgang satt søkelys på flere problemer og i rapporten heter det at «universiteter og colleges har blitt steder hvor ekstreme synspunkter og radikalisering kan blomstre utenfor akademikernes synsvidde» og oppfordret institusjonenes ledelse til å gjøre noe saken umiddelbart.

Terror-ekspert og professor Anthony Glees uttalte at universitetenes manglende samarbeid med britiske myndigheter har gjort det vanskeligere for dem å takle ekstremisme:

He said ‘money-hungry’ institutions are more worried about their coffers than keeping the country safe and insisted they must allow counter-terrorist police access to campuses and clamp down on extremist Islamic societies.

He added: ‘We are dealing with people who hate this country and the way that it is governed.

‘Taxpayers would be sickened by the idea that taxpayer-supported universities are giving people the space to develop plans that will result in some of us being blown up.

I 2011 ble det også kjent at flere sikkherhetsbyråer mente at hele 40 universiteter var i risikosonen for økt islamsk ekstremisme og etter en gjennomgang av den britiske regjeringens tiltaksprogram mot ekstremisme og terrorisme, Prevent, anklaget innenriksminister Theresa May universitetsledelsen for unnfallenhet overfor islamsk ekstremisme og motvilje mot å erkjenne hva som foregår på universitetsområdene:

Home Secretary Theresa May said universities had been unwilling to recognise what was happening on campus

Home Secretary Theresa May has accused universities of «complacency» in tackling Islamist extremism.

It comes ahead of the publication of the government’s revised Prevent counter-terrorism strategy on Tuesday.

Mrs May told the Daily Telegraph newspaper she thought there was more universities could do on the issue.

But the vice chancellors’ body rejected the criticism, saying universities were working with the police and security services.

Mrs May also said the government would cut funding to any Islamic group that espoused extremist views.

Mrs May told the paper: «I think for too long there’s been complacency around universities. I don’t think they have been sufficiently willing to recognise what can be happening on their campuses and the radicalisation that can take place.

«I think there is more that universities can do.»

Daily Mail: University campuses ‘a hotbed of Muslim extremism’, claims Parliamentary security group

BBC: Universities ‘complacent on extremism’ – Theresa May

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.