Sakset/Fra hofta

Dumme og blinde forhåpninger bringer oss ikke videre, skriver Douglas Murray i The Spectator etter terroren ved London Bridge: Det er på tide å reagere annerledes på islamsk ekstremisme.

Lerretet er langt å bleke, da Storbritannia har vært en frihavn for personer hvis islamske hjemland syntes de var for ekstremistiske. Øyriket har stilt opp både med skattebetalernes penger og gitt bort en tradisjon for ytringsfrihet som dens ufortjente mottagere drømmer om å ødelegge.


Godfrey Kneller (1646–1723), portrett av John Locke. Gjengivelse: Wikimedia Commons.

 

Det paradoksale er at Storbritannia sliter med å gjenoppdage en av sine egne store tenkere, nemlig John Locke (1632–1704), som blant annet forklarte hvor grensene går for toleransen: Man skal ikke tolerere intoleransen. Det er en god ting å straffe intoleransen. I Storbritannia og andre steder i Vest-Europa har det en tid vært motsatt: Man skal tolerere intoleransen, og straffe den som tar til motmæle mot de intolerante.

Noe av dette opplever også Murray:

Last Sunday, I appeared on the BBC’s Sunday Politics to discuss the aftermath of the Manchester attack. I said what I thought, and various Muslim groups promptly went bananas.

This was not caused by my suggestion that this country should finally crack-down on British officials who spend their retirements working as shills for the House of Saud. Nor by my ridiculing of that modern European tradition whereby someone blows us up and we respond by singing John Lennon songs (and now Oasis too). Rather they objected to my simple two-word suggestion that we could all do with ‘less Islam’.

Når han snur seg rundt, er det ikke så vanskelig å finne empirisk støtte for denne antydningen:

I mentioned that countries like Poland, Hungary and the Czech Republic have very little Islam and very little Islamic terror. By contrast, France has a great amount of Islam and a great amount of Islamic terror.

For muslimer bør dette gi grunn til en smule selvransakelse, mener Murray. Men angrep er som kjent det beste forsvar: De intolerante vil prøve å bruke statens maktapparat for å stanse Murray i forsøket på å hindre at de vokser i antall:

Since last Sunday, various Muslim groups and individuals have made complaints against me, including promises to report me to the police. My old friend Mehdi Hasan used Twitter to attack the ‘taxpayer-funded impartial BBC for airing that’ and claimed that my two words were advocating ‘ethnic cleansing’. Of course Mehdi works for the non-independent, Qatari government-owned Al-Jazeera. A broadcaster that thinks it perfectly acceptable to promote his programmes with the use of Nazi-style anti-Semitic images like this.

But so it is that various Muslims and Muslim groups who have spent recent years urging British Muslims not to cooperate with the UK authorities on counter-terrorism are now keenly urging Muslims to complain about me to any and all authorities. A telling set of priorities, I would say.

Siden 9/11 har Vesten gjort hva den kan for ikke å se at vi har et problem med islam, skriver Murray. Så snart det smeller, legger en delegasjon avgårde til nærmeste islamsenter for en real gruppeklem. Dette kan ikke fortsette. Det ville være på tide å etterlyse en smule ansvar:

For instance, still nobody wants to ask what responsibility should be apportioned to Salford University where the Manchester bomber was recently a student. There seems very little interest in the fact that the Vice Chancellor when Abedi entered the university (Martin Hall) was vocally opposed to the UK government’s only counter-extremism strategy, which encourages people to report signs of radicalisation among students

Hva om vitenskapelig ansatte ved høyere læresteder selv er radikale? I vårt eget land begrenser de seg ikke til mannen med ryggsekken.

Islamister er ambisiøse. Noen gjør det godt i organisasjonslivet, også ved universitetene:

[T]he current President of the Student Union – Zamzam Ibrahim – has a very interesting set of views. […] Among the questions this enlightened young woman was asked on her now-deleted ask.fm profile was ‘Can there be friendship between a man and a woman’. Her short answer: ‘NO. More interesting is her answer to the question ‘What’s the one book you think everyone should be required to read?’ Her answer: ‘The Quraan [sic], We would have an Islamic takeover!’

Samfunnet ønsker ikke å grave for dypt i denne materien, konkluderer artikkelforfatteren: Svarene kunne etterlate inntrykk av at vi er i trøbbel.

Når islamister okkuperer strategiske posisjoner svarende til de som sekstiåttere og kommunister inntok på 1970-tallet, er vi utvilsomt det. Universitetene skal i våre dager være noen slags «safe spaces», men døde, hvite menn gjør jo omgivelsene unsafe for lettkrenkede sjeler. Vil det fortsatt finnes folk som leser Locke?

 

Ulla Nørtoft Thomsen skrev i 2012 utførlig om John Locke i to tekster om henholdsvis toleransens røtter og toleransens grenser. De er vel verdt et gjensyn.