Avatar

Vi er enig med Venstres Abid Raja som understreker betydningen av å favne bredt i arbeidet mot ekstremisme. For å motarbeide holdninger som i verste fall åpner for voldsbruk må man også nærme seg ytterliggående miljøer. Alternativet er utstøting, at disse miljøene blir mer isolert og føler mindre tilhørighet til storsamfunnet. Det øker faren for ytterligere radikalisering.
Dette var en rød tråd i dagens leder. I tilfellet IslamNet ser vi at uttrykket «med på laget» kan gi inntrykk av at vi betrakter IslamNets holdninger og verdier som uproblematiske. Dette er ikke tilfellet. «Kontakt med» hadde kanskje vært et bedre ordvalg.
Jeg er denne uken fungerende leder for gruppen av lederskribenter.

 

Dette var ytterst svakt og pinlig av Madsen som her uttaler seg om policy, om avisens syn på hva som er ekstremisme.

Som alle oppegående mennesker har fått med seg er det ikke stor forskjell på den åpent voldelige og den ekstreme salafismen som forsvarer sharia. Den ene fungerer som vervesentral for den andre. Hvordan noen overhodet kan finne på å nevne IslamNet som en mulig samarbeidspartner vitner om totalt mangel på gangsyn.

Som en leser skrev; ville man sagt det samme om høyreekstreme?

Aftenposten later som om den ikke forstår at det er dype motsetninger innad i det muslimske miljøet.

Minotenks Linda Alzaghari uttalte under Fritt Ord-møtet med Ahmed Akkari at IslamNet er «hardcore salafister». Det er en ganske klar melding. De truer moderate islamister som henne og sidemannen, Aftenpostens egen Mohammed Usman Rana.

Tidligere hadde disse definisjonsmakten. Det har de ikke lenger. Nå utfordres de fra mer ytterliggående grupper og det er disse som vokser.

Radikaliseringen går dermed tvers igjennom, ikke bare muslimske miljøer, men også norske avisredaksjoner.

Et eksempel på det finner vi i dagens Aftenpost der Sylo Tarakou og Amal Aden fra organisasjonen for liberale muslimer, LIM, også kritiserer Aftenpostens forslag. Men, og det er et stort men, de anfører Lars Gules som en pålitelig kvalitetsbedømmer av IslamNet. Han har kalt IslamNet «udemokratisk og kvinnefiendtlig». Men han har også sagt helt andre ting. Gule var til stede på den årlige påskekonferansen til IslamNet, og den synes han ikke var noe verre enn et kristent vekkelsesmøte. IslamNet eller jihad?

Men det ble ikke presentert noe budskap som var mer ekstremt enn det konservativt-fundamentalistiske kristne står for.

Gule vier stor plass til en av predikantene, Yasir Qadhi, som fordømte den væpnede jihad. Men som alle med erfaring med predikanter vet – er det mange måter å formidle et budskap på. Slår man opp på wikipedia finner man under kontroverser:

In January 2010, The Daily Telegraph, a British newspaper, reported that in 2001 Qadhi had described the Holocaust as a hoax and false propaganda, and had claimed that «Hitler never intended to mass-destroy the Jews.»[13] Qadhi denied stating that the Holocaust was a hoax or that it was false propaganda, but admitted that he had briefly held mistaken beliefs about the Holocaust, and had said «that Hitler never actually intended to massacre the Jews, he actually wanted to expel them to neighboring lands». 

Qadhi vil inn i varmen i USA og da sier man ikke slike ting.  Men hva er det han egentlig mener?

Regarding Judaism, Qadhi has said: «I am not advising any Muslim to waste his time studying Judaism. But I am saying, why are Jews studying Islam? There is a reason. Not that they want to help us, they want to destroy us.»[15]

Gule bruker Hallesby og kristne predikanter til å ufarliggjøre salafister. Det er et ganske vemmelig skuespill. Tarakou og Aden burde vite bedre.

Gule har lenge vist at han rir flere hester og opptrer med vikariende motiv. Men til slutt er det alltid ekstremistene som kommer best ut.

Det er nødvendig med mer kunnskap, for vi må vite mer om i hvordan solide skolering i egen religion – islam – faktisk bidrar til å hindre ekstremiseringsprosesser, det vil si overgang til jihadisme og vold, slik en del internasjonale studier også viser.

Vi behøver med andre ord ikke å like Islam Nets konservative teologisk-sosiale posisjoner, men det kan være fornuftig og prinsipielt riktig å finne fram til et pragmatisk samarbeid med Islam Net.

Den som på ramme alvor mener at IslamNet er en bona fide samarbeidspartner, en man kan samarbeide med i god tro, er enten troskyldig eller har bakenforliggende motiv.

Tarakou og Aden forsøker å manøvrere i et terreng som er fullt av landminer. Det beste er å styre klar av dem.

Det er morsomt at Gule kjører frem den nye apologien for AKP (m-l) – at de skulle forhindret at Norge fikk terrorgrupper som Røde Arme Fraksjon og Røde Brigader. Danmark fikk en voldelig revolusjonær gruppe, Blekinggadebanden. Jeg har hørt norske akademikere si på ramme alvor at Norge er annerledes. Annerledes enn Danmark? Hva er det som gjør Norge så spesielt? Selv etter 22/7 holder man fast på dette. Det er en slags hvitvasking av seg selv som historieskrivningen vil pille fra hverandre.

AKP (m-l) sørget for at antisemittisme og antiamerikanisme fikk innpass i det norske establishment og ble stuerent – jfr. siste oppgave i norsk hovedmål. Det må man si er en ganske dårlig forebygging. Nå vil Gule ha salafisme som bolverk mot jihadisme.

Hvor langt ut kan man gå? Hvor lenge kan man bli lurt?