Sakset/Fra hofta

Aften­pos­tens Olga Stokke skrev 3. november en bemerkelsesverdig ukritisk artikkel om bl.a. lan­dets største soma­liske moské, Taw­fiiq Isla­mic Cen­ter, som uttrykte bekym­ring for økt radi­ka­li­se­ring og rekrut­te­ring av unge mus­li­mer til jihad og eks­tre­misme. Over­skrif­ten lød: “Soma­lisk moské: – Stopp rekrut­te­ring av barna våre! Vi aksep­te­rer det ikke!”, og resten av artikkelen bar preg av ren sofakos:

Nor­ges største soma­liske moské, Taw­fiiq Isla­mic Cen­ter, synes utvik­lin­gen er skum­mel og øker nå inn­sat­sen for å mot­virke at unge blir rekrut­tert til hel­lig krig og ekstremisme.

Den samme moskeen lærer imidlertid sin respektive menighet at AIDS er for­år­sa­ket av homo­file, at det er klokt å drepe homser og at utro ektefeller skal tortureres til døde ved steining. De fremmer også kjønns­se­gre­ge­ring og påbudt til­dek­ning av kvin­ner.

For godt mål inviterte den påstått antiekstreme moskeen gjestetaleren Abu Usamah al-Thahabi, en kjent konvertitt og hatpredikant, som tar til orde for alle de trivelige, overnevnte tingene, samtidig som han friskt legger til:

We love the people of Islam and we hate the people of kufr. We hate the kuffar [de vantro. Min anm.].

Mannen var for øvrig invitert til den ekstreme organisasjonen Islam Net på samme tid.

7. desember har Aftenpostens pipe brått fått en annen lyd. Nå skriver Stokke den kritiske artikkelen Oslo-moské ut mot radikalisering, hadde besøk av radikal imam. Opplysningene presenteres som noe nytt, så nå heter det:

Etter intervjuet med Osman ble Aftenposten gjort oppmerksom på at moskeen har hatt besøk av Abu Usamah at-Thabahi. På Facebook takker Tawfiiq Islamic Academy på vegne av seg og moskéen for besøket og «de inspirerende foredragene».

8. desember følger Aftenpostens Nina Selbo Torset og Emma Tollersrud opp med artikkelen – Moskeen bør ikke få økonomisk støtte, hvor en rekke politikere legger i vei om hvor sjokkerte de er over de «oppsiktsvekkende opplysningene» Aftenposten siterer gruppeleder i KrF, Erik Lunde, på at de har avdekket:

Peter Christian Frølich (H) i Justiskomiteen mener det er oppsiktsvekkende at en radikal imam inviteres til å holde foredrag i Oslo-moskeen.

– Jeg er dypt bekymret over at så mange utsettes for såpass hinsides holdninger, sier han til Aftenposten.

– Dette må være en ypperlig anledning for det nye styret til å komme aktivt på banen og flagge hvilket syn de har. Det Aftenposten har avdekket står jo i en nokså grell kontrast til de lovende tonene fra moskeen tidligere i høst.

Gruppeleder Erik Lunde i Oslo KrF mener Oslo-moskeens invitasjon var uklok.

– Dersom man ønsker å bekjempe radikalisering, er det ikke klokt å invitere talere med den typen holdninger. Det kan bidra til at ungdom får inspirasjon.

Han understreker likevel at majoriteten av norske muslimer tar sterkt avstand fra ekstreme uttalelser.

– Jeg ser dette mer som et uttrykk for en glipp enn et mønster.

Litt på sidelinjen, men det er overhodet ikke snakk om noen glipp; Taw­fiiq Isla­mic Cen­ter legger regelmessig ut nøyaktig de samme meningene vår venn predikanten prediker på Facebook-siden sin.

Men var det egentlig noe for Aftenposten å avdekke her?

Nei, det var ikke det. Flere andre har gått opp denne løypen for dem, selv om landets største avis av ukjente årsaker ikke tar seg bryet med å nevne det.

Human Right Service er blant dem som i flere år har gjort oppmerksom på noen ledere i moskemiljøene og andre islamske institusjoner ikke har helt rent mel i posen hva ekstreme holdninger angår. Når det gjelder Tawfiiq-moskeen spesielt, ble den og deres celebre gjestepredikant omtalt av Lily Bandehy og Hege Storhaug senest 6. november – i Aftenposten.

Det hadde også blitt skrevet et par andre ting om Tawfiiq-moskeens liv og levnet. Allerede 15. oktober hadde Minerva-journalist Lars Akerhaug en artikkel i Dagbladet, hvor han spesifikt nevner Tawfiiq og deres invitasjon av hatpredikanten Abu Usamah al-Thahabi.

Da Aftenpostens sangvinske artikkel ble publisert 3. november, ble vi for vår del tipset av flere oppvakte Facebook-medlemmer som også bidro med skjermbilder som viste et helt annet bilde av Tawfiiq-moskeen enn det Stokke presenterte. En av dem forteller at da al-Thahabis besøk først ble annonsert, sendte han tips til både VG og Dagbladet med forklaringer og dokumentasjon på hva denne predikanten faktisk står for. Han fikk ikke noe svar. At Tawfiiq plutselig ble fremstilt som moderate allierte i kampen mot radikalisering og ekstremisme gjorde saken aktuell igjen, og følgelig kom vi på banen samme dag med kritikk av Aftenpostens ukritiske sak om de påståtte antiekstremistene. Akerhaug gjorde det samme hos Minerva 5. november, og dagen etter kjørte vi en oppfølgingssak.

Likevel går det altså en måned før Aftenposten tar tak i saken og viser Tawfiiq Islamic Center for hva det er, uten å nevne at det er deres eget slette arbeid som ga publikum det motsatte inntrykket. Man skriver derimot ingenting om resten av de intervjuede i 3. november-artikkelens mindre ønskelige holdninger. Men disse opplysningene er hverken nye eller vanskelig tilgjengelige – de ligger der for alle å se. Hvis man er interessert, selvfølgelig. Aftenposten kan vel google de som alle andre når de først skal skrive om noen?

Og fortsatt mangler det noe. Det er etterhvert blitt ukontroversielt å benevne den ekstreme organisasjonen Islam Net som nettopp det. Likevel unngår man å ta opp den åpenlyse koblingen mellom Islam Net og enkelte andre, av aviser som f.eks. Aftenposten utnevnte moderate moskemiljøer og islamske institusjoner. De bruker ikke sjelden samme gjestetalere, hvorav noen er nektet innreise i flere vestlige land fordi de er det de er: voldsforherligende predikanter som fremmer jihadisme, ekstremisme og hat mot annerledestenkende, kvinner og seksuelle minoriteter. Imamen i Tawfiiq, Dr. M. Ali Salah, har da også opptrådt flere ganger på Islam Nets såkalte fredskonferanser, senest i mars i år. Hvorfor omgås man og inviterer ekstremister dersom man selv er så moderate som man hevder? Og burde ikke en avis med såpass store økonomiske og menneskelige ressurser som Aftenposten stille disse spørsmålene fremfor å overlate dem til langt mer utsatte enkeltpersoner og/eller små medier?

Aftenpostens journalist Olga Stokke og konstituert nyhetsredaktør Kjetil Kolsrud innrømmer begge at man ikke kjente til Tawfiiqs invitasjon av al-Thahabi. Mye tyder på at man heller ikke visste om de rabiate tekstene Tawfiiq Islamic Academy, en del av moskeen, regelmessig legger ut på Facebook, og som på alle måter er en gjenspeiling av hatpredikantens sjarmerende verdensanskuelse. Det er greit nok at man ikke visste, men at man i ettertid fremstiller det som om det ikke har kommet saklig og velgrunnet kritikk av den innrømmede manglende kunnskapen om eget intervjuobjekt, er heller ugreit. Den gjenstår det for Aftenposten å svare på. – Men vi må sjekke ting. Da hender det ting tar tid. Til gjengjeld blir det oftere korrekt, skriver Kolsrud under en postering om saken på Facebook.

Det har han helt rett i, men da gjenstår likefullt spørsmålet: hvis det er denne retningslinjen man arbeider etter i Aftenposten, hvorfor gjorde man så ikke det i utgangspunktet – altså før man skrev og trykket den opprinnelige artikkelen 3. november?