Sakset/Fra hofta

Rektor ved UiO, Ole Petter Ottersen, har tidligere vist seg som føyelig for politisk press da han hev sikkerhetsselskapet GS4 ut av universitetet. Men denne gang har han vist overbevisende styrke i avvisningen av Islam Net som studentforening.

Pettersen møtte professor John Peter Collett og Islam Nets Fahad Qureshi til debatt i Dagsnytt Atten onsdag. Det ble walkover for Ottersen, selv om programleder Sverre Radøy gjorde alt for å normalisere diskusjonen og få den til å fremstå som just one of those things. Radøy vet at det dreier seg om stening av homofile og kjønnssegregering og undertrykkelse av kvinnen, men lot det passere når Collett sammenlignet Islam Net med en sjakkforening, og nektet å svare på om han ville tillatt nazister på campus.

Islam Nets nærvær i studio som på campus er eksplosiv, og man må tone ned og relativisere hva det handler om.

Qureshi blamerte seg selv og sin sak ved å insistere på å sammenligne homofili og incest. Hvorfor er det ene forbudt, men ikke det andre? Qureshi må være døv hvis han ikke forstår hvor håpløs han fremstår ved en slik sammenligning. Radøy krympet seg. Jobben hans – å få Qureshi til fremstå som likeverdig, ble vanskelig. Men Radøy forsøkte: Var ikke dette sensur, er det noe verre enn da radikalerne herjet på 70-tallet? Men han fikk det ikke til, fordi Qureshi trodde han kunne påvise inkonsekvens og vilkårlighet i norsk lovverk.

Qureshi konkurrerte om å dumme seg ut med professor Collett, som fremsto som underlig. Han var ikke på noe tidspunkt villig til å gå inn på hva Islam Net virkelig står for, og gikk inn på et formalistisk forsvar: Diskriminering av homofile var del av deres religiøse begrunnelse og måtte derfor tillates. At aksept for et slikt syn ville kunne få konsekvenser for homofile på universitetet, valgte Collett å se bort fra.

Ottersen argumenterte overbevisende for at det er forskjell på Islam Net og andre foreninger. De nøyer seg ikke med å mene ting, de praktiserer dem også. Det er m.a.o. en overgang fra ord til handling, i aktiv diskriminering, av f.eks. kvinner i forsamlinger. Universitetet kan ikke tillate at det kjønnssegregeres på institusjonens områder.

Ottersen unnlot heller ikke å bekrefte at de hatpredikantene Islam Net har hatt på sine møter, har hatt sitt å si for avgjørelsen. Dette hoppet Radøy øyeblikkelig på som eksempel på sensur. Men hverken Radøy eller Collett vil nok gå nærmere inn på hva det er disse har sagt.

Ved sin oppførsel bekrefter Qureshi at Islam Net ikke er i stand til å inngå i en demokratisk samtale. At AKP (m-l) fikk herje fritt på 70-tallet er ikke noe argument for at en salafist-forening skal få gjøre det 40 år senere. Det går an å lære av historien.

 

http://tv.nrk.no/serie/dagsnytt-atten-tv