Etter at ekstremistorganisasjonen IslamNet arrangerte et kjønnsegregert møte i sine gratislokaler ved Høyskolen i Oslo (HiO), vil ikke lenger rektor Sissel Østberg la dem låne skolens lokaler. Den islamistiske organisasjonen trakk mellom 700 og 800 tilhørere til et møte hvor vaktene henviste kvinner og menn til separate innganger, og under møtet satt kvinner og menn atskilt på hver sin side av midtgangen:

– Sånn kan vi ikke ha det, vi kan ikke akseptere kjønnssegregering ved en verdslig institusjon, sier rektor Sissel Østberg til Aftenposten.

Hun hadde på forhånd sikret seg en avtale om at kvinner og menn ikke skulle holdes atskilt under IslamNets møte.

Nå gjør hun det klart at organisasjonen ikke lenger får låne gratis lokaler fordi de brøt avtalen.

Leder for IslamNet og konferansier ved det aktuelle møtet, Fahad Qureshi, sier at muslimske kvinner, særlig med pakistansk og somalisk bakgrunn, ønsker å sitte atskilt, og mener HiO gjør seg skyldig i krenkelse ved ikke å akseptere islamistisk kjønnssegregering:

Han sier også at kjønnsdelingen ble tatt opp under møtet, og at han da spurte forsamlingen om de ønsket å sitte blandet.

– Svaret var et høyt nei fra alle kvinnene i salen. Det blir kvalmende, og det er kvinneundertrykkende, å tvinge kvinner til å sitte sammen med menn mot sin vilje, sier Qureshi til Aftenposten.

Han sier at høyskolen opptrer krenkende ved ikke å akseptere at folk ønsker å sitte atskilt.

Den islamistiske organisasjonen har skapt bekymring i deler av landets muslimske miljø, og er blitt utestengt fra det etablerte moskemiljøet i Oslo. Til arrangementene i HiOs lokaler har IslamNet regelmessig invitert utenlandske foredragsholdere med ekstreme holdninger, bl.a. imamer som støtter dødsstraff for frafalne muslimer, menns rett til å slå sine koner og at USA selv og/eller jødene sto bak terrorangrepet 11. september 2001. Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) har følgelig vist interesse for miljøet rundt IslamNet, og det vakte oppsikt da det ble kjent at ekstremistorganisasjonen både fikk låne gratis lokaler og drive åpen misjonsvirksomhet ved Høyskolen i Oslo.

Rektor Østberg mente imidlertid at det ikke var grunn til å frykte at det skulle utvikle seg et ekstremt islamsk miljø ved skolen som følge av IslamNets virksomhet:

Østberg frykter ikke at det skal utvikle seg et ekstremt islamsk miljø ved skolen.

– Vi vet ikke hvor ekstrem foreningen faktisk er. Det vi vet er at gjesteforeleserne ofte står for ekstreme synspunkter. Studenene trenger ikke nødvendigvis stå for det samme.

– Vi er klare på at de må følge norsk lov, men vi må tillate studentforeninger å stå for saker som ikke vi står for. Dette er forøvrig ikke noe som skjer i høyskolens regi, sier Østberg til NRK.

Østberg sier skolen har hatt kontakt med styret i foreningen.

– Vi er enige med styret i den nasjonale foreningen Islam Net og Islam Net Student i Oslo at det må gjøres klart hva som er studentforeningens holdninger og hva som er den nasjonale foreningen sine.

NRK: Høyskole stopper kjønnsdelte møter

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂