Skolen bør respektere elevers grenser for fysisk kontakt, mener nettstedet «MuslimerStemmer» som blant annet Islam Net står bak. De har fremmet et innbyggerforslag om saken sammen med syv andre aktører. Forslaget møter kritikk fra Norsk Lektorlag.

Forslagsstillerne mener lærere og andre ansatte i Oslo-skolen ikke har rett til å tvinge elever til uønsket fysisk kontakt, som klemmer, kyss eller håndhilsing. Her likestilles altså håndhilsing med kyssing. I tillegg foreslår gruppen at «kommunen utarbeider konkrete planer for å skolere rektorer og lærere i mangfoldskompetanse», skriver Aftenposten.

Bakgrunnen for forslaget er den mye omtalte episoden i sommer da en elev ved Linderud skole nektet å håndhilse på rektor under utdeling av vitnemålet. I salen ropte muslimske elever haram, haram. 

Rektor Anne Merete Laache reagerte på elevens oppførsel, men endte selv som syndebukk. Blant annet skrev 19 av hennes kollegaer under på et brev hvor de uttrykte sterk misnøye med rektorens lederstil.

Vanlig norsk håndhilsing omtales som tafsing av muslimer

– Det er en menneskerett at alle skal kunne bestemme over egen kropp og sette grenser for hva slags kroppskontakt de aksepterer. Dette er spesielt viktig på skolen, fordi skolen lærer barna verdiene de skal leve med, sier Mahir Osman.

– Oslos folkevalgte må sikre toleranse for det kulturelle og religiøse mangfoldet som finnes i byen. Hendelsen har også vist at det er behov for en holdningsendring i skolevesenet.

Det er med andre ord oss nordmenn som må endre holdninger for å tilpasse oss sedvaner og tradisjoner som muslimer har tatt med seg til vårt land. At det kanskje burde være innflyttere som tilpasset seg våre tradisjoner og verdier virker ikke være et aktuelt forslag for MuslimerStemmer.

Gruppen som står bak det nye forslaget er velkjente muslimske navn, som får følge av Simen Bondevik fra Partiet Sentrum.

  • Akhenaton Al-Madi Oddvar de Leon, OMOD (Organisasjonen Mot Offentlig Diskriminering)
  • Sammia Naz, Rødt Stovner
  • Qasim Ali, Minorg
  • Fahad Qureshi, Islam Net
  • Simen Bondevik, Partiet Sentrum Oslo
  • Mahir Osman, MuslimerStemmer
  • Zaeem Shaukat, Partiet Sentrum Oslo
  • Basim Ghozlan, styreleder i Rabita-moskeen

Den omstridte og ekstremistiske islamske organisasjonen Islam Net ba før valget muslimer stemme på Partiet Sentrum, som de anså som det mest muslimvennlige partiet.

– I dette valget oppfordrer jeg alle muslimer til å stemme på Partiet Sentrum. De går inn for å forby koranbrenning via hatparagrafen. De støtter å kunne etablere bønnerom på skolene og retten til å etablere muslimske friskoler, sa Islam Nets leder Fahad Qureshi (35) i en uttalelse.

– Partiet Sentrum er meg bekjent det mest inkluderende, mangfoldige, livssynsåpne og ikke minst muslimvennlige partiet.

Forslaget møter dog kritikk fra Norsk Lektorlag.

– Vi stiller oss undrende til hvorvidt forslagsstillerne generaliserer alle de ansatte i Oslo-skolen på bakgrunn av én uheldig enkeltepisode, sier fylkesleder David Løvbræk.

Han ser ingen grunn til at ansatte i Oslo-skolene trenger kursing i «mangfoldskompetanse».

– Norsk skole er allerede nedlesset med oppgaver. Vi har stappfulle klasser. Vi skal tilpasse opplæringen. Vi skal innarbeide nye læreplaner. Vi skal kompetanseheves når det gjelder vold og trusler. Vi skal bale med kunstig intelligens.

Løvbræk stiller et naturlig spørsmål: Hva skal ut av pensum for å gi plass til «mangfoldskompetanse?»

Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) er leder i kultur- og utdanningsutvalget i Oslo bystyre. Hun sier at heller ikke SV vil stemme for forslaget fra MuslimerStemmer.

– Vi har ikke lyst til å gå inn i den konkrete hendelsen for det var ingen av oss som var der. Det er mitt inntrykk at flertallet i utvalget er enig i det, sier Eidsvoll.

Eidsvoll mener skolen heller bør støtte oppunder utviklingen av den enkeltes identitet , slik at elevene kjenner seg trygge på eget ståsted.

– Det vil innimellom oppstå spenninger mellom de ulike hensynene. Jeg mener det bør løses på lavest mulig nivå, og ikke ved at bystyret fatter enkeltvedtak.

Kjøp Susanne Wiesingers bok «Kulturkamp i klasserommet»!  Du kan også kjøpe den som e-bok.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.