Heldekkende ansiktsplagg blir ikke forbudt ved Høyskolen i Oslo og Akershus. Det er uforenelig med lik rett til utdanning, sier rektor Kari Toverud Jensen. 

Før jul meddelte Høyskolen i Oslo og Akershus at de innfører nikab-forbud på enkelte studier. Dette gjaldt blant annet alle helsefagene. NRK skrev at forbudet skulle innføres på hele Høyskolen, men det har altså ikke skjedd.

Hassan Ali Omar, som er leder for organisasjonen Info 123, og er redaktør for nettsiden Warcusub for somaliere i Norge, mener at nikab-forbud fører til fremmedgjøring og derfor også kan være en grunn til at norske muslimer reiser til Syria. Islam Net advarer også om at nikab-forbud kan drive ungdom til ekstremisme.

Høyskolen i Oslo og Akershus er ellers kjent for å ha leid ut lokaler til Islam Net slik at besøkende hatpredikanter kan få lirt av seg sitt budskap. Høyskolen mente det var «ytringsfrihet». NRK fikk ikke filme «ytringsfriheten», de ble vist hvor utgangen befant seg.

filming

Vi filmer ikke ytringsfriheten eller deltakerne. Der er utgangen! 

Rektor Kari Toverud Jensens beslutning om å la Islam Net holde møter med hatpredikanter, som selv Lars Gule protesterte mot, fikk mange reaksjoner.

– Høgskolen i Oslo burde tenke seg om før de gir tillatelse til å bruke sine lokaler til fremføring av budskap som strider mot norsk lov. Islam net må selv få velge sine foredragsholdere, men en offentlig institusjon bør tenke på sitt ansvar, skriver Rieber-Mohn i en e-post til VG Nett.

Nikab-avgjørelsen er interessant ikke minst fordi argumentet om «lik rett til utdanning» sikkert kan brukes i andre former. Hva med lik rett til arbeid?

All den tid det ikke finnes noe generelt forbud mot nikab og burka i Norge står naturligvis Høyskolen i Oslo og Akershus fritt til å bestemme om de aksepterer heldekkende ansiktsplagg. Hva hvis en av foreleserne skulle ønske å dekke ansiktet? Er dette forenelig med de «like rettighetene» som Toverud Jensen setter så høyt?

Aksept av nikab og burka er gitt på et generelt grunnlag. Høyskolen i Oslo og Akershus vil allikevel la det være opp til det enkelte fakultet om det skal stilles krav om bekledning på den enkelte utdanning.

Og med dette har Høyskolen i Oslo og Akershus innført»lik rett til utdanning men avhengig av hvilket fakultet du velger»-politikk.

Eller, slik vi tolker det: «Skyv problemet videre vi orker ikke å ta denslags prinsippielle beslutninger på overordnet plan for det kan vi få bråk av»-politikk. I kortform: «La foreleserne ta støyten».  

niqab-1

Flott med utdanning – men hvem vil ansette dere?

Ved flere fakulteter er det vanskelig å gjennomføre studiene iført ansiktsdekkende plagg og det nye vedtaket hadde fremdeles ikke hjulpet Alla Ahmadi som ikke kunne bli bioingeniør fordi hun insisterte på heldekkende plagg.

Studieveileder Toril Trefne måtte til pers:

— Vi forklarte henne at det ikke er mulig å gjennomføre studiet iført heldekkende ansiktsbekledning, både med hensyn til praksis, laboratorieundervisning, veiledningssamtaler og gruppearbeid, blant annet. Store fellesforelesninger i auditorium har vi veldig lite av, sier Tefre. 

Med tanke på at universiteter, høyskoler og fengsler er rugekasser for radikalisering så ville man trodd at heldekkende ansiktsplagg ville være en viktig faktor ikke minst for sikkerheten ved institusjonene. Men nei, det er individets rettigheter som skal stå i sentrum. Og da er det like greit å legge seg flat for de fremadstormende unge ansiktsløse nikab-kvinnene. Ellers kunne de jo finne på å reise til Syria.

VG