Tidligere denne måneden brakte vi historien om den niqab-kledte skolejenta i Moss som ikke ville vise ansiktet sitt for bussjåføren og fikk beskjed om å stige av bussen.

Saken vakte oppstuss og Østfold kollektivtrafikk sendte ut en mail til alle ansatte der det ble presisert at kvinner med niqab som reiser med Østfold kollektivtrafikk skal slippe å vise ansiktet sitt, så lenge de kan vise gyldig legitimasjon.

niqab-1

De må kun vise ansiktet hvis det er kontroll på bussen

Dette virket lite gjennomtenkt av Østfold kollektivtrafikk og Fylkestingsrepresentant Gretha Thuen (H) sendte inn følgende interpellasjon til fylkesordføreren om retningslinjer rundt bruk av heldekkende hodeplagg på busser i Østfold:

Krav til fremvisning av ID for personer som bærer ansiktsdekkende plagg.

Det vises til leder i Fredrikstad Blad 9. februar 2015, sitat: «hvor Østfold kollektiv innrømmer at de ikke har tatt formell stilling til hvordan passasjerers bruk av heldekkende ansiktsplagg skal håndteres. Likevel har det blitt sendt ut en epost til alle sjåfører om at personer med ansiktsdekkende plagg skal slippe å vise ansiktet så lenge de har gyldig legitimasjon. Dette later til å være en hastebeslutningen som følge av episoden i Moss».

Høyre mener at det vil være klokt å ta en grundigere vurdering og å belyse alle aspekter ved denne type og beslektede saker før beslutning fattes. Deler fylkesordføreren dette synet og hvordan vil han i så fall følge opp saken?

Fylkesordfører Ole Haabeth (Ap) svarte på Thuens spørsmål slik:

Bakgrunnen for saken var en skolelev i Moss som ikke ville avdekke ansiktet i forbindelse med framvisning av legitimasjon på bussen. I henhold til befordringsvedtektene for lokale bussreiser i Østfold, skal passasjerer vise legitimasjon uoppfordret ved bruk av rabattordninger. Gyldig legitimasjon skal ha bilde slik at sjåfør eller kontrollør skal ha mulighet til avklare om det fremlagte ID-kortet gjelder for personen som skal løse billett. Sjåføren i Nettbuss Øst kan etter fylkesordførerens vurdering derfor ikke klandres for å ha fulgt opp kravet til legitimasjon, og dette er også informert til selskap og sjåfør.

Enkelte kunder har også gitt uttrykk for at de føler seg utrygge i nærheten av personer som bruker ansiktsdekkende hodeplagg på bussen. Fylkesordføreren synes det er trist at noen opplever utrygghet på bussene, og jeg har forståelse for at dette generelt oppleves som både ubehagelig og fremmed i vårt samfunn. Det er imidlertid slik at det i det norske samfunnet ikke er noe forbud mot bruk av heldekkende ansiktsplagg og det er svært vanskelig å se for seg å innføre forbud på enkelte arenaer. Det er også bakgrunnen for at Østfold fylkeskommune i sin tid innførte forbud mot heldekkende ansiktsplagg i undervisningssituasjonen, men ikke generelt på skolene våre. Her var det med andre ord pedagogiske årsaker til forbudet. Tilsvarende må det være kravet til legitimasjon i sammenheng med bruk av rabattordninger eller rett til fri skoleskyss som må være styrende. Bussjåførene har ingen mulighet eller myndighet til å vurdere om kunder eller kundegrupper skal eller ikke skal kunne benytte busstilbudet i Østfold. En person som ønsker å skjule ansiktet sitt skal altså kunne gjøre dette og samtidig benytte offentlige busstilbud. Det er imidlertid en utfordring å følge opp kravet om legitimasjon hvis kunden benytter rabatterte billettordninger, og det er dette spørsmålet saken gjelder.

Etter den omtale hendelsen ble det gjort en vurdering i fylkeskommunen om hvordan man skal forholde seg til legitimasjonsplikten versus ansiktsdekkende hodeplagg. Beslutningen om praktisering ble tatt av fylkesrådmannen i samråd med Østfold kollektivtrafikk, og informasjonen ble sendt Nettbuss øst som igjen informerte sine sjåfører. Beslutningen går ut på at legitimasjon skal framvises ved bruk av rabattordninger, men at personer med ansiktsdekkende plagg skal slippe å vise ansiktet sitt. Det ble bl.a. lagt til grunn for beslutningen at det totalt kun dreier seg om 4-5 passasjerer i Østfold som i dag benytter ansiktsdekkende hodeplagg. Videre ble det lagt til grunn en forståelse for at det kan oppleves belastende for disse reisende gjentatte ganger å måtte vise ansiktet foran andre kunder fremst i bussen. Imidlertid har Østfold kollektivtrafikk en avtale med Securitas om billettkontroller om bord i bussene, hvor det er enklere å gjennomføre ID-kontroll på en diskre måte. I disse tilfeller vil det fortsatt være krav om å vise ansiktet ved fremvisning av legitimasjon ved bruk av rabattordninger.

Fylkesordføreren støtter fylkesrådmannens vurderinger i denne saken, og er kjent med at tilsvarende praksis følges i våre nabofylker.

«Beslutningen går ut på at legitimasjon skal framvises ved bruk av rabattordninger, men at personer med ansiktsdekkende plagg skal slippe å vise ansiktet sitt.»

Så man skal vise frem månedskortet sammen med annen legitimasjon men uten å måtte vise ansiktet? Men hvordan skal sjåføren kunne legitimere legitimasjonen uten å se personen? Det svarer ikke fylkesordfører Haabeth på.

Hva med andre som heller ikke ønsker å vise ansiktet sitt til bussjåføren? Godtas ekstrem sjenanse og et stort skjerf eller er det bare muslimer som får slippe?   

nettDSC_5662

Hjertelig velkommen ombord med niqab – ikke bry deg om at nordmenn blir engstelige, det er deres problem. Du er sikkert norskere enn Hege Storhaug!

«Det ble bl.a. lagt til grunn for beslutningen at det totalt kun dreier seg om 4-5 passasjerer i Østfold som i dag benytter ansiktsdekkende hodeplagg.»

Antallet er tydeligvis viktigere enn prinsippet. Men niqab-brukere vil øke i antall, så mye er sikkert. Ville beslutningen vært en annen om det var 200 kvinner (kan man være sikker på det?) som brukte niqab eller burka?

«Videre ble det lagt til grunn en forståelse for at det kan oppleves belastende for disse reisende gjentatte ganger å måtte vise ansiktet foran andre kunder fremst i bussen.»

Ingen grunn til å bry seg om den belastningen som nordmenn føler når uidentifiserbare personer i svart stiger ombord buss 316 mellom Fredrikstad og Moss.

Dette ubehaget må vi leve med all den tid det ikke er noe generelt forbud mot niqab og burka i Norge, mener fylkesordfører Haabeth.

Kvinner i niqab er ikke moderate og viser med all tydelighet at de tar avstand fra det norske samfunnet. Stadig fler påpeker at det er et faretegn på radikalisering når jenter begynner å dekke seg til i økende grad.  Dette er misforstått toleranse fra myndighetenes side og bidrar til økt radikalisering i det muslimske samfunnet.

Det må innføres et generelt forbud mot niqab og burka i det offentlige rom. Av hensyn til oss alle.  

Østfold Fylkeskommune

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂