Innenriks

Like før jul bestemte hun seg for å begynne å bruke niqab utenom skoletiden. En sjåfør ved Østfold Kolletivtrafikk ba henne om å vise ansiktet. Niqab-piken mente at sjåføren hadde en annen agenda enn busspassasjerenes sikkerhet og etter en uenighet fikk hun beskjed om å gå av bussen.

  – Jeg skulle ta 13.13-bussen fra Skredderåsen til Moss sentrum. Da jeg gikk om bord i bussen scannet jeg busskortet mitt som vanlig, men jeg ble bedt om å legitimere meg, så jeg viste derfor bankkortet mitt, men det var ikke nok og det var da jeg også la fram skolekortet, som også har bilde. Da ba han meg i tillegg om vise ansiktet. Jeg kan vise ansiktet mitt for å identifisere meg, men det var åpenbart at han hadde en helt annen agenda enn å identifisere meg til tross for at alle bevisene pekte mot at identifikasjonskortene tilhørte meg. Da truet han med politiet og ba meg gå av. Han sa «der er døra». Det var helt forferdelig, sier 18-åringen, som til gikk av bussen, uten å ha vist ansiktet.

779px-niqab

Er det nok å legitimere seg med busskort?

Klassevenninnene mener at dette er hverdagsrasisme og at det er å vise respekt å la jenter gå med niqab:

– Vi er i 2015. Samfunnet forandrer seg. Og vi burde helt klart blitt flinkere til å behandle hverandre med respekt. Vi synes hun er ekstremt modig. Det har hun alltid vært. I fjor ble hun til og med kåret til klassens forbilde i forbindelse med MOT-prosjektet på skolen, forteller klassevenninnene.

Mye er gått galt når dagens unge niqab-bærende jenter betraktes som forbilder. Hun sier hun vil studere statsvitenskap  når hun er ferdig med videregående skole. Vi kan sikkert se frem til en ny niqab-debatt når hun søker seg til universitet. Og en omgang til når hun søker etter jobb.

To jenter, Solveig Eugenie Sirén (18) og Nazli Kerbelai (21),som ikke kjente den niqab-kledte personlig, mente at dette var grov diskriminering og hverdagsrasisme.

– Jeg har stor respekt for at hun ikke lot seg tråkke på, sier Sirén.

Hun lot seg ikke tråkke på, men iførte seg et plagg hvor hun blir helt usynlig for omverdenen. Å redusere seg selv til et svart telt er altså noe vi skal ha stor respekt for, mener attenåringen.

De to jentene klaget til Østfold Kollektivtrafikk og meldte også fra til Moss Avis. Østfold Kollektivtrafikk uttalte:

– Dette er en hendelse vi tar alvorlig og vi hadde den derfor oppe til diskusjon i går for å finne ut hva vi gjør. Dette med identifisering og bruk av niqab er en problemstilling vi i Østfold kollektivtrafikk ikke har vært borti før. Derfor er det naturlig at det har vært usikkerhet hos sjåførene om hvordan de skal håndtere det. Vi har falt ned på at vi nå sender ut en mail til alle våre ansatte der det presiseres at kvinner med niqab som reiser med Østfold kollektivtrafikk skal slippe å vise ansiktet sitt, så lenge de kan vise gyldig legitimasjon, sier direktør i Østfold kollektivtrafikk, Børre Johnsen.

Denne problemstillingen var, som vi ser, ny for Østfold Kollektivtrafikk. I andre land har debatten nådd en nytt stadium: Hva når bussjåføren er den som er iført niqab?

Her fra Toronto i Canada:

“As a parent I’m concerned that I don’t know who is driving them,” Joseph told CityNews. “I know the other bus drivers, I know them by face, I know them by name so I can easily identify them.”

She says this is not about any particular person or religion, it’s about the safety of her children.

“It has nothing to do with religion or anything like that, it’s just a matter that her face is covered and if anybody’s face was covered I’d be concerned,” said Joseph.

Sikkerheten må komme først, både for sjåfører og medpassasjerer, men Østfold Kollektivtrafikk ga dessverre etter. Stortinget kommer ikke til å forby burka og niqab i det offentlige rom i overskuelig framtid og snart er vi alle «vant» til det.

9GxzN_QT0dUBG6FoSod7oQ-N0M5dYs0a7soRHP9D3oXA

En gruppe som kaller seg Sisters Corner er sterke pådrivere for niqab.

– Hvis jeg skal være ute i det frie samfunnet, er det viktig for meg at jeg har valgmuligheten til å ta på meg nikab. Med et forbud kan man ikke gå på jobb eller ut av huset i det hele tatt. Det er mannen i huset som kommer til å overta disse oppgavene, sier Leyla Hasic og legger til:

– Jeg synes det er helt forferdelig at man da skal velge å stenge kvinner inne. Det er ikke vi som velger det selv, men vi blir tvunget til å være hjemme med et forbud.

Det er mellom 50 og 100 kvinner som bruker niqab i Norge, og flere av dem har høy utdanning. Kvinnene i Sisters corner mener et niqab-forbud vil gjøre at flere av disse kvinnene reiser fra Norge.

– Skjer det, tar jeg med meg familien min og drar til et sted som kan la meg være kvinne uten å presse meg, sier Somia Salaouatchi.

Skal dette være en slags trussel?

Det blir stadig flere av de unge, «sterke» muslimske jentene som vil dekke seg til for å føle seg nærmere Allah.

Eller for å melde seg fullstendig ut av det norske samfunnet.

Det er flere måter å se ting på.

Moss Avis  NRK