Nytt

Hvis EMD hadde gått inn i materien ville den kansje sett at hijab er et mer komplisert spørsmål enn hensynet til religionsfrihet.

En besløret kvinne ble stanset da hun ville inn i en rettssal i Belgia i 2007. Belgisk lov forbyr tildekking i rettssaler. Kvinnen, som var parti saken, anket helt til Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg, EMD.

Domstolen har nå avsagt dom – 6-1: Den har tidligere tillatt forbud mot niqab i det offentlige rom. Men den vil ikke forby hijab i retten.

Flertallet legger til grunn at hijaben, som dekker hår og hals men ikke ansikt, er et uttrykk for religionsutøvelse, og at forbudet derfor innebar en begrensning i kvinnens religionsfrihet etter EMK artikkel 9.

Spørsmålet var etter dette om begrensningen var nødvendig, i et demokratisk samfunn. Retten fremhever at forbudets formål var å beskytte offentlig orden, ved å forhindre atferd som mangler respekt for retten eller forstyrrer rettergangen.

Flertallet legger deretter avgjørende vekt på at kvinnens atferd da hun ankom rettslokalet, ikke hadde krenket disse hensynene, og at det derfor ikke fremsto som nødvendig å innskrenke hennes religionsutøvelse.

Men det domstolen ikke vurderer er virkningen på kvinner som ikke går med hijab når bruken av hijab brer om seg og den tillates i snart alle sammenhenger. Hijaben er et symbol og har et budskap: De som ikke bærer den er ikke ærbare. Den er således et inngrep i andre menneskers frihet. Det ser vi demonstrert der hvor den blir utbredt. Da legges det press på de utildekkede om at de skal innordne seg.

Dette later domstolene som de ikke ser. De later som det ikke er relevant. Slik blir de banebrytere for islamisering.

Belgia vedtok forbud mot heldekkende slør i 2011 for å vise at visse verdier ligger fast: Som det at mennesker i et åpent samfunn må vise ansikt. Det godtok EMD.

«The Court observes, lastly, that there is still no consensus within the member States of the Council of Europe as to whether or not there should be a blanket ban on the wearing of the full-face veil in public places, which justifies, in the Court’s opinion, affording the respondent State a very wide margin of appreciation.»

EMD vil gi landene et vidt handlingsrom. Men det strekker seg altså ikke til hijab i rettssalen. Der slår religionsfriheten igjennom.

Men mange steder i Vest-Europa kan man observere at det skjer en utvikling: Først hijaber, senere niqab’er. Blir det mange nok av de første blir det også vanskelig å håndheve et forbud mot det andre. Det ser vi i Danmark der det nærmest er blitt pop å trosse maskeringsforbudet.

 

EMD sa nei til hijabforbud i retten

 

 

Bestill Douglas Murrays bok “Europas underlige død” fra Document Forlag her!

 

 

Støtt oss

Vi setter stor pris på om du kan gi et månedlig beløp. Dette gir oss en forutsigbar inntekt og gjør oss i stand til å publisere mer og bedre.