Av RUNE LDO Beate Gangås (Afteposten 07.12.09) mener vi ikke kan fire på religionsfriheten enten dette dreier seg om «spørsmål fra mat og bønnerom til fri på egne høytidsdager – spørsmål i kjernen av religionsfriheten» uten å se at vi her ikke snakker om religion generelt, men om islam spesielt. Spørsmålet om minareter til side, […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.