Nytt

Ved Høgskolen i Oslo og Akershus har studentene fått lov å innføre segregerte bønnerom. I alle henger plakater for Islam Net. Administrasjonen har brukt fem uker på å behandle søknaden om å bli anerkjent som studentforening.

 

Universitetet i Oslo nektet å godkjenne Islam Net som studentforening, bant annet fordi de praktiserer kjønnssegregering. Ved Høgskolen i Oslo og Akershus har man i praksis gått motsatt vei. I flere år har skolen tibudt separate bønnerom for muslimske kvinner og menn. Skoleledelsen er nå inne i sin fjerde uke i arbeidet med å vurdere søknaden om godkjenning som studentforening for Islam Net.

— Bønn er en viktig del av livet til muslimene. Man er ikke ekstrem selv om man ber fem ganger om dagen, og det er viktig for oss å ha et sted der vi kan utføre bønnene våre, sier Nasire Bani Hashem.

Khrono møter henne i Pilestredet 35, der hun studerer økonomi og administrasjon på andre året. Jenta som kom fra Afghanistan til Norge som 10-åring har nettopp levert inn en eksamensbesvarelse i metode og har også rukket å gjøre seg ferdig med ekstrajobben sin i Kirkens Nødhjelp for dagen. Oppgaven som ansvarlig for de muslimske jentenes bønnerom i Pilestredet 35 er ikke så stor og krevende.

— Det handler om å passe på at det er rent og i orden inne i rommet, sier hun. Det lille grupperommet er hvitmalt med bønnetepper på gulvet, en Islam Net-plakat på veggen og en hylle med Koranen. På en lapp på døra står det «Kjære søstre, vennligst ikke tråkk på teppet med sko. Vær snill og lukk igjen døra etter deg». Vegg i vegg ligger de muslimske guttenes bønnerom. Tidligere var det bare ett bønnerom der. Men det ble for lite, køen utenfor – særlig om vinteren – ble lang. Når muslimene skal be fem ganger mellom soloppgang og solnedgang blir det kortere tid mellom hver bønn, og med litt lange dager på skolen må de be tre ganger om dagen i skoletida om vinteren, men om sommeren blir det gjerne bare en gang. Så derfor fikk de ytterligere et rom til disposisjon – for  å ikke komme for sent til undervisningen blant annet. Slik har de hatt det noen år nå.

Vi har også stilt spørsmål til studiedirektør Marianne Brattland om ikke HiOA med denne praksisen legger opp til en kjønnssegregering, på lik linje med det Islam Net blir kritisert for. Hun mener svaret på det griper rett inn i saken der de nå behandler søknaden om Islam Nets godkjenning som studentforening og ønsker derfor ikke å kommentere.

 

http://khrono.no/node/474