Nytt

Coca-Cola og Posten er foregangsbedrifter når det gjelder å imøtekomme muslimske krav i arbeidslivet. Slik skolen er det når det gjelder livssynsnøytralitet, les: avkristning og anledning til reservasjon og fritak der aktivitet støter mot religiøse følelser.

Kravene handler om mat – som bør være halal – og segregert gymnastikk – bønnerom, rett til å bære hijab og faste, og ellers en myk ubestemmelig omlegging av undervisning og skolebøker, en prosess offentligheten later som ikke foregår.

Utad later som om det er begrensede konkrete krav som det ikke skal være noe problem å imøtekomme. Skal ikke integreringen skje begge veier?

Men så dukker det opp saker som får selv integreringsvillige til å sette kaffen i vrangstrupen.

En lærer skriver inn til islam.net og forteller om en elev som vil ha fritak for musikkundervisning, for musikk er ifølge hennes islam-forståelse haram, dvs. ikke tillatt.

Hei!
Jeg er lærer ved en ungdomsskole i en mindre kommune, og har nettopp fått ei jente fra Somalia i klassen. Hun er 13 år, og mener at hun ikke kan delta i musikktimene, og at hun trenger et eget rom hver dag kl 12 for å be. Vi har til enhver tid flere muslimske elever ved skolen vår, men har ingen erfaring med slike ønsker. Vi skal ha et møte, men er usikre på hva vi kan kreve av henne. Vet dere noe om musikkundervisning og fritak i f.eks Oslo? Hvor viktig er dette for henne tro? Og i hvilken grad kan vi forvente at hun deltar på lik linje med de andre muslimene ved skolen? Hva tenker dere vil være et fornuftig resultat av et møte med henne og familien hennes?

 • connie
 • FRAKOBLET
 • Fresh Boarder
 • Innlegg: 4
 • Poeng: 29

Connie får svar

Hei !! og velkommen til forumet, håper du får det fint.jeg skal prøve å svare på det jeg har peiling på. Hun kan sikkert bare få låne et rent rom i storefri, og bed der. Jeg fikk ikke et sted til å be i, så jeg ber i min storefri i jente-gymgarderoben. det er litt krevende. Men håper hun får et bedere sted. Bønn er veldig viktig, for de relgjøse. Man får den ekstra energien man trenger for skoledagen.

Musikk er haram ( ikkr tillatt) i følge vår relgion, og et synd. Så det er viktig for en troende muslim, å ikke få hørt på det.

mvh Neriman

Så svarer leder for Islam Net, Fahad Qureshi:

 

Hei Connie.Jeg synes det er flott at du som lærer tar initiativ til å ta opp dette.

Man vil møte muslimer som har forskjellige ståsted i henhold til sin praksis av religionen. Noen muslimer bruker f.eks. hijab, mens andre velger å ikke gjøre det. De som velger å ikke gjøre det, er et valg som de har tatt. Det som ofte er problematisk er at folk generaliserer muslimer ut ifra enkelte muslimers handlinger. Hvert menneske er et separat individ og har et personlig forhold til religionen. Det vi mener er viktig er at skolene og alle andre i samfunnet respekterer at ungdom praktiserer religion på et varierende nivå, og at man jobber for å inkludere alle. Det vil innebære at man ikke generaliserer, men heller forsøker å tilrettelegge for alles behov. Samtidig mener vi at et ønske om tilretteleggelse for å praktisere noe en hevder har basis i ens religion, må ha en dokumentert tradisjon i de religiøse tekster og være en kjent praksis blant mer enn kun den det gjelder. Det vi mener med det er at det bør tilrettelegges for at ungdom får praktisere sin religion, men samtidig må det være hold i deres ønsker. En person kan f.eks. ikke finne på en egen lov/regel eller en egen religion for deretter å si at religionen ikke tillater f.eks. faget norsk, eller et annet fag vedkommende ikke liker. Ønsket som fremmes må altså kunne dokumenteres å være en allmenn religiøs praksis i den aktuelle religionen.

Dersom man velger å ignorere elevenes ønsker om retten til å utøve sin religiøse overbevisning, kan det gi negative konsekvenser. Elevene kan miste konsentrasjon på skolen fordi de opplever skolen som et ubehagelig og et undertrykkende sted. Elevene kan få depresjoner og vurdere å droppe ut av skolen, og om det går enda verre kan elevene faktisk droppe ut.

Når det gjelder musikk, er det noe som anses å være forbudt i islam. Det er mulig at man vil finne meninger av enkelte som tilsier at det er tillatt, men det er da en teologisk diskusjon. Saken er at din elev er overbevist om at det for henne ikke er tillatt å høre på musikk eller delta i lage musikk, dette er en allmenn kjent mening i islam, og av den årsak mener vi at lærere bør vise forståelse for elevens ønske om å slippe musikkundervisning. Eleven kan f.eks. til gjengjeld ta et annet ekstra fag eller jobbe med annet skolearbeid på den tiden.

Når det gjelder bønn er dette ansett som obligatorisk i islam og det må bes fem ganger om dagen på angitte tidspunkter. Eleven din ser ut til å være religiøst overbevist om denne obligasjonen, og da mener vi at skolen bør tilrettelegge med et rom hvor bønn kan utføres.

Vi mener at noe av det viktigste vi trenger i dag for å lykkes med integreringen, er at vi jobber for å inkludere fremfor å ekskludere. Et nylig eksempel på ekskludering er det som skjer på Ulsrud VGS hvor rektor nekter elevene å be på skolens eiendom, og elevene må ut i kulden på en parkeringsplass for å be. Det trist at slikt forekommer i en tid hvor vi alle bør være opplyst om at Norge er et flerkulturelt samfunn og hvor vi ønsker at alle skal ha det bra.

Håper dette var til nytte.

Mvh
Fahad Qureshi, Islam Net

 • Fahad
 • FRAKOBLET
 • Moderator
 • Islam – Way of Life
 • Innlegg: 499
 • Poeng: 2302
 • IN Medal for 1 000 Points
Det åpnes for en viss fleksibilitet, men at musikk er haram, ikke tillatt, er man enig om. Det gjelder alle de fire lovskolene, slås det fast.

Til Connie.Nå har Fahad svart deg meget godt etter min ydmyke mening, og det er ikke mye å tillegge dette. Men jeg vil også berømme deg for å gi dette spørsmålet nok viktighet til at du leter etter svar og oppsøker praktiserende muslimer for veiledning.

Vil støtte opp om det som allerede er svart i tråden med dette:
I sunni islam har du fire lovskoler, altså juridiske tolkningsretninger, som stort sett er enige på det meste, med små nyanse forskjeller i en del spørsmål. Ingen av disse fire lovskolene som verdens muslimer for det meste tilhører, åpner for at det ikke er tillatt med musikk instrumenter, på lik linje med hvordan kristendommen har hatt det frem til nå nylig, og som mange sekter og grener av kristenfolket fortsatt praktiserer. Du kan selvfølgelig finne muslimer som vil si at de hører på musikk, men det blir det samme som at du finner muslimer som drikker alkohol, lever i utenomekteskapelige forhold, ikke ber, ikke faster og ikke spiser halal slaktet kjøtt for å gi deg noen eksempler. Alle disse tingene er allment kjent som forbudte og pålagte ting i Islam.

Bønn er pålagt 5 ganger om dagen til fastsatte tider. Det vil være et veldig fint og sterkt signal å la de som vil be, gjøre det, i pauser så langt som mulig. Med litt velvilje får man til mye, og får mye tilbake. I disse følsomme tider vil det være veldig lite klokt å skape mer avstand mellom muslimer og ikke muslimer, og ikke la allerede stigmatiserte grupper føle seg mer utsatt for diskriminering, og utstøtelse fra samfunnet ved å nekte dem elementære ting ved deres religiøse utøvelse. Vit at en muslim kan be så og si hvor som helst utenom toaletter, og dette kan gjøres på kun noen få minutter i en pause rundt 12-13 tiden.

Denne sesjonen vil for de fleste norske være en fremmed verden, men den er reell. Den foregår i Norge, og den kan komme til en skole nær deg.

At musikk er haram er ingen ny problemstilling. Men hvorfor er det ingen norske redaksjoner som tar opp disse temaene, som gjør nordmenn nærmest stumme?
Eller mener man det er galt av folk å ta opp dette på Facebook, der document.no fant den, eller publisere den som her?
Folk flest aner at samlivet med en religion som anser musikk for ikke-tillatt ikke blir lett.  Hijab er bare ett symbol blant mange, og det handler om kontroll og forbud.
Hvor er gleden og det tillatte? Hvor er den kroppslige friheten? Hvor er humoren?