Tavle

Aftenpostens artikkelserie om bokstavtro muslimer nevner at antall muslimer har en betydning for deres påvirkningskraft. Noe som på mange måter sier seg selv, ikke minst, når det er en misjonerende religion vi må forholde oss til.

Ingen vet sikkert hvor mange etnisk norske muslimer det i Norge. På slutten av 90-tallet viste en kartlegging 500 konvertitter. Islamforsker Anne Sofie Roald anslo i underkant av 1000 personer i 2005, omtrent det samme som kollega Kari Vogt estimerte i 2008.

I dag er tallet tre ganger så høyt, ifølge Vogt. Roald er enig i anslaget.

– 3000 konvertitter er et tentativt tall. Tradisjonelt har konverteringer i forbindelse med ekteskap vært det mest vanlige, men de senere årene ser vi både i Norge og resten av Europa at «kamerat-konverteringer» får fotfeste. Det er unge muslimer som eksponerer ikke-muslimske jevnaldrende for islam, sier Kari Vogt.

– Det er langt flere muslimer i Norge enn for ti år siden, og de er mer synlige. Det påvirker selvsagt ungdommer som er på søken, sier Roald.

Mange føler i dag at muslimer og islam tar mye plass i samfunnet. Artikkelserien til Aftenposten forteller om en skremmende utvikling som brer seg i landet. Antallet som ønsker brutale sharialover som bestemmer over livet fra fødsel til død er økende.

Det som stadig nevnes er at man er for dødsstraffene i henhold til sharia, men ikke i Norge. Vil ikke dette endre seg når shariatilhengerne er mange nok? Er det utenkelig at de vil kreve områder i Norge skal reguleres etter sharia når disse domineres av islam og muslimer?

– Som muslim støtter jeg sharialovene. Men i Norge gjelder norske lover, og det står i Koranen at vi skal støtte lovene i landet vi bor i. Vi kan jo ikke kreve sharialover her, sier Abrahamsen.

– Men i islamske land er det riktig?

– Bare hvis sharialoven praktiseres rettferdig. Det er krav om rettferdig rettergang, og for eksempel at det skal være flere vitner til en utroskapshandling. Ofte praktiseres ikke sharialovene riktig, og det handler om at mennesker som får makt, ofte gjør feil, sier Abrahamsen.

Demografi, standhaftighet, tro og vold kan endre et samfunn mer enn dagens norske befolkning liker å tenke på.Aftenposten